Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Koude Oorlog

Dovnload 36.49 Kb.

De Koude OorlogDatum01.08.2017
Grootte36.49 Kb.

Dovnload 36.49 Kb.

De Koude Oorlog
Koude Oorlog = een staat van bijna oorlog tussen VS en USSR (=Unie van Socialistische Sovjet republieken) vanaf WOII tot +/- 1990
Die tijd was: stabiel (je wist wie de vijand was en dat die niet zou aanvallen)
ICBM = Inter Continentel Balistic Missile (lange afstandskernwapen)
Balance of Terror:

=first strike capability (eerste aanval met bijv. Atoombom)


Washington Moskou

second strike capability is de tegen aanval
Nucleaire winter = zoveel stof in de lucht dat er een hele lange ijstijd zal ontstaan door de nucleaire bommen.
De oorlog is NIET rechtstreeks alleen in het “buiten gebied” (bijv. Korea, Vietnam, Afghanistan)
Spannend: ja in: 1963 en in +/- 1985
Star Wars:X

Washington Moskou
Star Wars is te duur voor de USSR, dus wil Mikael Gorbatsjov een einde maken aan de koude oorlog en wint de VS.


Eisenhower: Opperbevelhebber tijdens WOII

President VS ’53-’60 (republikein)


Fidel Castro: President Cuba ’56-heden
Nikita Chroestjsov: President USSR ’58-’64
John F. Kenedy: President VS ’60-’63 (democraat)
Johnson: President VS ’63-’68 (democraat)

man achter Vietnam oorlog


Nixon: President VS ’68-’73 (republikein)

afgetreden vanwege een fraude schandaal


Ford: President VS ’73-’80 (republikein)
Reagen: President VS ’80-’88 (republikein)

hij is eerst filmster en hij maakt een einde aan de koude oorlog


Gorbatsjov: President USSR

laatste staatshoofd USSR


Jeltsin: Premier Rusland ’91-’99

eerste premier Rusland, dus na het instorten van de Sovjet-Unie


Bush senior: Vice-president onder Reagen

President VS ’89-’93

man achter Golfoorlog I
Koreaanse Oorlog,
Oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea, brak uit toen in 1950 Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnenvielen en binnen enkele maanden vrijwel het gehele Zuid-Koreaanse grondgebied bezetten. Interventie van VN-troepen drong de Noord-Koreanen terug, maar nadat Chinese vrijwilligers de Noord-Koreanen te hulp gekomen waren, moesten de VN-troepen zich terugtrekken tot de 38ste breedtegraad. In 1953 werd een wapenstilstand gesloten, die voorzag in een uiteindelijke hereniging van de beide Korea's.
Raketten:
Na WOII gaan de Russen en de Amerikanen op zoek naar de Duitse Raket geleerden.

Werner von Braun: uitvinder V2 (tijdens WOII werkt hij voor Duitsland, na WOII gaat hij voor de VS werken)
Russen hebben een succes: Sputnik (de sputnik was de eerst satelliet die een baan om de aarde gemaakt heeft)

Plofnik: doordat de Amerikaanse

raketten explodeerden moest er meer Wiskunde en Natuurkunde gegeven worden op scholen

Race man op de maan, in ’69 lukt het de Amerikanen om iemand op de maan te zetten
Ruimte schepen: USSR: onbemand

VS: bemand


Keukendebat: Chroestjov tegen Nixon (op dat moment vice-president VS)

Nixon wint


Cuba:
16e eeuw al in Spaanse handen (Columbus)

19e eeuw komen de Cubanen in opstand tegen de Spanjaarden door de hulp van de VS winnen ze


Cuba moet VS vriendschappelijk gezind zijn zodat de VS veel geld kan verdienen.
Cuba = onder Amerikaanse invloedssfeer, er is een Dictator aan de macht die Pro-Amerikaans is (ONZE schurk)
WOII: Batista aan de macht, dan komt er een opstand onder leiding van Fidel Castro.

Hij werd gevangen gezet later vrij gelaten en vlucht dan naar het buitenland. Daar bouwt hij een groepje op en komt terug en begint een guerrillaoorlog.

Batista vlucht en Castro word de baas over Cuba.
De Amerikaanen kennen Castro niet, ze denken dat hij communist is en zetten de ontwikkelingshulp en handel met Cuba stop. De Amerikanen drijven hem richting communisme (dus helpt USSR Cuba).
61 maakt de CIA een plan voor een invasie: In de varkensbaai:
Men dacht dat men na de invasie genoeg tijd zou hebben om zich te hergroeperen. Maar die tijd was er niet omdat er hotels stonden op de plek waar de invasie plaatsvond, zo wist Castro binnen twee minuten van de invasie. Bovendien zouden de Amerikanen helpen met vliegtuigen maar die vliegtuigen kwamen niet. Dus de invasie mislukt.

