Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Islam en het Westen Botsende religies – Theologische visies op macht in Islam en Christendom

Dovnload 6.92 Kb.

De Islam en het Westen Botsende religies – Theologische visies op macht in Islam en ChristendomDatum10.10.2017
Grootte6.92 Kb.

Dovnload 6.92 Kb.

De Islam en het Westen

Botsende religies – Theologische visies op macht in Islam en Christendom

Abdul Wahid van Bommel, A.W.J. Houtepen, G.G. de Kruijf e.a., Kok - Kampen 2004Voorwoord
Toen de redactie van de Stichting Leidse Lezingen een jaar geleden een onderwerp zocht voor de studiedag en de bijbehorende bundel, diende het thema De Islam en het Westen zich als vanzelf aan. De actuele discussie over de multiculturele samenleving maar vooral de huidige ontwikkelingen op internationaal-politiek terrein -the war on terrorism en de dreiging met gewapende interventie van de Amerikaanse regering in Irak -laten zien dat de actualiteit van het onderwerp zeker niet is verminderd. Bij het opmaken van dit boek laat zich niet voorspellen hoe de wereld op het moment van publicatie eruit zal zien. De ondertitel: Botsende religies, theologische visies op macht in Islam en Christendom duidt er op dat dit boek vooral een theologische bijdrage wil leveren aan het oecumenisch gesprek tussen de religies die zich beide op de stamvader Abraham beroepen, zonder daarbij de tegenstellingen en conflicten uit het oog te verliezen. We hopen daarmee een verheldering te kunnen geven van de complexe werkelijkheid van de verhouding van Christendom en Islam. Dat in de titel gesproken wordt over de Islam en het Westen zou kunnen suggereren dat 'het Westen' hier verregaand als identiek met het Christendom wordt opgevat. Dat is niet het geval. Zoals uit deze bundel blijkt, noopt deze problematiek de christelijke theologen óók de positie van hun eigen geloofstraditie ten opzichte van het Westen te bepalen.
De lezingen, in deze bundelopgenomen, werden gehouden op de 12e studiedag van de Stichting Leidse Lezingen, II november 2002, in de Hooglandse Kerk in Leiden. Naast de lezingen zijn er ook een aantal artikelen van andere scribenten opgenomen. Er is een breed scala aan bijdragen zowel qua inhoud als qua invalshoek. Naast systematisch theologische bijdragen van christelijke en islamitische origine vindt men ook o.a. artikelen van missiologen, islamologen en politiek filosofen, die ieder vanuit hun eigen discipline en hun eigen interesse de problematiek benaderen.
A. A. van Houwelingen

G. SleeuwenhoekN.C. Smit

H.E. Wevers


Dovnload 6.92 Kb.