Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 115.64 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog



Pagina3/3
Datum28.10.2017
Grootte115.64 Kb.

Dovnload 115.64 Kb.
1   2   3

Alfabetisch trefwoordenregister op hoofdrubrieken nl. op persoonsnamen, plaatsnamen en zakenregister met verwijzing naar de resp. folionummers van dit resolutieboek volgens de letterlijke tekst waarbij de alfabetische volgorde niet altijd even correct is; bij elke hoofdrubriek staan weer subrubriekjes

letter A

admiraliteit int algemeen, admiraliteijt op de Maze, admirliteijt tot Amsterdam, admiraliteijt in Zeelandt, admiraliteijt in Westvrieslandt ien ’t Noorderquartier, qdmiraliteijt in Vrieslandt, Arnhem, Aerdenburgh, St.Anna, St.Andries, Antwerpen, Aken, Ath, Aire, Artois, St.Amant, adjudanten, ’s lands advocaten, miltaire auditeurs, ’s lands apothequeurs, advysen, abdijen, artillerije, acten, accoorden, arresten, appellen, Willem Hendrick Ardes [luitenant kolonel], St.Amant [kapitein], Perre André, d’Assonville [griffier], Frans Adam van Afferden [landrentmeester], Albert Vedast van Affelen, Clement van Affelen [commies], Mauritz Graaf van Nassau Auverquerque generaal majoor], Elias van Aldenburg, Augier [ingenieur], Taas van Amerongen [kuitenant kolonel], Pieter van Aken, Graaf van Albemarle [ generaal], Jacob Amman [kapitein luitenant], J. van Akkerma [commandant], Gregoire Allemagne, Johan van Aerssen [commies], Moses Anthunes, Willem du Faget van Assendelft [ritmeester], Carel Duco graaf d’Aumale [ritmeester], Johan van Alphen [solliciteur], Wibe Alsum, de Heer J.Appius, d’Abadie [ingenieur], Ammama [generaal majoor], Salomon Abrahams, Grave van Athlone [generaal majoor]


letter B

Cheurfurst van Beijeren, Brabant, den Raadt van Brabant, Bon, Briele, Breda, de Baronije van Breda, Bergen op Zoom, marquisaet van Bergen op Zoom, Bommel, Bourtange, Bellingwolderschantz, Bredevoort, Bouchain, Bethune, Bavaij, bodens, beschrijvingen, borgtogten, berigten, boedels, bestecken, besteedingen, betaalingen, Prins van Holstein Beeck [luitenant generaal], N. van Baarle [consul], Fredick Hendrick van Bilderbeeck [resident], de weduwe van wijlen kapitein Johan Frederick Bernegger, Egidius van den Bembden, Michiel Bernards, Jan Babtiste du Bois, Jan baron de Bearn [kolonel], Pierre Bretonne, Jan van bemmel, Jan Benetrij [ritmeester], Van Baaijen [commies], Momboir Blommaerts, Hendrick van der Burgh, Boerhaven [provoost], Bushoff [monster-commissaris], de weduwe van wijlen Caspar broch, Paul la Besse [vice-consul], Aletta Sibille Boeckhout, Buijs [extraordinaris ambassadeur], Babtiste Bonaventure, Matthei du Bien, Briel [ontvanger], Bartingius [ontvanger], Court van Bokeren, Van Bommel [ingenieur], Johan van den Bergh, Philip Jacob van Borssele [raad en rentmeester generaal der domeinen], Martinus Brouwer, Quirijn du Bois, Willem van Bronckhorst [procureur], Blansac [commandant], Alexander de Bringues [erfgenamen], Van Butler [kolonel], Francois Bierman [kapitein], P.Casier du breuck [ontvanger], B.Banninck [auditeur militair], Johan van den Bergh [kamerbewaarder], Pierre de Boissonade [chirurgijn], Henrij Ernst le Bachelle [ingenieur], Joseph de barbieux, Francois Beaumont, Belaarts [commies stapelier], Hendrick van Bregt [ritmeester], Jean Babtiste du Bois, Borghoorn [commies], de Heer van den Bergh, Johan Frans Grave van Bronckhorst, De Bils [commandeur], Govert Bidloo [fiscaal], Reijnier van Beeck [luitenant generaal], Hendrick de Boer [predikant], N.Bonot [commissaris], Bartholomeus du Bois, Charles de beaupart [kapitein], Josua Samson du Bois [luitenant], Renesse de Baar [kapitein], Bassecour [commies], Claas Jansse Brouwers, Jarigh Bouwens, Sibilla Vos weduwe van wijlen de predikant Jacob van der Borst, George Warij de Baillardes, Jaques Bethune, Pieter Boelaart, Sas van den Bossche [directeur], Adriaan van Bommel [opzichter], Van Brakel [rentmeester], N. del Becq [commies], Bowie [luitenant kolonel], Barbara Borremans, Baron [commies], de weduwe van de predikant Daniel Brunier, Wouter Baas, Estienne Bernard, Andries van Baack [commies], Adriaen Beeckman, J.A. van Bornhem [ingenieur], David Boswel [luitenant], Anthonij Barbieux, De Bos [commies], Graaf van Berlo [luitenant], J. van den Bergh, N.Braij [predikant], N.Bouvouz, N. Beij [co,,ies], Pieter Burghet, Elisabeth Roefs weduwe Bussi, Leendert van der Burg [timmerman], Johannes van der Burg [metzelaar], Cornelis van der Burg [loodgieter], Sara Bescheijt, Jean le Beaulieu, Estienne le Blanc, Dirck van Bleijswijck [commissaris], Pierre de Belcastel [kapitein], Pieter Brassaart, Pieter de Bock, Jean Babtiste de Bal, Bul [commies], Jan van Baten [commies], Abraham van Berck, Charles Boijd, Jacob Reijndert van Brienen, erfgenamen van de ritmeester Johan Benetrij, Johannes Bonneel [predikant], Gille de Bruse, De Brueu [directeur], N. Bellis [majoor], erfgenamen van Francois de Bons [ontvanger], Nicolaas van der Dussen Heer van Oost Baarendregt, Eduard Berenger, Van der Burgh [predikant], Thomas Backer [ingeneur], Anthony van Breda, Wijnand Blaauwpot, Fredrick van Boetzelaar, Gerard Bredie [provoost], Van Brakel [luitenant kolonel], De Beauweser [kapitein], Samuel Bacquelan de Bades [ritmeester], De Bernieres [Franse intendant], Donald Banie [predikant], Bosschaart [ontvanger], Christjaen van Bilsen, Charles Bertram, Johan de Bonneville, Philippus Bierwaart, Valentijn Botschert, Charles van Baarle [griffier], Johan der Boven
letter C