Castro zoekt hulp bij USSR, USSR vindt dat leuk en omdat zij dan vlak bij VS raketten neer kunnen zetten. Net zoals de VS (in Turkije) raketten vlakbij de USSR hebben staan.


De VS vinden dat niet zo leuk en sturen U2 verkenningsvliegtuigen richting Cuba. De U2’s ontdekken raketbases.
Het kabinet van Kennedy komt bij elkaar en heeft de keuze tussen een atoomoorlog en een blokkade.
In het geheim wordt er tussen USSR en VS onderhandeld.

Uitkomst: Amerikaanse raketbases in Turkije worden ontmanteld en de Sovjetvloot keert om naar de Sovjet-Unie.


Kenedy schildert het af als een overwinning. En dus is het een nederlaag van Chroestjov, dus moet Chroestjov afgezet.
Er komt een handelsembargo: Cuba mag niet meer met het buitenland handelen behalve met USSR (in suiker). Maar sinds Rusland failliet is wordt er niet meer gehandeld.Vietnam
Eind 19e eeuw: ingepikt door Frankrijk
Almachtige blanken: De Fransen zegen tegen de Vietnamese dat de blanken zo dapper zijn, dat verzet onmogelijk is, dat zeggen ze omdat ze maar zeer weinig soldaten in Vietnam hebben.

In de WOII word Frankrijk in twee delen verdeelt, een bezet Frankrijk en een “vrij” Frankrijk, om vrij te blijven moet Vichy Frankrijk (het “vrije” deel) de bevelen van de Duitsers opvolgen.


Vichy Frankrijk krijgt bevel van de Duitsers om Vietnam aan de Japanners te geven. Dan blijkt voor de Vietnamese dat de blanken helemaal niet almachtig zijn.
Tijdens WOII probeert Japan een nieuw rijk te creëren in China, dit lukt aardig. Heel de Westkust van China word veroverd maar om China helemaal te bezetten hebben ze het noorden of het zuiden nodig, in het noorden lopen ze tegen de USSR dus moeten ze via het zuiden, via Vietnam.
’45 Frankrijk wil de macht over Vietnam terug, maar de Vietnamese verzetten zich: guerrilla door Vietminh.
’54 De Fransen denken een geniale zet te doen door de de aanvoerroute van de Vietminh af te snijden bij Dien bien phû. De Fransen weeten zeker dat de Vietminh geen kannon op de bergen kunnen krijgen. Toch lukt het de Vietnamese om op de bergen te komen en dus verliezen de Fransen.
54 De Fransen trekken zich terug
’54 verdrag van Genevre: Noord-Vietnam wordt communistisch

Zuid-Vietnam wordt kapitalistisch


in ’55 zou een volksstemming over de politieke kleur van Vietnam volgen

De volksstemming gaat niet door.

Amerikaanse dominotheorie: als een democratisch land valt, valt het buurland, daarna het buurland daarvan tot de hele wereld communistisch is.
Er begint een burgeroorlog in het zuiden van Vietnam.
regeringsleger + VS tegen Vietcong (met hulp van Noord-Vietnam)
In het begin zijn de VS alleen maar adviseurs (de Amerikanen mogen niet mee vechten)
Tonkin incident: volgens de VS wordt een van hun spionageschepen aangevallen door de Noord-Vietnamese vloot.
Johnson krijt toestemming voor een oorlog.
Johnson: bombardementen

Agent Orange: spul om de bomen te ontbladeren zodat ze Vietnamese kunnen zien lopen in het oerwoud. (bijna heel Vietnam is oerwoud)


Tet-offensief: Over heel Vietnam worden de Amerikanen aangevallen, het word duidelijk dat VS de oorlog zal verliezen.
Westmoreland: Opperbevelhebber van het Amerikaanse leger tijdens de Vietnam oorlog. Hij wil steeds meer soldaten naar Vietnam.
Safe islands: De VS zorgt ervoor dat er een klein gebied veilig is zodat de Vietnamese er kunnen wonen. In de praktijk onhoudbaar omdat een Vietcong strijder niet te onderscheiden valt van een gewone burger.
Tv/demonstratie: Jounalisten mogen overal komen daardoor zijn er veel onsmakelijke reportages “rond etenstijd” op de tv te zien.

Door de ingevoerde dienstplicht zijn de studenten tegen Johnson en volgen er massale demonstraties.


Johnson Nixon ’68: Zodra z’n termijn erop zit houd Johnson er me op.
Peace with Honor: Nixon wil een vrede waarbij het niet duidelijk is dat VS verloren, heeft: 1. onderhandelen

2. als de onderhandelingen slecht verlopen bombarderen de VS Vietnam


Cambodja: killing fields: 3. Norodamsihanoud prins van Cambodja

Lol Nol pleegt staatsgreep waardoor Cambodja pro-Amerikaans wordt. Dus mogen de Amerikanen de grens over om Vietcong strijders te achtervolgen.


