Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2016-2017 Jaargang 3, nummer 1 Welkom

Dovnload 48.53 Kb.

De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2016-2017 Jaargang 3, nummer 1 WelkomDatum12.03.2017
Grootte48.53 Kb.

Dovnload 48.53 Kb.

beschrijving: beschrijving: logo-apollo De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2016-2017

Jaargang 3, nummer 1

Welkom

Het nieuwe schooljaar is gestart en ik heet alle nieuwe ouders en verzorgers van harte welkom heten op De Apollo, wij hopen dat uw kind een mooie en leerzame tijd op onze school gaat beleven.

In de zomer is onze aula opgeknapt en hierdoor ziet de aula er een stuk frisser uit. Er zijn dit schooljaar een aantal nieuwe collega’s gestart, die ik bij Medewerkers aan u zal voorstellen.

Dit schooljaar gaan wij, als school, ons richten op: Positive Behavior Support, het digitaliseren, leerlingen- en ouderparticipatie en het verder ontwikkelen van ons onderwijs. Aan de waarden van de school willen wij dit schooljaar veel aandacht schenken. Onze waarden zijn: Veiligheid-Betrokkenheid-Plezier-Groei.c:\users\gaha\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\zu7u7pr1\apollo 1.jpg

Deze week heb ik de offerte getekend voor een nieuwe website, hopelijk gaat de website in de week na de herfstvakantie online.

Het is de bedoeling dat er dit schooljaar om de zes weken een ouder-Apollonia gaat uitkomen. Voor nu wens ik iedereen een heel goed schooljaar en mocht u nog vragen en opmerkingen hebben, dan weet u waar u mij kunt bereiken.
Met vriendelijke groet,

Gerda Heringa

Directeur De Apollo

Inhoud


 1. De medewerkers

 2. Vakantieregeling 2017-2017

 3. Ouderavonden 2016-2017 tot de kerstvakantie

 4. Leerlingen uitgeroosterd tot kerstvakantie

 5. Het vak cultuur in de onderbouw

 6. De werkweken 2016-2017

 7. Wordt u lid van de ouderraad?

 8. De oudergeleding van de deelraad

 9. De GMR van ZAAM

 10. Schoolgids 2016-2017

 11. Van Dijk
 1. De medewerkers

Vanaf 1 augustus zijn de volgende nieuwe docenten werkzaam op De Apollo:

 • Mw. Pauline Jumpertz : docent Nederlands

 • Mw. Margreeth van Spall : docent drama, muziek, rots&water, ckv

 • Mw. Samira Azar : docent wiskunde

 • Dhr. Chris Wakker : docent lichamelijke opvoeding

 • Dhr. Arno Maij : docent aardrijkskunde

 • Dhr. Kevin Buah : docent Engels

 • Dhr. Marcel Dreve : docent NASK 1+2

 • Dhr. Thom Stofberg : docent NASK 1+2

 • Dhr. Hakan Bakar : docent economie

Helaas heeft onze nieuwe docent biologie begin vorige week afscheid van ons genomen. Dhr. Jan van Asselt, onze biologiedocent, springt met extra lessen in. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe docent te kunnen benoemen. Ik houd u hiervan op de hoogte 1. Vakantieregeling 2016-2017
Duur

Herfstvakantie

15-10-2016 t/m 23-10-2016

Kerstvakantie

24-12-2016 t/m 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

18-02-2017 t/m 26-02-2017

2e Paasdag maandag

17-04-2017

Meivakantie

22-04-2017 t/m 07-05-2017

Hemelvaart

25-05-2017 t/m 28-05-2017

2e Pinksterdag

05-06-2017

Zomervakantie

22-07-2017 t/m 03-09 -2017

1e schooldag leerlingen

08-09-2017
 1. Ouderavonden 2016-2017 tot de kerstvakantie

Het volledige jaarschema krijgt u binnenkort.

Datum

Tijd

Wat

Wie

20 september

19.00-20.15 uur

Informatieavond leerjaar 4

Ouders,leerlingen, mentoren, leerjaarcoördinator bovenbouw

20 september

19.30-20.45 uur

Informatieavond leerjaar 3

Ouders,leerlingen, mentoren, leerjaarcoördinator bovenbouw

15 november

16.00 -21.00 uur

Tafeltjesavond leerjaar 4

Ouders, leerlingen, docenten leerjaar 4, leerjaarcoördinator bovenbouw

12 en 13 december

Op afspraak

Uitdelen rapport 1

Ouders, leerlingen, mentoren, BPO’ ers, leerjaar coördinator onder- en bovenbouw

15 december

16.00-21.00 uur

Tafeltjesavond leerjaar 1,2,3

Ouders, leerlingen, docenten leerjaar 1,2,3, leerjaarcoördinator onder- en bovenbouw
 1. Leerlingen lesvrij tot de kerstvakantie

Datum

Tijd

Wat

Wie

24 september

Hele dag

Terug uit Duitsland

Leerjaar 2

6 oktober

1e+2e lesuur

Terugkeer na schoolkamp

Klas 1B+1C

8 december

Hele dag

Rapportvergaderingen

Leerjaar 1+2

23 december

Vanaf 11.00 uur

Start kerstvakantie

Alle leerlingen
 1. Het vak cultuur in de onderbouw

Het vak cultuur bestaat uit drie vakken: muziek-drama en dans. Muziek en drama wordt door Mw. Margreeth van Spall gegeven en dans door Mw. Vodjoha Winter van LMIPA(Lucia Marthas Institute of Performing Arts. Het vak Cultuur staat voor 1 lesuur op het rooster, we hebben het jaar in drie periodes verdeeld, zodat de drie vakken aan bod kunnen komen. De drie periodes zijn:

 • 1e periode 6 september 2016-2 december 2016

 • 2e periode 5 december 2016- 31 maart 2017

 • 3e periode 3 april 2017- 20 juli 2017

In de eerste zes weken in de eerste periode zal de Mw. Van Spall bij alle klassen starten met muzieklessen en in de laatste zes weken van de periode eindigen met de dramalessen.