Catalonien, Cheurfurst van Ceulen, landgrave van Hessen-Cassel, ’s landt van Cuijck, ’t landt van Cadzant, Ceulen, Cortrijck, Campen, Coevorden, Charleroij, Condé, commandanten, collonels en luitenant collonels, capiteijs en luitenant capiteijns, compagnien, commissarissen, contrerolleurs, consuls, commisen, cornets, chirurgijns, coopluijden, conducteurs, comptoiren, convoijen, crijgsraden, Fransche Beijersche Spaansche en Ceulsche crijgsgevangenen, Staatse crijgsgevangenen, contributien, conventien, capitulatie, contracten, commissien, classissen, cloosters, canoniquen, colonie, chijnsen, confiscatien, conferentien, collateraal, correspondentien, Ignace Jaques Cado, Jean Babtiste del Castillo, Pieter Crommelinck, mr. Frederick Cunes, N.Cuvelier, Cornelis Cornelisse, Willem Claeskens, Jacob de Coeur [auditeur militair], Isaacq Cromstrom [brigadier], Charles de Champs, Joseph Cromrugge, Vegelin van Claerbergen [rentmeester], Andries Caan [ontvanger], Carpenter [luitenant kolonel], Johan Arnout Crabbeels, Johan Lodewijck Cramer, Princesse van Chimaij, Michiel Francois Cordier, Prince van Chimaij, Josua Cuijper [commies], De Coetier [majoor commandant], Barent Cramer, Caris [commandeur], Godefridus Coesvelt [solliciteur], Arnout van Citters luitenant kolonel en commandant], Isaacq Chevalier, Couwater [architect], Johan Castel [ingenieur], Josua Castano, Johan Cunes, Pero de Cassemajor [penningmeester], Collignon [auditeur], Daniel Couper [majoor], Gijsbert van Ceulen, Christjaen Croeger, Cedercrans [kapitein luitenant], francois Joseph Toustein marquis de Carencij, Balthasar Capol [vaandrig], Gabriel de Bechevel du Castel [majoor], N. de Curie [kapitein luitenant], Pierre Casarin, Sibertus Coen, Adam Cramer [advocaat], Willem Coes, Bartelt Caspers, Jean Babtista du Chasteau, Francois van de Castel, Coenraad Cuijpers, weduwe Cochius, Peeter Adriaan van der Camme, Christophel van Coevorden [majoor], Zacharias Coude [kwartiermeester], Andries Herberts de Cort, Samuel Constant [majoor], erfgenamen van de commies N.Cock, de weduwe van Lambert de Corff, de weduwe du Castel, Anne Francoise de Chalus, Hendrick Jan Casauson, Prins Willem van Hessen Cassel, Costerius [rentmeester], Hans Herman Couts, Christjaen Croes, Hendrick van Casteren


