Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Hoop d nachkriegshilfe: Oostenrijkse woningen gebouwd in 1947 en 1948

Dovnload 3.04 Mb.

De Hoop d nachkriegshilfe: Oostenrijkse woningen gebouwd in 1947 en 1948Pagina1/2
Datum18.06.2018
Grootte3.04 Mb.

Dovnload 3.04 Mb.
  1   2

De buurten Het Weerdje, De Hoop, Dichteren en Wijnbergen verschillen sterk van karakter omdat ze in verschillende tijdperken zijn gebouwd. Daardoor valt er een interessante lijn te zien in de ontwikkeling van een buurt.
Het Weerdje
De eerste uitbreiding van Doetinchem aan de andere kant van de Oude IJssel is Het Weerdje, een klein vooroorlogse woonwijkje en lintbebouwing langs Wijnbergseweg en Dichterseweg, Vanaf de jaren 70 is de buurt in kleine fases verder bebouwd.

Kenmerkend zijn de tien woonlagen hoge verzorgingsflat Het Weerdje, het Worpplein met weiland en De Bleek, het open veld langs de Oude IJssel. De buurt wordt omzoomd door (boven-)lokale fietsverbindingen. Aan de rand is een grote parkeerplaats, de Varkensweide, die tevens wordt gebruikt voor evenementen.De bewoners zijn over het algemeen goed opgeleid en verkeren in hogere inkomensgroepen. Na verloop van jaren worden de eerste bewonersgroepen vervangen door jonge gezinnen. De gemiddelde leeftijd in de buurt is echter nog relatief hoog door de aanwezigheid van het verzorgingstehuis.
De Hoop

D
Nachkriegshilfe: Oostenrijkse woningen gebouwd in 1947 en 1948
e Hoop is direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de woningbouwvereniging "De Goede Woning" om het woningtekort in Doetinchem aan te vullen. De houten huizen (Oostenrijkse woningen) aan de spoorlijn stonden er het eerst. Met het puin van de bombardementen van het centrum (maart 1945) werden de wegen verhard. De straatnamen herinneren aan de bevrijding van Doetinchem door het Canadese leger (regiment Fort Garry Horse) in 1945. Canadese militairen hebben een begin gemaakt met de aanleg van het golvende Canadapark. In het park staat nog een Shermantank die tijdens de bevrijding is gebruikt.

Naast het park heeft de wijk een wandelgebied (Kapperskolk) en een ruime speeltuin. De tevredenheid over groen- en speelvoorzieningen is groot. In het buurtcentrum Fort Garry Horse zijn veel activiteiten. Qua voorzieningen kent de wijk nog een cafetaria en de Vrije School.

De woningen in het middengebied zijn in principe allemaal hetzelfde en, voor huidige begrippen, klein. Bij bouw van de wijk was een gezamenlijke tuin achter de woonblokken gepland. Die ruimte is echter aan de woningen toegevoegd, waardoor de achtertuinen groot zijn. Het grootst deel wordt bewoond door mensen uit lagere sociale lagen. De afgelopen jaren heeft woningvereniging Sité 14% van de 267 woningen verkocht aan de bewoners. Sité bezit nog steeds het grootste deel van de woningen.

De bewoners verhuizen niet gemakkelijk. Enerzijds omdat mensen er tevreden wonen en de kinderen vaak ook een woning in de wijk vonden, anderzijds is er voor hun inkomens elders in de stad weinig te vinden. De laatste jaren komen in de Hoop meer bewoners met vaak een buitenlandse achtergrond. Dat is niet anders dan in andere wijken, maar veel bewoners moeten eraan wennen.Omdat mensen hun leven lang in de wijk wonen wordt ook het verdwijnen van voorzieningen zoals de supermarkt hard gevoeld. Het station Doetinchem Wijnbergen is in 1985 gesloten toen het station De Huet in gebruik werd genomen.
D
  1   2

  • Nachkriegshilfe: Oostenrijkse woningen gebouwd in 1947 en 1948

  • Dovnload 3.04 Mb.