Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina2/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Index


Voorwoord 3

Inleiding 4

De Grondslag 6

Geloven in Allah 8

De Bronnen 24

Geloven in de Engelen 26

Geloven in de Boeken 29

De Boodschappers 33

De Laatste Dag 41

De Goddelijke Voorbeschikking 48

Vruchten van de ‘Aqiedah 54

Appendix 57

Doelstellingen van de ‘Aqiedah 58

De zuilen van de Islam 61

Eenwording van godsdiensten 64


The Tenets of Faith, Creed of Ahlu Alsunnah and Aljamah by Muhammad ibn Saleh al-Othaimeen.

(source https://islamhouse.com/en/books/46123/)Basisprincipes van het geloof, de geloofsovertuiging van Ahloessoennah wa’l Jam‘ah door Mohammed ibn Saleh al Oethaymien

Vertaling: M. Stavinga

Voorwoord


Alle lof is aan Hem alleen. Moge Allah de Profeet verheffen en hem en zijn familie en Metgezellen overladen met zegeningen van vrede, de Profeet na wie er geen andere Profeet zal komen.

Amma ba‘d (vervolgens):

Deze beknopte en waardevolle beschouwing van de basisprincipes van het geloof (‘aqiedah) die door onze broeder werd samengesteld, de geleerde en nobele shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien, werd aan mij gepresenteerd. Ik beluisterde het in zijn geheel en vond dat het een uitleg omvatte van de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal-Jam‘ah, met betrekking tot de onderwerpen tawhied van Allah en Zijn Namen en Eigenschappen, en ook van de Engelen, de Boeken, de Boodschappers, de Laatste Dag, en de Goddelijke Voorbestemming, zowel de goede als slechte (gevolgen) daarvan. Hij heeft er zeker goed aan gedaan dit te verzamelen, want hij brengt hier voordeel mee aan elke kenniszoeker en voorziet elke Moslim van wat hij nodig heeft m.b.t. het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en de Goddelijke Voorbestemming, zowel de goede als slechte (gevolgen) ervan. Hij heeft daarin nuttige punten inbegrepen die in verband staan met de feitelijke geloofsovertuiging, die men niet aantreft in veel boeken over dit onderwerp.

Moge Allah hem belonen met goedheid, hem meer kennis en leiding geven, dit werk en zijn andere werken van nut laten zijn, en hem en al onze broeders recht leiden en leidend maken, en allen die naar Allah uitnodigen d.m.v. betrouwbare kennis. Waarlijk, Hij is Degene Die hoort en Degene Die dichtbij is.

Gedicteerd door degene die Allah de Verhevene heel hard nodig heeft: ‘Abdul-‘Azeez bin ‘Abdullaah bin Baaz, moge Allah hem vergiffenis schenken. Moge Allah rijkelijke zegeningen en vrede aan onze Profeet Mohammed schenken, en aan zijn familie, Metgezellen en volgelingen.


Inleiding


Allah is Degene Die alle lof verdient, de Heer der werelden, Die het einde (goed) maakte voor de godvrezenden, en Die geen vijandigheid toont, behalve naar de overtreders. Ik getuig dat niemand het recht heeft te worden aanbeden behalve Allah alleen, zonder een partner, en Die ware en klaarblijkelijke heerschappij bezit. Ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is, de laatste van de Profeten en leider van de godvrezenden. Moge Allah hem verheffen en zegeningen en vrede geven, en ook zijn familie, Metgezellen en allen die hem volgen in goedheid, tot aan de Dag der Opstanding.

Vervolgens:

Allah de Verhevene zond Zijn Boodschapper Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem met de leiding en de Religie van de waarheid, als een zegen voor de schepping, een voorbeeld voor goeddoeners, en een bewijs voor de gehele mensheid. Via hem, en wat aan hem werd geopenbaard – namelijk het Boek en de Wijsheid – legde Allah de mensheid alles uit dat verbetering en stabiliteit inhield voor de gelovigen m.b.t. hun religieuze en wereldse zaken. Zaken als een correct geloof, een rechtschapen gedrag, goede zeden en verheven gedragsnormen. Waarlijk, de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem bracht zijn volk op:

Een waardevol pad, waarvan de nacht als de dag is. Als iemand ervan afdwaalt, is hij vernietigd.1

Dit pad werd belopen door het volk (oemmah) dat gehoor gaf aan Allah en Zijn Boodschapper – zij zijn de beste van de schepping – de Metgezellen, hun volgelingen en degenen die hen in goedheid volgden. Zij stelden Zijn Heilige Wet (sharia) in, en bleven trouw aan Zijn leiding, in geloof, manieren en zeden. Hiermee werden ze die groep die nooit zal stoppen zegevierend te zijn, zich vasthoudend aan de waarheid. Ze worden niet geschaad door degenen die hun kwaad willen doen of tegenwerken, tot het Gebod van Allah komt en zij in die toestand verkeren.

Daarom volgen wij – en alle lof is aan Allah – in hun voetstappen en worden geleid door hun voorbeeld, ondersteund door het Boek en de Soennah. Wij zeggen dit slechts om de vrijgevigheid van Allah de Verhevene aan te tonen en om duidelijk te maken wat iedere Moslim zou moeten volgen. Wij vragen Allah de Verhevene om ons en onze Moslimbroeders sterk te maken, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals, en dat Hij ons Zijn genade zal schenken, want waarlijk Hij is de Schenker.Het is dankzij het belang van dit onderwerp en omdat mensen hier verschillende meningen over hebben, dat ik de behoefte voelde een samenvatting te schrijven over onze geloofsovertuiging – de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal-Jam‘ah – en dat is: Te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en in de Goddelijke Voorbestemming, zowel de goede als de slechte (gevolgen) daarvan. Wij vragen Allah de Verhevene dat Hij dit uitsluitend voor Zijn Goedkeuring zal laten zijn, dat Hij er tevreden over is, en dat het tot nut zal zijn voor Zijn dienaren.

De Grondslag


Wat de grondslag (of fundamenten) van de islamitische ‘aqiedah betreft, dit is te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en de Voorbestemming, zowel de goede als slechte (gevolgen) ervan. De bewijzen voor deze grondslagen worden vermeld in het Boek van Allah en in de Soennah van Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem. In Zijn Boek zei Allah de Verhevene:

Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Heilige Schriften en de Profeten…” [Soerah al-Baqarah 2:177]

M.b.t. de voorbestemming zei Allah:

We hebben alles volgens een bepaalde beschikking geschapen. En Ons bevel is niets meer dan één woord, als een ogenblik.” [Soerah al-Qamar 54:49-50]2

In de Soennah van de Boodschapper van Allah sallallahoe ‘aleyhi wa sellem antwoordde de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem als volgt op de vraag van (de engel) Gabriël (Djibriel), toen hem werd gevraagd over wat het geloof is:Het is te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en het is te geloven in het Lot, zowel de goede en slechte gevolgen ervan.”

Vermeld door Muslim (no. 8).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • Voorwoord
  • Inleiding
  • De Grondslag

  • Dovnload 0.91 Mb.