letter D

den Coning van Denemarken, ’t landschap Drenthe, Dordregt, Deventer, Doornick, Damme, Dendermonde, Dixmuiden, St.Donaas, deirecteurs, ’s lands doctoren, douceur, domainen, deurwaarders, deserteurs, douanen, differenten, desseinen, desordres, daggelden, declaratien, dijcken en dammen, Hugo van Dijck [ijkmeester], Dedel [ontvanger en controleur], Hesselt van Dinter [hofmeester], N. Dardenne, Gijsbert van dedem [ontvanger], Van Dalwich [extraordinaris envoijé], Louis Duriez, erfgenamen van luitenant Dircx, Rudolff Dentsler [predikant], Van Drimborn [generaal majoor], Adolff Chrisdtophel Grave van Dhona [kapitein], Johan van Dorp [postmeester], Matthias Hesselt van Dinter [commies], J. van deursen [controleur], Daniel Wolff Dopf [generaal en gouverneur], Pieter van deutecom, Johan Dorville, G.Dudan [commandeur], francois Dismieux, Louis Delmenhorst [luitenant], Adriaan van Daalen, Andries van Duuren, Dominicus van Doolen [ontvanger], de weduwe van Abraham van Dijcke, Jan van der Does, de Heer van Duvenvoorden [drossaard], Frederick van Duijsel, Frnacois Dallons [luitenant], Domicent [ontvanger], Francois Denick, Maria van Dorssele, Dois [kolonel], Andries Dilleben, Herman Dois [kapitein], Francois Dainault [predikant], Gille Doubrut, Julianus van Diemen, Johan Georg Diderick [kwartiermeester], Van Dam [ingenieur]


letter E

Engelandt, Eijndhoven, executien, Eeden, Prins Willem Hendrick van Saxen Eijsenagh, Esdrée [ingenieur], Johan Emands [essaijeur generaal], Hendrick Esselinck, Adrianus Ens [predikant], Simon d’Espine, Willem van Erpecum [advocaat], Adriaan Emmerij [commies], Francois Eraards, Jan Hendricx Engel, Van Els [commandant], Gerrit Entinck, Pieter Everds [ondermajoor], Hendrick Engelen, Johan Esselinck, Marquis d’Espinoij, Jan Edelinck, Grave van Erpach [majoor], Eca Ecoma [predikant]Prince d’Epinoij, Johan Esser, Arnoldus Emmerij [commies], Francois Elgersma [ondermajoor], Maximiliaen Eeck [kapitein], Gerrit Ebbe


letter F

Franckfort, Fijnaart, generaliteijts finantien, fortificatiën, forten, fraudes, Feijt [auditeur militair], Gabriel Govert Frater [chirurfijn], J.Fonson [controleur], Aertzdiaken del Fosse, F.Fagel [generaal], Felingius [predikant], Felinck [auditeur militair], Jan Farzijn, Eugene Henrij Fricx, Nicolaas Fontaine, Jean Babtiste de France, Petrus de Faget, Felten Friends, Ditloff van Plohr [kolonel], Isedoore de Felle, Johan Felingius, Willem Ferleman [commies], Fullenius [ontvanger], Ferrond, Sausin de Fonbelle [kapitein], Willem Fumal [luitenant], Alexander Fauré


letter G

Hertog van Holstein Gottorp, Hertog van Saxen Gotha, Gelderlandt, Groningen, Geertruijdenbergh, Graave, ‘sGravenhage, Gent, ’t Sas van Gent, ’t Overquartier van Gelderlandt, generaals en luitenant generaals, gouverneurs, garnisoenen, gevangenen, gijselingen, geannoteerde goederen, geestelijcke goederen, graanen, G.S. de Guaddelliere [commandant], Heer van Goslinga [extraordinaris ambassadeur], Nicolaas van Duijn Heer van ‘sGravenmoer [kolonel], Hans Ernst van Gent, E. van Glinstra [majoor], de Heer van Guersdorp [extraordinaris envoijé], Jan Willemse Giben, Girolsteijn, Francois Guerite, Frederick Augustus Gabillon, Christophel Gregori [kapitein], Johan de la Grave [ingenieur], Michiel Gomarus [commies], Jean Babtista Germain, Philippus Theodorus de Granetier, Benedictus Levi Gompes, Elisabeth Heldevier weduwe van de rentmr. Johan Gijsen, Jacobus de Graaff, Johan Godin [ritmeester], Grovestius [generaal majoor], Johan Gijsolph [adjudant], Goltz [secretaris], Adriaan de Graaff, Gersdorff [luitenant generaal], Sarisch van de Gronde [majoor], N. van Pronville Vrouwe van Geulsin, Gerardus Gijsen, Arent Gankema, Jaques Ganjeu, Hendrick Gerrits, Esau Gillet, Hubert le Gros, Pieter Godin [majoor], de Heer Goes [envoijé], Hendrick van Goor, Johannes Gerards [opzichter], M.Gallieris [secretaris], Johan Nicolaes Geltsack [ingenieur], Pieter van der Grient, erfgenamen van wijlen Anthonij Graswinckel, Johan de Graaff [zilversmid], Maarten Gijbels, Jan le Gagneur [luitenant]