Pol Pot begint een guerrillaoorlog tegen Lol Nol, die oorlog wint Pol Pot.

Pol Pot heeft een Utopie: alle slechtheid komt door de steden. De ideale wereld is als er alleen kleine dorpjes zijn waar men aan landbouw doet Killing Fields


Er gaan onderweg naar het platteland veel mensen dood

Vietnamisering: Nixon wil af van Vietnam, er mag geen Amerikaan meer aanwezig zijn in Vietnam. De VS blijven helpen met luchtaanvallen en materieel.

’72 vredesverdrag
’75 gaat de oorlog weer door en wint Noord-Vietnam dus word Zuid-Vietnam communistisch.


Termen en korte Chronologie Koude Oorlog
Vanaf Cubacrisis: een zekere toenadering VS-USSR –uitkijken voor bij ongeluk een groot conflict. Vreedzame coexistentie-hot line.

Maar China gaat eigen weg.

hot line = rechtstreekse verbinding tussen Moskou en Washington

vreedzame coëxistentie = het ideaal van USSR is een wereld revolutie. Dus moeten ze zoveel mogelijk doen om het kapitalisme in elkaar te laten zaken. Maar Chroestjov (+/- ’55) zij: het communisme is zo goed dat het kapitalisme vanzelf in elkaar zakt.

USSR wil vreedzame weg (vreedzame coëxistentie)

Vanaf ’55 zijn

China wil wereld revolutie ze water en , vuur
1968 Praagse Lente Aleksandr Dubcềk wil één communisme met een menselijk gezicht (meer zeggenschap voor bevolking etc.) Russen en de leden van Warschau Pact (tegen hanger van de NAVO) vinden dat niets (domino effect) dus Tsjecho-Slowakije wordt bezet en Dubcềk afgezet en het harde communisme wordt heringeroepen.


  1. pingpongoffensief – toenadering Nixon-Mao.

Er worden wat pingpong wedstrijden georganiseerd en binnen de kortste keren komt Nixon op bezoek in China

Als China en VS samen tegen USSR gaan strijden krijg je 2 tegen 1, dus wil USSR ontwapening: Door toenadering met China ontstaat:

1972 SALT1 (= Stragic Arms Limitation Talks)
1979 Afghanistan (=Russische Vietnam/ Westen bewapent fundamentalistische Moslims)

Afghanistan is een shitland: altijd moord/oorlog/massamoord/etc.

Russen instaleren een USSR gezinde regering

burgeroorlog – Russen sturen leger om Afghaanse regering te steunen.
fundamentalistische moslims + VS tegen Afghaanse regering + Russen

in ’89 treken de Russen zich terug


1981 Reagan: Star Wars + gigantische uitbreiding bewapening – nieuwe wapenwedloop

1985 Gorbatsjov: glasnost & perestrojka


1989 Opgave Afghanistan

Massale vluchtelingenstroom DDR.

9 nov.: Muur gaat open
Berlijnse Muur: Muur van beton en prikkeldraad die Oost- en West- Berlijn scheid, opgericht door de VOPO’s (Oost-Duitse politie) om de massale vlucht van Oost-Duitsers tegen te gaan.
met de DDR economie gaat zeer slecht terwijl de BDR economie zeer goed gaat, daar is veel welvaart. (de DDR’ers zien dat op tv.)
DDR’ers zijn boos over economie + gescheiden gezinnen door de muur. Daarom gaan veel DDR’ers naar Hongarije, via Hongarije kunnen ze vluchten, als Hongarije gesloten wordt gaan de DDR’ers naar de ambassades. Op een persconferentie verspreekt iemand zich dat de muur open zal gaan, dus gaan alle DDR’ers richting muur. Bij de muur moeten soldaten kiezen tussen schieten of de muur open, de muur gaat open: ’89 de muur valt.
1990 Staatsgreep tegen Gorbatsjov. Boris Jeltsin aan de macht. Einde USSR.

1991 1ste Golfoorlog: even de hele wereld o.l.v. VS tegen agressie


Samen knokken: 1e Golfoorlog Saddam
maar het kapitalistische verbond valt uit elkaar
toename nationalisme

terreur
Prettig dat de K.O. afgelopen is?

Betrekkelijk. Sindsdien.


  1. enorme toename nationalisme.

  2. toename terreur.

  3. dus toename onvoorspelbare conflicten

De K.O. was misschien een korte periode in de geschiedenis waarin 2 machten even sterk waren.


Nu gaan we weer over op een periode dat 1 imperium het sterkste is?
Is het einde van kleine nationale staten (als NL) in zicht?

PS: meer kon ik niet verzinnen… (jammer hé)Dirk Cornelissen ©


Dovnload 36.49 Kb.