Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 133.75 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogPagina3/3
Datum28.10.2017
Grootte133.75 Kb.

Dovnload 133.75 Kb.
1   2   3

letter L

de Prins ’t landt en stadt van Luijck, Leeuwarden, Lieroort, de Langakkerschantz, generaliteijts loterijen, Lutgen Diderick van Loë [kapitein], Florus de Lange [commies], Johan Lussanet [luitenant], Thomas Lenssens [collecteur], Adriaan van Lijnden [kolonel], Jacob de Lange [garde meuble], Daniel Louis [advocaat en translateur], Egbert Loussingh [provoost], S.Lambregts [commies], Colin Lambert [gewezen kolonel], Nicolaes Laqueman [auditeur militair], Abraham Lanssel [klerk], Samuel Bodingius van Laar [predikant], Abraham van Lent [pachter], N.Sweerts de Landas [ontvanger], Willen van Lier, Willem van Loo [commies], Mauritz Grave van Nassau Heer van de Leck [luitenant generaal en commandeur], K.J.Loughardt [provoost], Frederick Grave van Leijningen [gewezen brigadier], Frederick Hendrick van Boetzelaer tot Langerack [kapitein], Frederick Leppers [trompetter], Jan Jansz. van Leeuwen, Adriaen van der Linden [deurwaarder], Herman Landsbergen [ingenieur], Aegidius Luijcx [koopman], N.Lobri [opzichter], Cornelis Jacob van Loon, N.Lobel [ontvanger], Thomas van de Laer [pachter], Evert van Lith [commies], N.Loussanet [vaandrig], Hendrick de Larraij [kapitein], N.Lauwick [kolonel], Bastjaen van Loo [opzichter], Catharina Versteen vrouw van Gerard Lenier, J.S.Larcher [cornet]


letter M

den Czaar van Moscovien, den Bisschop en ’t landt van Munster, Maastricht, Meurs, Mons, de stadt en roede van Meenen, ’t ampt Montfort, militaire saecken, oorlogs magasijnen, monsteringen, gemeene middelen, N.Moleschot [majoor], N.Moore [ingenieur], N. van Maurick [contrerolleur van de artillerie], Steven van Munnickhuijsen [luitenant kolonel], N.Murraij [luitenant kolonel en commandeur], Jean de Mazeres [luitenant], Johan de Moor [directeur], N.Marlet [ingenieur], Meijndert Meerens [commies], Johan Paul Hendrick van Meckeren [vaandrig], Johan Adam Clermont Heer van Margraten, Johannes van Meulecum [deurwaarder], Anthony Martinet [predikant], Bernard de St.Meaux [bankier], Emanuel Milt [luitenant], Johan van der Meer [predikant], de heer N.Magis [Keurkeulse resident], de Heer N. van Meijnertzhagen [Pruissische extraordinaris envoijé], Johan Hendrick Muller [pachter], Elie de Maleprade [kolonel], Jacob van Munster [gewezen auditeur militair], Christjaen Mader [luitenant], Roelandt de Meester [ingenieur], Jan du Mont [boekdrukker], Willem van der Meerssen [gewezen partizaan], Anthonij Moors [stadhouder], Frederick Maskamp [majoor en commies], N. van der Meij [ontvanger], Wilhelmina Hendricx Mouwen, Jacob Marcelus [koopman], A.Mertz [commanderende officier], N.Meijers [luitenant], Petrus Magnac [predikant], Elie Maurin [ingenieur], Johan Theodoor van Munnickhuijsen [kapitein], Joung Major [postmeester], N.Macklean [vaandrig], Johan Matthourne [aannemer], Pieter Rempt de Mebske [vaandrig], Cornelis Moll, Lodewijck Moesbergen [ingenieur], Sebastjaen Meijers [ingenieur], N. van Meurs [ontvanger], N.Mellema [directeur], Johan Albert van der Boeije Heer van Macken, Nicolaes Malvoisin [cornet], Johan Frederick Martveldt [majoor], N.Moultrice [luitenant], Jan Babtista de Maretz [rentmeester], Walraedt de Marghest [kapitein luitenant], de Grave van St.Maurice [Keurkeulse minister], George Mosburger [ingenieur], N.Middelhoven [ingenieur], Jan Meesen [aannemer], Augustin Martin, Cornelis Meerlo, Leendert Pieter Meegen, N.de Mauregnault [kolonel en commandeur], Gillis van der Meth [kapitein], Johan Francois Otgens Heer van Middelharnis, N.de Marquette [kolonel en gouverneur]