letter H

Cheurfurst van Hanover, Hertog van Sleeswijck Holsteijn, Hollandt, Henegouwen, Heusden, ‘sHertogenbosch, Meijerije van ‘sHertogenbosch, Hulst, Hulsterambagt, Huij, Helmont, Hasselt, militaire hospitalen, ’s lands huijsen en hoeven, Hertel [luitenant kolonel], Nicolaas Hardenbeeck, Heijkoop [commies], Joris van Horebeecke, Happe [Pruissische intendant], Hebbelinck [directuer], Francois van der Hoop [advocaat], Pierre Henrij, A. van Heuven [commies], de Heer van Heumen, Francois Heijmans, Gerard Francois l’Host, Adriaen Hoecx, Schultz van Haga [kolonel], Geertruijd Hendricx, Johannes Heusen, N.Hardij, Abraham de Hondt, Van Heeteren [solliciteur], Anthonij van Haarsolte [kwartierschout], Jaques d’Heuque, Johanna en Henrica en Catharina ten Ham, Hop [thesaurier generaal], Gijsbert van Hogendorp [ontvanger generaal], Vicomte de Hovarderie, Carel Philip van Huffel [ontvanger], Aster herweijer [commies], Gijsbert Hoogeboom, de weduwe van Anthonij Homberg [provoost], Bartholomeus Heijkants, G.Hobbes [predikant], Hendrick Hommes [provoost], Van der Helst [ontvanger], Van Haarsolte [extraordinaris envoijé], Thomas Houjet, Van der Haar [griffier], Anthnij Houzé [kapitein], Hambeucken [controleur], Grave van Hompesch [luitenant generaal], Willebord Hermans, Jacob van Hée, Johan de Hamer, Ignatius van Houten, Jan van der Harten, H.Horstenius [predikant], N. van Huffelen, Theodorus Hanewinckel, Heijde [luitenant generaal], Zeger van Holten [advocaat], Pieter de Hondt, Joost Herwegh, Johan Hissing [apotheker], Hermanus Hoogheijde, Petronella Starck weduwe van wijlen Jacobus Helinx, Philippus Georgius Horemans [ondermajoor], Catharina Huissen, J. Hartongs, de Heer van Haart, Willem van Hoogerwouw, Rechteren van Hemert [kolonel], J. van Heuvel, Leendert van Hoeck, Hirtzel [kolonel], Francois l’Host, J. van der Hoeven van Heeswijck [kwartierschout], Adam Hoogendijck, Arij Herlees, Hop [luitenant]


letter I

Italien, Iperen, Isendijcke, ingenieurs, imposten, informatien, Pieter Idsweert, erfgenamen van Gaspar Ingels, Frederick Ievelt, Imhoff [drossaard], J. Idserda [commies]



letter J

St.Janssteen, ’s lands binnen en buijtenjagten, Francois Jaupain [directeur], Gerard de Jong [substituut secretaris], Pierre de Jaussaud [kapitein directeur], Michiel Jagers adjunct-commissaris], Eldert Jansse, A.B. Jenin [vaandrig], Cornelia en Maria de Jong, Ainon Corbeau de Jamar, Rochus Joris [secretaris], De Jong [ontvanger], erfgenamen van Jacobus Kamphuijs, Anthonij Jovino, Lucretia van Bienen weduwe van wijlen de heer Lith de Jeude, Gerard de Jode, George Jalhaij, Willemina Jolandt, Geert Jacobsz., N. Jarges [kapitein], Coert Janning [gewezen scherprechter], Johanna Maria Jongbloedt


