Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Regiemeester Jeroen Colijn

Dovnload 142.34 Kb.

De Regiemeester Jeroen ColijnPagina1/3
Datum17.09.2018
Grootte142.34 Kb.

Dovnload 142.34 Kb.
  1   2   3

De Regiemeester

Jeroen Colijn | 500632827| Hogeschool van Amsterdam

minor Theater in de beroepspraktijk (dt)| F. ChristiaansEen verkennend onderzoek naar vakdidactiek en regisserenInhoudsopgave


1.0 Inleiding 2

2.0 Probleemstelling 2

3.0 Theoretisch kader 3

3.1 Leerstijlen 3

4

3.2 De regiestijlen 53.3 Didactische werkvormen 6

4.0 Onderzoeksvragen 7

4.1 hoofdvraag: 7

4.2 deelvragen: 7

5.0 Onderzoeksopzet 7

6.0 Resultaten 8

1) Welke regiestijlen sluiten aan op de leerstijlen? 8

2) Welke suggesties voor didactische werkvormen sluiten aan bij de regiestijl? 8

7.0 Conclusies & aanbevelingen 10

8.0 Reflectie 12

9.0 Nawoord 12

Bibliografie 14

Bijlage I 15

Interview Pieter Tiddens 15
1.0 Inleiding


Voor de minor Theater in de beroepspraktijk onderzoeken de studenten een rol binnen het theater. Ik heb er voor gekozen om een onderzoek te doen naar de regisseur in het theater en dit te koppelen aan het overbrengen van aanwijzingen en tekstbehandeling middels didactische werkvormen uit het onderwijs. Regie en docent zijn liggen in mijn ogen dicht bij elkaar.

2.0 Probleemstelling


Tijdens mijn amateurtoneel periode heb ik als acteur volwassen stukken en kinderstukken mogen spelen in de meest uiteenlopende personages. Bij beide doelgroepen is in het toneelstuk een boodschap verborgen. De acteur en regisseur wil natuurlijk dat deze boodschap duidelijk overkomt bij het publiek. Het is dus van essentieel belang dat de affectieve, cognitieve en psychomotorische doelstellingen goed overgebracht worden en aansluiten bij de doelgroep. De acteurs moeten dus de tekst en handelingen dragen om dat te behalen. De aansturing van de regisseur is hierbij van cruciaal belang. Wat mij tijdens de repetitieperiode opviel is dat het repeteren van de verschillende stukken altijd op dezelfde manier verliep. Iedere acteur werd door de regisseur hetzelfde aangestuurd volgens een vast repetitie schema met dito inhoud. Er was nauwelijks differentiatie naar de acteurs om tekst en handeling tussen de oren te krijgen, men rommelde maar wat aan tot er opeens iets ontstond. Nu ik de minor theater volg en de bachelor opleiding tot docent bijna heb volbracht kom ik erachter dat het beklijven van kennis op meerdere manieren tussen de oren gebracht kan worden. Tijdens mijn stage als docent zie ik dat binnen het onderwijs gebruik wordt gemaakt van dramalessen maar wordt er binnen het theater ook gebruik gemaakt van onderwijskundige concepten? Ik vraag mij dus af hoe een professionele regisseur zijn regiestijl tijdens zijn repetitieperiode gebruikt. Een regisseur krijgt te maken met verschillende individuen, ieder met een eigen leerstijl. Eigenlijk is de regisseur een meester die ervoor moet zorgen dat zijn acteurs, hem en het stuk begrijpen. De regisseur heeft zijn favoriete regiestijl en moet dus wel aansluiten bij de leerstijl van de acteur. Binnen het onderwijs wordt veel gewerkt met afwisselende didactische werkvormen om kennis en kunde te laten beklijven maar wordt in het theater ook veel gebruik gemaakt van didactische werkvormen uit het onderwijs tijdens de repetitieperiode? Voor mij de aanleiding voor een onderzoek.

  1   2   3

  • Inhoudsopgave
  • 1.0 Inleiding
  • 2.0 Probleemstelling

  • Dovnload 142.34 Kb.