letter N

de Oostenrijksche Nederlanden, de provintie en stadt van Namen, Nijmegen, negotiatien, Albertus nauta [predikant], Willem van Neth [luitenant], Pierre la Nasse [vaandrig], de Heer van der Nijenburg, Francois Noilet, Johan van Nijveen [commissaris], Dirck Cock van nerijnen [luitenant], mr. Leonard van Naerssen, Heijman Nederveen [commies], N.Nicolson [luitenant kolonel], Thedorus Netscher [ontvanger], N.Noodt [commies], Dina van Heusden weduwe van wijlen de predikant Johan Nollides, Pieter Gijsbert Noodt [ingenieur], Hendrick Carel de Dopf Heer van Nederkan, Rudolff Nieuburg [ingenieur]


letter O

de provintie Overijssel, Oostvrieslandt, Oostende, Oostburgh, officieren, ontfangers, N. van Osch [metselaar], Jaques Olivet [vaandrig], Jaques Francois de Goumoins d’Oppans, Willem Onkoop [aannemer], Abraham Obein [voorlezer], Hertog van Orleans [regent van Frankrijk], Everhard Opgelder [commies], Jan Olivier, Pierre Oudart, Johan Opstal [deurwaarder], Gerard Otten [pachter], Nicolaes Opprel [schoolmeester], Cornelis Overschie [solliciteur militair], Jean Jaques Oth [luitenant], Otto Obreen [kapitein]


letter P

den Coninck van Portugal, den Coninck van Pruijssen, de Vereenigde Provintien, Philippine, posterijen, publicatien, processen, patenten, predikanten, pensioenen, polders, paarden, G.Patius [commanderend officier], Pieter Ponse [luitenant], Christjaen Prince [aannemer], Ernest Pesters [ontvanger], Thomas Porteons [vaandrig], de weduwe van wijlen extraordinaris envoijé van Zweden de Heer N.Palinquist, Wouter Penninck, Leonard Pollet, Carel Willem Baron van Pallant, Philip Peroteau [ingenieur], N.Pollio [ontvanger], Jeremio de Posseo, Pieter van Putten, Ale Posthumus [commies], Frederick van Plessen [kapitein], Louis Poirel [fourier], Moise du Pré, Balthazar Lodewijck van Pritzelwitz, Lambert Petit [bankier], James Pahaij [luitenant], A.Paus [commanderend officier], Willem Pijpers [predikant], Balthazar Claudius de Pool [luitenant], Salomon Pareira en de voogden van de kinderen van Juda Pareira, Lambert Jansz. Pullen en Lambert Pullen, Johan van Pleuren, N.Pascal [vaandrig], A.W. van Pallandt [ritmeester], Digna Ploegh, Ernst Pensma [voorlezer], Jan van de Put, Dingena weduwe van Jan Petersz., Gregoire Posteaux, Thomas Preugi, Aert Petersz., N.Pezijn [ontvanger], Godart Pain et Vin [majoor], Jacques du Pont [vaandrig], N. van Plotho [commanderend officier van het regiment van Els], Pierre Planchard, de Heer Marquis de Prié, N. le Plat [secretaris], Petit Pierre [luitenant], Jaques Peeren [boswachter], Jean Pachouw [provoost]


letter Q

Willem de Quade [luitenant], Noël le Quesne, Johan Philip Quast [predikant], Michiel le Quesne, de weduwe van wijlen Jan de Quavre


letter R

den Raadt van State, generaliteijts reeckenkamer, rentmeesters, reeckeningen, regimenten, Theodorus Rogge [vaandrig], Govert van Rijswijck [kamerbewaarder], David Regnier, Johan Adriaen Ruijsch [oud-schepen], N. des Roques [directeur generaal], Hermanus Roberts [kapitein], Louis du Riez [gewezen fiscaal], N. du Riez [contrerolleur], R. van Rechteren [commandeur], Brunet de Rochebrune [kolonel commandeur], Antoine du Riez [aannemer], B.Rosenroll [kapitein], Johan Rijtman [aannemer], Pieter la Rueviere, Lambert van Rosmalen [pachter], N.Chanu Renaud [predikant], Constant de Robecq [majoor], Frans Robide [koopman], Ffrederick Ruering [majoor], Johan van Rielle [klerk], Gijsbert Rumpf [predikant], Willem Rechtering [mr. vuurwerker], N.de Rue [luitenant kolonel en commandeur], Jacob van Rheenen [koster], N.Rosenboom [agent], Gijsbert van Rhijn, Frans Robert, J. van Riel [ontvanger], Willem de Ruijter, Pierre Ricotier [predikant], Hendrick van Raamsbergen, de vrouw van Lambert van Rosmalen, Matthieu de Rock [luitenant], Hendrick Reedts [ingenieur], Daniel Rosijn, Abraham de Champ [predikant], Elisabeth Jansdr. de Ruijter, Frans Rosa [commies], N.Revers [ondermajoor], George Rivecourt [ritmeester], Lambert Renette, N.Rhebinder [majoor], N. de Roij [ingenieur], Charles Rumpf [secretaris], Jacob Rubertus [doctor en chirurgijn], Jan Jacques Reinaud [kapitein], Pieter de la Rocque [majoor], Henrij de Roudeau [luitenant], Maarten van Rhijn [onderluitnant]


