Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Oorlog Ad van Liempt

Dovnload 15.84 Kb.

De Oorlog Ad van LiemptDatum18.09.2018
Grootte15.84 Kb.

Dovnload 15.84 Kb.

De Oorlog

Ad van Liempt
ISBN: 9789460031885

Uitgeverij Balans


501 blz.
€ 15.-
De Tweede Wereldoorlog ligt al meer dan zestig jaar achter ons. Zij die hem hebben meegemaakt dragen de ervaringen uit deze jaren hun leven lang met zich mee. Voor steeds meer Nederlanders wordt deze periode een stuk geschiedenis dat langzaam gaat vervagen. Deze vijf bewogen jaren uit onze nationale historie mogen echter geen verleden en vergeten tijd worden. Zij moeten niet alleen voortleven op begraafplaatsen en door monumenten. Ook de verhalen moeten blijvend worden verteld en doorgegeven. Zij moeten steeds opnieuw getuigen van moed en angst, van vreugde en diepe smart, ervaren in de donkere oorlogsjaren.

De Oorlog van Ad van Liempt is een voorbeeld van deze vorm van geschiedschrijving. De teksten met informatie worden afgewisseld met citaten uit brieven en dagboeken. Door dit persoonlijke karakter wordt de lezer een medespeler en raakt betrokken bij de ervaringen en motieven van slachtoffers en daders. De auteur

schetst de aanloop tot W.O.II met centraal Adolf Hitler, de onbeduidende kunstschilder die door zijn magie

de hoop van een ontredderd Duitsland weet te wekken. In de Blitzkrieg betekent Nederland een oponthoud van vijf dagen, die zullen uitmonden in vijf jaren terreur en verdrukking.

Op 29 mei 1940 wordt Arthur Seyss-Inquart geïnstalleerd als rijkscommissaris. Zijn gematigde toespraak eindigt evenwel met de constatering dat “ons grootste geluk is dat we uitvoerders van de wil van de Führer mogen zijn”. Nederland zal spoedig ervaren wat de wil van de Führer inhoudt voor een onderworpen land.

De pers en radio komen onder censuur, ons land wordt ingeschakeld in de Duitse oorlogsindustrie en bovendien systematisch leeggeroofd. Spoedig trekken de eerste dwangarbeiders oostwaarts en van de ongeveer 500.000 tewerkgestelden vinden meer dan 30.000 de dood. Ook wordt begonnen met de maatregelen die zullen leiden tot de uitroeiing van de Joodse Nederlanders. Citaten, brieven en foto’s onderstrepen de wrange tekst die eindigt in de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz.

De reactie is de Februaristaking in Amsterdam die met harde hand wordt neergeslagen. Als in 1943 de Nederlandse militairen opnieuw als krijgsgevangenen worden beschouwd volgt landelijk verzet, dat in bloed wordt gesmoord. Van Liempt beschrijft de tragedie in het Groningse dorp Marum, waar 16 burgers waaronder een vader met drie zonen en een a.s. schoonzoon en nog eens drie broers (de jongste is 13 jaar), zonder proces worden doodgeschoten omdat er boomstammetjes op de weg lagen.

Na de invasie in juni 1944 breken zware tijden aan in bezet Nederland. De spoorwegstaking, de hongerwinter met de hongertochten ontwrichten het leven en de razzia’s (in Rotterdam worden 52.000 mannen opgepakt)

voeren burgers als slaven naar Duitsland. We lezen van het verdriet van Putten, van de fusillades in Vught en van de Silbertannemoorden als wrede vergeldingsacties. De bevrijding schenkt vreugde en onuitsprekelijk verdriet als blijkt dat geliefden nimmer terug zullen keren. Van Liempt schenkt eveneens ruime aandacht aan de oorlog in Indië met al zijn ellende. De jaren na 1945 noemt de auteur terecht loodzwaar: wederopbouw, berechting van de oorlogsmisdadigers en zuivering brengen dikwijls oude zaken tot leven en roepen al te vaak nieuwe problemen op. Ook hier toont Ad van Liempt zich de geïnspireerde verteller, die in dit waardevolle boek deze bewogen jaren voortreffelijk en betrokken aan zijn lezers (oud en jong) weet aan te bieden.


E.Ham

  • Ad van Liempt ISBN

  • Dovnload 15.84 Kb.