Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina5/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Geloven in de Boeken


*Wij geloven dat Allah de Verhevene Boeken aan Zijn Boodschappers openbaarde als bewijs voor de mensheid, en als een richtlijn voor de goeddoeners. Het onderwijst hun wijsheid en zij worden erdoor gezuiverd.

*Wij geloven dat Allah de Verhevene met elke Boodschapper een Boek (kitaab) stuurde. Hij, de Verhevene, zei:Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben met hen het Boek en de Balans neergezonden, opdat de mens in het midden zou staan (rechtvaardig zou handelen). [Soerah al-Hadied 57:25]*Van deze Boeken kennen we:

1. De Thora (tauraat) welke Allah aan Mozes ‘alayhis-salaam openbaarde. Het was het grootste Boek dat aan de Kinderen van Israël werd geopenbaard:

Voorwaar, Wij hebben de Thora neergezonden met daarin Leiding en Licht. De Profeten die zich aan Allah overgegeven hadden, oordeelden ermee over de Joden. En de rabbi’s (onder de Joden) en de priesters (oordeelden ook) met behulp van hetgeen hun Schrift van Allah was toevertrouwd en zij waren daar getuigen van.” [Soerah al-Maaïdah 5:44]2. Het Evangelie (indjiel) welke Allah de Verhevene aan Jezus ‘alayhis-salaam openbaarde. Het was een bevestiging van de Thora en daar een aanvulling van:

En Wij gaven hem het Evangelie met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een waarschuwing voor de Godvrezenden. [Soerah al-Maaïdah 5:46]En opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voorheen voor jullie verboden waren. [Soerah Aali-‘Imraan 3:50]3. De Psalmen (zaboer) welke Allah de Verhevene aan David ‘alayhis-salaam gaf.

4. De Schriften (soehoef) van Abraham en Mozes, vrede zij met hen beide.

5. De Edele Koran welke Allah openbaarde aan Zijn Profeet Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, de laatste van alle Profeten. Het is:

Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqaan (maatstaf tussen goed en slecht).” [Soerah al-Baqarah 2:185]

*De Koran gezonden:

Ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en het staat als een rechter (Ar. moehaymin) boven hen. [Soerah al-Maaïdah 5:48].24*Hiermee hief Allah alle eerder geopenbaarde Boeken op en Hij heeft gegarandeerd dat Hij het zal beschermen tegen iedere vervalsing of vervorming:Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben nergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers. [Soerah al-Hidjr 15:9]ALLE VOORGAANDE BOEKEN ZIJN GEWIJZIGD EN VERANDERD

*Wat betreft de voorgaande Boeken, deze waren slechts bedoeld voor een beperkte tijdsperiode. Ieder Boek bleef geldig tot een nieuwe openbaring plaatsvond die het Boek in kwestie ophief, en ook verklaarde wat het bevatte aan vervormingen en veranderingen. Dit is waarom zij niet beschermd waren tegen corruptie en vervormingen, toevoegingen en weglatingen ondergingen:En onder de Joden zijn er degenen die betekenis of de plaats van de woorden (uit het Boek) veranderden.” [Soerah an-Nisaa 4:46]

Wee dan degenen die de Heilige Schriften met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: “Dit komt van Allah.” Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij ermee verdienden.” [Soerah al-Baqarah 2:79]Zeg (O Mohammed): “Wie zond dan het Boek neer tot Mozes die er als een licht en als Leiding voor de mensen mee kwam? Jullie (de Joden) hebben er perkament van gemaakt om (een deel) te laten zien, maar jullie verbergen er veel (van).” [Soerah al-An‘aam 6:91]En voorwaar, onder hen is er een groep die de Heilige Schriften verdraait met hun tongen, opdat jij zou denken dat dit bij de Heilige Schriften hoort, terwijl het niet bij de Heilige Schriften hoort. En zij zeggen: “Het komt van Allah,” terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij het weten.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:78-79]

O Mensen van het Boek! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen; hij heeft jullie veel duidelijk gemaakt van wat jullie in de Schrift verborgen, en hij heeft jullie veel kwijtgescholden. Waarlijk, er is van Allah een Licht (Ar. Noer)25 en een duidelijk Boek (de Koran) tot jullie gekomen. Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen zoeken naar wegen van vrede en Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het Licht, met Zijn toestemming, en Hij leidt hen naar een recht Pad. [Soerah al-Maaïdah 5:15-16]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • 2. Het Evangelie
  • En Wij gaven hem het Evangelie met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een waarschuwing voor de Godvrezenden.
  • En opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voorheen voor jullie verboden waren.
  • Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqaan (maatstaf tussen goed en slecht).”
  • Ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en het staat als een rechter (Ar. moehaymin) boven hen.
  • Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben nergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.
  • En onder de Joden zijn er degenen die betekenis of de plaats van de woorden (uit het Boek) veranderden.”

  • Dovnload 0.91 Mb.