letter S

de Generale Staten, den Hertogh van Savoijen, Switzerlandt, de provintie van stadt en lande, Swolle, Sluijs, Steenbergen, Stevensweert, Santvliedt, synoden, schippers en schepen, de Heer N.Schatter, de Heer N. van Schwartzenbergh, Tobias van Schaardenbergh [kapitein], N. van Slingelandt [ontvanger], Chrsitophel Sterck [auditeur militair], Pacquaij Soumage, Baudewijn de Smith [aannemer], Leonard Johan Smits [ontvanger], Baron van Scharrenbergh [luitenant kolonel], Gerrit van Soest [solliciteur militair], Abraham Casimir Grave van Slippenbach [majoor], N.Swarts [commies], Willem Spiering [commies], N.Slijpe [rentmeester], P.Schundt [kapitein], Johan Saldenus [predikant], N. de Salengre [commies], Dames van Slingelandt [rentmeester], Assuerus Swaefkens [luitenant], Bernard Stuurman [agent], N.Seijs [ingenieur], Maximiliaen Louis Surmont [advocaat], Johan Sprangers [substituut secretaris], Nicolaes Smulders, N.Scheltus [secretaris], Johan Jacob van Schlecht [gewezen auditeur militair], Cornelis Smits, Jacob Sprungelij, de erfgenamen en voogden van de zoon van wijlen de ontvanger mr. Matthijs Stilte, Daniel Sutterman [auditeur militair], Nicolaas Stockij [pachter], Adam Schouw, Jean Stasquin [luitenant], Bartholt van Slingelandt [rentmeester], Hendrick Schoormans, Jacob Spolier [aannemer], Jan Magnus Schoenmaecker [vuurwerker], de weduwe van wijlen de predikant N.Simon, N.Sabé [majoor], Johan Schutter, N.Swarte [luitenant kolonel], Nicolaes van Saenen [advocaat], Clara Mansfelt weduwe van wijlen de procureur Willem van Strijp, Willem Stoffelsz., de weduwe van Michiel Strick, Wilco van Salin, mr. Jacob Surendonck, Wouter Schoormans, mr. Simon Schaep [landsadvocaat], mr. Samuel van Schagen [landsadvocaat], N.Sardi,Jan van Senderen [provoost], N.Schot [commies], Leendert Sientjens, N.Swaan [auditeur militair], Jacob de Soet [predikant], Hester Senior weduwe van Juda Senior Henriques en Juda Senior, N.Sichterman [kolonel], Bernard Lodewijck Sangillis [procureur], N.Sloeth [kapitein], Johan Scholte [kapitein], Johan van Spijkerhoff, de prins van Saxen Heijlburg [generaal majoor], Josephus Struijck, Adriaen van der Stel, de Heer van Sonsbeeck, de erfgenamen van Seijcke Denisdr. Schaependonck, Caspar de Saintour [kapitein], J. van Slijpe [stadhouder], Hendrick Sauer [luitenant]


letter T

Turckijen, Thiel, thiendfen, tollen, Martinus Topfman [commies], Joachim Timmerman [koopman], Johan Aldert Tengnagel [rentmeester], Isabella van Vlockhoven weduwe van Adriaan Tabbers, Anna Clara Tagges, N.Tengnagel [luitenant kolonel en commandeur], Anthonij van Thiel, de weduwe van Frans Thorne, Antoine de la Lane du Taij [ingenieur en commandeur], N. des Tombes [rentmeester], N. du Tillier [kapitein], N.Travallier [kapitein], N.Taurinus [commies], N.Tiddinga [kapitein], L.F. van Til [luitenant kolonel en commandeur], N. de troo, den Prins van Tingrij, mr. Zeger Thierens [landsadvocaat], Burchard van Thiel [pachter], Geurt Thijsz,, Geetruijd van Wouw weduwe van wijlenkaputein Tuijningh, Theodorus van Tijmberden, Dionijs Terbij, Isaac Tijnbergh [sluiswachter], G.Tavel [commies], Jan Tuijnenbergh, Jean Laurens de la Lane du Taij [vaandrig], Jacob Christjaen van Tauble [vaandrig], Louis Theissedre [ondermajoor], Jacobus Teckelenburgh [provoost]


letter U [zie ook bij V]