letter K

den Keijzer, ampten van Krieckenbeeck en Kessel, ’t fort de Knocke, kercken, klagten, Johan Klinckhamer, Simon Knol [procureur], de Heer van vreedewolt Graaf van In- en Kniphuijsen [plenipotentiaris], Knape [ontvanger], Kien [luitenant kolonel], Arnoldus Kemenerus [predikant], Gasper van Kinschot [commissaris generaal], Keppelfox [kolonel], erfgenamen van Jacobus van Kamphuijsen, Frans Ludwich van Klainach [kapitein], Hendrick van den Klooster, A.W. van Keppel [kapitein], Johan Kievit, Wouter Kieboom [procureur], Keijsersfeldt [resident], Engel van der Kaaij, Sibertus Kien [ingenieur], Nicolaas Kloeckert [kapitein], Willem Keuchenius [predikant], Johannes van der Kindt, Pieter de Keijser


letter L

Luijck, Luxemburgh, Limburgh, Loo, Lillo en oudt Lillo, Lieroort, Langackerschants, ’t leger, lieutenants, leveranciers, generaliteijts loterije, leenen, landerijen, Laqueman [commissaris], E. Lambrechts [commies], Rogier Leman, André Loupié, Andries gros Lambert, Bastjaan van Loo [opzichter], Abraham Lanssel [klerk], Florens de Lange [commies], Francois Joseph Lamberti [cornet], Jaen le Lievre, Laurens Lobri [opzichter], Barent van Liebergen, Samuel van Laar [predikant], Johan van Leefdael [rentmeester], N.Laqueman [auditeur militair], Daniel Louis, Adriaan lambregts [commies], Carel de Lisle [commissaris], Lauwick [kolonel], Adriaen van Leeuw [kapitein], Lauder [luitenant generaal], Herman Lansbergh [dubieus – ingenieur], Paulus Loeff [procureur], Francois Lambrechts [luitenant], weduwe van Johan van der Lip, Thieleman Luchter, Isaacq Lougas, Guillaume le Leu, Elisabeth Levrant, Evert Loessen, Laurens van Lanckeren [ontvanger], Arnout Luchtemaaker, Dielis van der Linden, Johan van Leeuwen [secretaris], Antonij Leenmans [dubieus], Arnoldus Levrant [provoost], N.Luzauw [ritmeester], Antoine la Lane, Adriaen van Leerbergen, Arnout van Leeuwen, Van Loon [commies], Abraham van Lent, de heer van Lintelo [extraordinaris envoijé], Lochman [luitenant kolonel], Frederick Hendrick Sweerts de Landas, Josina Laanen, Jan Fredrick Lier [majoor], Johan Loijens [advocaat], Franck Peters van Laak, N. de Langer, Jean Lajon [predikant], Lamiere [predikant]


letter M

Hertog van Meckelenburgh, Maastricht, Meurs, Montfort, St.Anna ter Muijden, Mons, Meenen, generael majoors, sergeant majoor en ondermajoors, militaire saecken, munte, gemeene middelen, mineurs, mandementen, metzelwercken, manslagen, molens en molenaars, Steven Marlet [ingenieur], Gkaude Martin, D.Maurick [controleur], Herman Menger, Hendrick Muller [fourier], Kemp van Moermont [ontvanger], Johan fredrick Martz [kapitein], Alexander de la Milliere, Meeuwse [zuditeur militair], Godefridus Mascamp [majoor], Meijnertzhagen [envoijé], J.Meijer [ingenieur], Mulet [brigadier], Marot, Jacob van Munster [auditeur militair], Jan babtista de Maretz [rentmeester], Johan Adolf Meijboom, Willen Middelbeek [apotheker], Ter Meer [commies], N.Mingros, Philippus Millij, H. de Mijne, Daniel van Middelhoven [ingenieur], Sebastjaan Meijers [luitenant en ingenieur], Marquette [kolonel], Wouter van Maanen, Jan van Maurick, Gaspar le Maitre, Jacob Munte [rentmeester], W.H.Muller [doctor], de Mauregnault [commandeur], Johan de Moor [directeur], Johannes Mennis [doctor], Pierre du Mont, Meurs [ontvanger], Joseph Montij [ingenieur], St.Martin, E. Morain [ingenieur], Jacob de Meij [baljuw], Mingersheijm [majoor], Jacob Mol, Lancelot Marconaij [kapitein], Jan van Maarssen [provoost], Johannes Mastico [predikant], Jacob Hiskia Machado, Middagten [kapitein], Johan Mathourné, Thomas de Martes, Jaques la Motte, Clavel [gewezen partijganger], Jean en Jaques Morel, Joost Meijer, Andrie Meijer [majoor], Mollema [directeur], Henrij de Montese [generaal majoor], erfgenamen van de heer Albert van der Meer, Jan Paul Hendrik van Meckeren [vaandrig], George Milne [predikant], Bartholomeus Mackaij, Johannes van Meulicum


