Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De geschiedenis van het christendom

Dovnload 0.68 Mb.

De geschiedenis van het christendomPagina1/3
Datum26.10.2018
Grootte0.68 Mb.

Dovnload 0.68 Mb.
  1   2   3

DE GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM


De vroege kerkgemeenschappen

Naast de eerste kerkgemeenschap in Jeruzalem ontstonden nieuwe groepen christenen in Palestina en in andere streken rond de Middellandse Zee.Paulus en zijn reisgezellen trokken daar naar de joodse gemeenschappen en spraken ook niet-joden aan.

Zij getuigden dat Jezus Christus iedereen opriep om mee te werken aan de opbouw van het

koninkrijk van God en stichtten nieuwe 'gemeenten'.
Die vroege kerkgemeenschappen wilden een zichtbaar teken zijn van Gods liefde voor de mensen door:

- broederlijk met elkaar hun bezittingen te delen,

- samen te komen rond 'het breken van het brood',

- open te staan voor de verkondiging van Jezus' boodschap,

- tot God te bidden om Hem te loven. (Zie Hnd 2,42.)
Deze gemeenschappen van christenen spraken elkaar aan met 'broeder' en 'zuster'.

Vanaf het begin was het voor de christenen duidelijk dat Christus hen samenriep tot deelname aan 'de maaltijd van de Heer'.De vervolgingen van de christenen

Tijdens de eerste drie eeuwen werden christenen in het Romeinse Rijk geregeld vervolgd. Dat kwam onder meer omdat ze weigerden de keizer te aanbidden.

Op een bepaald moment werden zij als vijanden van de staat beschouwd en bij het gewone volk kregen ze

de schuld van alles wat misging.


Sommige christenen sloegen op de vlucht of lieten hun geloof vallen.

Anderen legden openlijk getuigenis af van Christus en werden tijdens volkse spelen in de arena's als prooi voor wilde dieren gegooid. Velen stierven zo een vreselijke marteldood.
Mensen die sterven voor hun geloof noemen we martelaren.
Nog altijd worden in bepaalde landen christenen vervolgd en gedood omwille van hun geloof.

In 1980 werd Mgr. Romero, die opkwam voor het onderdrukte volk in El Salvador, vermoord.De verspreiding van het Christendom

Het begin van de vierde eeuw betekende voor de christenen een keerpunt. Keizer Constantijn liet zich namelijk dopen tot christen. Christenen konden voortaan hun geloof vrij beleven en kregen veel aanzien, invloed en macht.


In 380 legde keizer Theodosius

iedere onderdaan van het Romeinse rijk op om het Christendom te aanvaarden als het ene, ware geloof.

Vanaf dat moment kon de Kerk volop naar buiten treden met haar boodschap en bijdragen tot een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt.


Het Christendom kreeg zo de kans geleidelijk uit te groeien tot een wereldgodsdienst.

Maar de macht die het Christendom genoot als staatsgodsdienst, had ook tot gevolg dat kerkleiders soms meer met andere dingen bezig waren dan met het evangelie.


Ook vandaag is de Kerk geroepen om openlijk op te komen voor het evangelie en afstand te doen van macht.
  1   2   3

  • De vervolgingen van de christenen
  • De verspreiding van het Christendom

  • Dovnload 0.68 Mb.