de provintie Utreght, Jacob Ulinger [kpitein luitenant], Nicolaes Urmans [aannemer], baron N. van Uijttenhove [luitenant kolonel]


letter V

Vranckrijck, de provintie van vrieslandt, de raedt van Vlaenderen, Vlaanderen, de magistraat ’s lands van den Vrije, Veere. Venlo, Veurne, verloven, Aert Visser [schipper], Johan Vinck [kapitein en ingenieur], Jacob Voermans [pachter], Johan Francois van Volckershoven [luitenant kolonel], Elisabeth Volckring, N. de Villegas [generaal majoor en commandeur], mr. Gerard Vinck [commies en auditeur militair], Etienne Vincent, Matthijs Vijch [vaandrig], mr. Jacob Vleugels, N. le Vraij [commies], N.Vertegans [pensionaris], N.Verster [substituut rentmeester generaal], Elisabeth Reijner weduwe van procureur Andries van vaerle, N. van Vrijbergen [luitenant kolonel en commandeur], Daniel van Veen [aannemer], Johan van der Voorst [luitenant kolonel], Jacob van Vlissingen, Marcus de Vriendt [solliciteur militair], Arnoldus Vermeer [commies], Johan Vossius [raadsheer], Bastjaen van Vorssel [schoolmeester], Willem vreggen [pachter], Martinus Verschuuren [aannemer], de voogd van de kinderen van Roeloff Vogelvanger, Johan Verhagen [postknecht], Frans Verhagen [pachter], Johan van der Vaert [aannemer], N.Veckhoven [klerk], Hendrick Verhorst [aannemer], Denijs Vermasen, N. de Vree [luitenant kolonel], Jan Verrijdt [vaandrig], Theinus Vogel, N.Vonck [commies], Gijsbert verwiel [drossaard], de erfgenamen van wijlen de ontvanger Johan van Vrijbergen, Willem Vermeulen, Philip Willem Verschuur [kolonel], Johan de Virien, Maria Veere, Reijnier Vlijmen [pachter], Thomas de Vienne [pachter], Cornelis van Vrijbergen [ontvanger], Daniel du Val [auditeur militair], Johanna Lefferinckhuijsen weduwe van luitenant N.Vassael, Frans Vermeulen [sluiswachter], Jean babtista la Veaux [vaandrig], N.Vinck [ontvanger], Rombout de Vlieger, Andries de vries, Pieter Verduijs [stadhouder], Eggeringh Versterre [cornet]


letter W

Wedde en Westwoldingerlandt, Willemstadt, Warneton, Warwijck, Weert en Nederweert, Wessem, wisselbrieven, wagens, Nicolaes Wouters [predikant], Aegidius van de Weijer, N.Wertmuller [generaal majoor], Mauritz van Weede [luitenant kolonel en majoor], Adriaen Nicolaes van Woestinghoven [ingenieur], N. van Wassenaer [generaal majoor en gouvernur], Robbert van Walcheren [provoost], Thomas de With, de Heer W.Wichers, Mattheeus Wijckaert [fiscaal militair], Cornelis van der Wielen [majoor], Cornelis van Werwijck [fiscaal], Gijsbert van Welderen [brigadier en commandeur], Gijsbert Wolfswinckel [klerk], Boudewijn van der Werff, Frans Waerseger [bode], Jan van Wije [kapitein], Willem Wageman [pachter], de Heer N. van Weede, Johan Winterkamp [commies], Pieter Francois de Wilde [rechter der domeinen], jan de Windt [trompetter], Isaacq Willis [aannemer], Jasoer Woestenburgh, de weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Vincent baron van Wittenhorst, Clement van Wijckhuijsen [aannemer], Govert van Wesel [equipagemeester], Jan Babtiste Wijnke [procureur], J.Wichers [commandeur], N.Wijnkoop [commies], Petrus Wopkens [predikant], Dirck van Wijck [notaris en procureur], mr. Willem Winckelman [president], Cornelis de With [predikant], N.Watterville [luitenant], Levijn de Wolff [vuurwerker], Abraham Winckels [hospitaalmeester], Theodorus Wegge [luitenant]


letter X [nihil]
letter IJ

N.IJssel [brigadier en kolonel], Christophel IJssel [kapitein]letter Z

de provintie van Zeelandt, Zutphen, Zoutleeuw, zeewercken, ’t Kleijn Zegel, Nicolaes van Zee [vaandrig], Adriaen van Zevender [drossaard], de weduwe van Willem van der Zalm, Maria Nels weduwe van Anselmus Zegers, Catharina Blanckvoirt weduwe van N.Zeeburg, Helena Torssen weduwe van Engelbert Zumputs


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


BHIC toegang 178 inv.nr.289 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1717 deel 2
1   2   3

  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • Dovnload 133.75 Kb.