letter N

de Spaanse Nederlanden, ’t Noorderquartier, Nijmegen, Namen, Nieuwpoort, polder van Namen, negotiatien, notarissen, Noot [ingenieur], Albert nata [predikant], Bernard Nieman, Servaas Nasset, Sijmon Nijnens, N. de Neuvolle [adjudant], Heijman Nederveen [commies], Sibilla Novel, Gerard Nouwens [auditeur militair], Theodorus Netscher [rentmeester], Alexander Nilson [vaandrig], Philippe Marie Joseph de Nassau [cornet]


letter O

Furst van Oostvrieslandt, bisschop van Osnabrugge, Overijssel, Oostende, Oudenaarden, Oostburgh, de landen van Overmaze, ontfangers, officieren, opsigters, obligatien, ordonnanties, Jan Georg Overswaldt, Johan Ophorst [majoor en commies], Elias van Oldenburg, Oroick [provoost generaal], Everhard van Ourijck [chirurgijn], Cornelis van Overschie [sollociteur], De Vrouwe van Asten en Ommelen, Schimmelpenning van der Oijen [ontvanger], Nicolaas Opprel, de Vrouwe van Oirschot


letter P

den Coning van Poolen, den Coning van Portugal, den Coning van Pruijssen, Cheurfurst van de Paltz, provintien, Phlillipine, Poperingen, predikanten, procureurs, pagters, partisans en partijen, geweldige provoosten, publicatien, patenten, posterijen, pensioenen, paspoorten, processen, pleijdoijen, palissaden, pardonnen, pulver, polders, E.Pesters [ontvanger], Pezijn [ontvanger], salomon en Juda Pareira, Lambert Pondant [luitenant], du Portail [generaal majoor], Jacob Rixiotto, N.Pottier [superieure rechter], P.Perotteau [ingenieur], weduwe van Pieter Potters, Maria Petrij, Jacob du Plessis [ingenieur], Pieter Pangaarts, Hermanus Robsting [predikant], Phinces Philibert [predikant], Abraham Pijn [provoost], weduwe van Floris van de Put, Johan Wernardt baron van Pallandt [luitenant], Jaques de Prinsaij extraordinaris ingenieur], Alexander le Prince [ritmeester], Jean Babtiste Parnel [kapitein], Aale Postumus [commies], Louis Roelandt la Poste, Charles de Paix, Christjaen Prince, Isaacq Polet, Nicolaas Pardijck, Guilliaume de le Pouve, Jacob de Place, Pjilippus Pierssen, Jan van Pleeren, Frans Maurits Pam [luitenant], Hans Jurien Plugraat, Josias Prins, Jaques francois Pierart, Daniel Pappen, francois Pantsaar, Floris Petrus Pittenius [advocaat], Philipot [kapitein], Adam Hendrick de Poserne [adjudant generaal], Hendrick Julius de Porserne [generaal majoor], Pieter Peereboom, Antoine de la Porte, Gaspar Proeve, Posern [luitenant], Preslack [cornet], Guilliam Proost, Matijs Pijpers [prediaknt], Peter Jonge Piet


letter Q

Quesnoij, quartiermeesters, Johan de Quavre, Jean Babtiste de Quaaij, Michiel le Quesne, Wilhelmina de Quaaij


letter R

Raad van State, generaliteijts reeckenkamer, Rijssel, Roermonde, Rotterdam, Ravesteijn, Rousselaar, rentmeesters, reeckeningen, regimenten, ritmeesters, reglementen, rantcoenen, renten, remissien, restcedullen, reparatien, Petrus Rosar [chirurgijn], vorster Rijsselberg [moet Rijsterborg zijn], Simon de Rue [luitenant kolonel], Brunet de Rochen=brune [kolonel en commandant], Van Rheden [vaandrig], Frederick Ruerinck [majoor], La Riviere [adjudant], Hubert Romeijn [commies], George Frederick Rougbaart [vaandrig], voogden van de dochter van brigadier Paul van Rammingen, Louis du Rier [commies generaal], Martinus Robijns, Johan Rijtman, Jean Taviel Ranquieres [cornet], Pierre Remi [majoor], Van Recheren [generaal majoor], Gerlacus Roering [predikant], B.Repelaer [kwartierschout], Jan Gijsbert van Roij, Octave Rivelot, Jean Antoine Rosenrol [luitenant kolonel], Lambert Renette, Johan Ribbers, Pieter van Rijssel [kapitein], erfgenamen van Baudewijn van Rijswijck, Hendrick Reets [ingenieur], Johan Francois van Renesse [ritmeester], Barent ten Rae, Andreas van Riel, Charles Risbé, Guilliaume le Vasseur des Rocques [directeur], Claude Antoine de Ramieres [kapitein], Maarten Roijer, Jean Louis Runckel [secretaris], Johan de la Riviere [ingenieur], N. van Ressen, Jacob van Rossum, Francois Robert, Hendrick van Rijp [drossaard], Routart [luitenant kolonel], de weduwe van Jan Remant, Rhebinder [luitenant kolonel], Lodewijck bartel van de Riet, Thomas de Martes, Pierre Rouge, Pierre Prades de la Ramiere, Philip Ernst van Rijgersbergen, de heer van Reijnesteijn, de kinderen en erfgenamen van Gijsbert Bocx en Elisabeth de Ruijt