Periode 1

1A

1B

1C

1H

dans

XX

mu


X
dr
X

Periode 2

1A

1B

1C

1H

dans
Xmu

XX

drXPeriode 3

1A

1B

1C

1H

dansX
mu

dr

X

X
X
Periode 1

2A

2B

2C

dansX

mu

X

X
dr

Periode 2

2A

2B

2C

dans

XmuX

dr
XPeriode 3

2A

2B

2C

dans
X
mu


dr

X
X
 1. De werkweken 2016-2017

Dit schooljaar zijn er drie werkweken voor de leerlingen:

 • Leerjaar 2: 21 september + 22 september + 23 september: 3 dagen Lahndal in Duitsland, kosten 125,00 euro per leerling.

 • Leerjaar 1: 1B+1C: 3 oktober, 4 oktober, 5 oktober: Koos Vorrinkhuis

1A+1H: 5 oktober, 6 oktober, 7 oktober

Kosten, 75 euro per leerling • Leerjaar 3: 1 t/m 5 november: Berlijn

Kosten, 275 euro per leerling
Tijdens deze werkweken is onze kantine dicht, de leerlingen kunnen geen drinken, eten of tosti’s kopen. Onze conciërge Perry gaat met alle werkweken mee en is dan afwezig.
Voor de meerdaagse werkweken ontvangt u binnenkort een aparte rekening van de financiële administratie van ZAAM.( ZAAM is ons bestuur) Mocht u de werkweek in drie termijnen willen betalen dan kunt u dit via de mail aangeven, voor 1 oktober 2016, bij onze administratie, apollo@deapollo.nl.

Mocht u een financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten van de gemeente Amsterdam willen ontvangen dan kunt u via de site https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ bekijken wat er allemaal mogelijk is.Woont u niet in Amsterdam dan kunt u bij uw gemeente informeren naar de in uw gemeente bestaande regelingen.
 

 1. WORDT U LID VAN DE OUDERRAAD ?

De Ouderraad is een informeel orgaan waarin een groep ouders overlegt met de school over een grote diversiteit aan punten van belang voor De Apollo en de leerlingen. Dit overleg vindt ca. maandelijks plaats met de directie en een teamlid van de Apollo. Op dit moment is er plaats voor circa 2 nieuwe leden (ouders). Wilt u wat nauwer betrokken zijn bij de Apollo en een actieve bijdrage geven?, meldt u dan aan via ouderraad@deapollo.nl
Johannes Leonard, voorzitter ouderraad De Apollo 1. De oudergeleding van de deelraad

Dit schooljaar zijn er twee vacatures voor de oudergeleding van de deelraad(medezeggenschapsraad van de school), mocht u interesse hebben om namens de ouders van de school zitting te nemen in dit formele orgaan, dan kunt u zich deze week opgeven als kandidaat bij de ouderraad van De Apollo. Volgende week dinsdag 27 september bespreken wij in de ouderraadsvergadering of er verkiezingen nodig zijn of dat we de leden meteen kunnen benoemen.


 1. De GMR van ZAAM

In de GMR van ZAAM, is ons bestuur, zit namens de ouders van ZAAM, de vader van een leerling van De Apollo, de heer J.E. Burger. Zijn zoon zit bij ons in leerjaar 3. Er zitten drie ouders, vanuit de 24 scholen, in de oudergeleding van ZAAM.


 1. Schoolgids 2016-2017

De schoolgidsen worden uitgedeeld tijdens de informatieavonden in september. Binnenkort zal de schoolgids ook op de website staan. Helaas zijn er een aanstal storende fouten in de schoolgids geslopen. In de volgende Ouder-Apollonia zal ik een erratum opnemen.


 1. Van Dijk

De meeste boeken zijn door Van Dijk bij thuis geleverd, mochten er nog problemen zijn dan kunt u contact zoeken met de klantenservice van Van Dijk. https://www.vandijk.nl/webshop/klantenserviceOuder-Apollonia, jaargang 3 nummer 1, 18 september 2016


 • Vakantieregeling 2016-2017
 • Ouderavonden 2016-2017 tot de kerstvakantie
 • Leerlingen lesvrij tot de kerstvakantie
 • Het vak cultuur in de onderbouw
 • Periode 1 1A 1B 1C 1H
 • Periode 2 1A 1B 1C 1H
 • Periode 3 1A 1B 1C 1H
 • Periode 1 2A 2B 2C
 • Periode 2 2A 2B 2C
 • Periode 3 2A 2B 2C
 • Tijdens deze werkweken is onze kantine dicht, de leerlingen kunnen geen drinken, eten of tosti’s kopen.
 • WORDT U LID VAN DE OUDERRAAD
 • De oudergeleding van de deelraad

 • Dovnload 48.53 Kb.