letter S

den Coning van Spagne, den Coning Sugustus Cheurfurst van Saxen, de Heeren Generale Staten, stadt en lande, Switzerlandt, Swolle, Sluijs in Vlaanderen, Steenbergen, Stevensweert, solliciteurs, geconqusteerde steden, schoolmeesters, soldaten, schippers, schepen, subsidien, sauvergarden, sententien, surceantien, servitien, sluijsen, Schaardenberg [kapitein], Savarij [kolonel en commandant], Jaques de sauvoij, Nicolaes Saldenus [ontvanger], Spiering [commies], de Heer van Spanbroeck [plernipotentiaris], Elias Schoock [commies], Schrassert [koloenl], Johan Simons [chirurgijn], Johan Steenwijck [commies], Alexander Frederick Stembor [commies], Albert Sichterman [vaandrig], Jacob en Rudolff va swinderen, Dirck Smids, Van vrijenes van Someren [kolonel]Albert hendrick de Salengre [ontvanger]Gillis Schippers, Abraham Strick [commissaris], N.Sprenger [bankier], Jacobus Suijderhoff [predikant], Van Santen, Schnel [resident], Johan Ernest Stieffel, Pierre Senez, Andries Smitshause, Paulus Scheltus [drikker], N. Saillij, Anthinij Seijs [kapitein en ingenieur], William Furst van Nassau Saarbrug, James Sibbaldt [vaandrig], Willem Schuurmans, Isaacq Slijpe [rentmeester], Thobias Schilperoort [commies], Ernst Schotte, Johan Stenis [ontvanger], Schmettau [generaal majoor], Sophia Smeets weduwe van wijlen Wilhelmus Fredericus Silvius [predikant], Johan Sonnenberg [vaandrig], Johan de Saillij, Roelandt Schot, Johannes van der Stammen, Pieter Serrue, Govert van Slingelandt [ontvanger], Suerius [wachtmeester generaal], Bernard Herman Sating, Albertus Streeck, Prins Willem Hendrick van Saxen Eijsenach [kolonel en kapitein], Swart [luitenant kolonel], Rudolff Anthonij de Salisch [kapitein], de weduwe van Pieter Sauvage, Steven Stempel, P. de Spina [resident], Sonnemans [muntmeester], Otto Sadelaer, Jean Babtiste Senechel, Wilko van Saling, Jan Swigtman, Absalon Sanders, Johan Stroes, Anthonij Sausin de Sombelle, Anthonij Schimmelpenning, F.D. van Sijtsama [vaandrig], Johan Schot, Stilte [ontvanger], F.Schonenberg [plenipotentiaris], A.Steffens [luitenant], Engelbertus Titus van Schrieck [kapitein], Nicolaes Stuurman, Werner Frederick baron van Schirp [luitenant], Joseph Ignatiius Simons, Johan Schiltknegt [ingenieur], Caspar de Saintour [kapitein], Sixma [kolonel], Hendrick Stammer, Maria Clara Delft vrouw van Claude Savarin, H.Sichterman, Schaap [ritmeester], Schmeling [brigadier], Isbrandt Schilperoort [chirurgijn], St.Martin [commissaris], Gillis Schutten, N. van Son, Maria Steenwijck, Johanna Saverij, Willem van Strijp [procureur], Casper Mensch van Scheelen [kapitein], Huijbert Smeetsers, B. van Slingelandt [rentmeester], Johan Jacob van Slecht


letter T

Turckijen, den Cheurfurst van Trier, Traarbach, Thiel, Tholen, tollen, thienden, tractementen, toeleggen, timmerwercken, Gerard Thielen [gewezen directeur], Tichler [ontvanger], Cornelis Thierens, de Heer tengnagel, de weduwe van de luitenant kolonel Tuijninck, des Tombes [rentmeester], mr. N. Thierens [procureur generaal], Jean Babtiste de Trance, Francois Tempelaer [deurwaarder], Van Tongeren [ingenieur], de Touars [kapitein], Charles Bretaigue Prince van Tarentz, Taurinus [commies], Constantijn Tulleken [majoor], Tengnagel [luitenant kolonel], Jacobus Tiers, Thomas Thoma, Christophel Tiesenhausen, Casper van Tijdinga [kapitein], Tamminga [majoor], Peter Toppen, P.Tillij [kolonel], Alexander Gansneb genaemt Tengnagel [kolonel], D.M. du Tour [vaandrig], Hendrick Trip [monstercommissaris], Jaques Trawel, Anselm Thielen, Zeger Thierens [advocaat], Anna Clara Tagges, N.Til [majoor], Laurens Thonnaer [ondermajoor]


letter U

Utrecht, Carel Philip van Uffel, Nicolaes Urremans, Nicolaes Ustant


letter V

Vranckrijck, Vrieslandt, Vlaenderen, ’t landt van Valckenburgh, Venlo, Veurne, St.Venant, vendrigs, vuijrwerckers, voleurs, verbalen, verloven, vredehandelingen, vonnissen, verpondingen, verpagtingen, N.Vossius [superintendant], de Vicouse [generaal majoor], le Vraij [commies], Jean babtiste de Vlamning, Hendrick Vermaten, Vinck [commies], Van Vrijbergen [luitenant kolonel], Gerard Vermeulen, Cornelis van Vrijbergen [ontvanger], Van Someren van Vrijenes [kolonel], Vegelin [kolonel], Volckershoven [kolonel], mr. Diderick Vleugels [fiscaal], Floris Verlaar, Verster [ontvanger], Johan van vrijbergen [ontvanger], Johan Vissers [deurwaarder], Johannes Volckman, de Vilattes [luitenant generaal], de Villegas [generaal majoor], Willem Vinck [kolonel], de Heer de Voisin [secretaris van de staat Frankrijk], Govert Verploegh, Johan Vermeer [kazernemeester], Chion de vergé [kapitein], Arnoldus Vermeer [commies], Godefrid Verhoeff, Willem Anthonij van der Velst [luitenant], Daniel van veen, Thobias Verhuijsen [kapitein], Johan de Vos, Viconte de Voogt, Amant Verplancke, Jan Verminck, L.Vervloedt, de weduwe van Lambert Vrijthoff, Marcus de vriendt, Christjaen Gijsbertz Voerman, Francois Vermeulen [sluiswachter], Philip Willem de Verschuur [luitenant kolonel], Grave van Valsasines [gouverneur], Verpoorte [kolonel], Nicolaes Versteege, Nicolaas Verschuijr, de weduwe van kapitein du Val, Bernard Vestring [kapitein], Jan Jacob Vergouwen, Charles Venage [postmeester], Lambert Versteegen


letter W

Hertog van Wirtenbergh, Westvlaanderen, Westwoldingerlandt en Wedde, Willemstadt, Warneton, Warwijck, Weert en nederweert, Wessem, Walstenen, wissels, wagens, erfgenamen van Walleus [kamerbewaarder], Pierre Jaudin de Warroux [kapitein luitenant], Wichers [kolonel commandant], H. van Wijnen, Gerard de With [provoost], Van Welderen [brigadier], N. van Winsem [luitenant kolonel], Wiertz [kolonel], Baudewijn van der Werff [directeur], Thomas Wagon, Hendrick van Weert [sous-brigadier], Johan Wintercamp [commies], Jan Weijs [sergeant], C. van de Wielen [majoor], N. van Wamelen [kastelein], Richard Welane, H.Wiers [auditeur militair], Witstein [luitenant], Johan Francois van Renesse van Wulp [ritmeester], N.Wigersheijm [cornet], Coenraed Wecke [kapitein], Adriaen Wagon, Pieter van Wijnoxbergen, Hendrick Wienhuijsen, de Heer Wichers, Wentholt [ontvanger], Johanna Maria Winckelmans, Isaacq Witbols [chirurgijn], de With [ingenieur], Adriaen Wattelijn, Gerard Wilderinck, Jan Joseph Wagener [commies], Wijnandt Walthuijsen, Clemens van Wijckhuijsen, Isaacq Willis, Albert Watson, Johan Maurits van Woestinghoven, de Weij, Wijnkoop [commies], van Wassenaer [generaal majoor en gouverneur], Jan Willem de Wittenhorst tot Horst [brigadier en kolonel], Gerardus Waret, hertog van Wirtemberg = Oels, Wertmuller [generaal majoor], Abraham van de Water, Allard van Wijck, Van Wesel [ontvanger]


letter IJ

IJvoij [generaal majoor], IJssel [brigadier en kolonel]


letter Z

Zeelandt, Zutphen, Zoutleeuw, zeewercken, ’t kleijn zegel, Cornelis Zeijlmans [predikant], Adriaen van Zevender [drossaard]




EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
1   2   3


Dovnload 115.64 Kb.