Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De slakom van salto lokale media en interculturaliteit in Amsterdam Marije Brom

Dovnload 0.79 Mb.

De slakom van salto lokale media en interculturaliteit in Amsterdam Marije BromPagina1/24
Datum01.08.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

De slakom van SALTO

- lokale media en interculturaliteit in Amsterdam -

Marije Brom

Universiteit van Amsterdam * Film- & Televisiewetenschap – major Televisie, Cultuur & Media * dr. G. Lovink * Amsterdam, februari 2005.

Inhoud

Voorwoord 5

Hoofdstuk 1

Inleiding 7

1.1 Introductie 7

1.2 Probleemstelling en doelstelling 7

1.3 Hoofdstuk indeling 8

1.4 Type onderzoek 9

1.5 De geïnterviewden 10


1.6 Type en gebruik van interviews 11
Hoofdstuk 2
Multiculturaliteit VS Interculturaliteit 12


2.1 Vorming van identiteit 12

2.2 Van syncretisme naar polyfonie 14

2.3 Wat is multiculturalisme? 15

2.4 Wat is interculturalisme? 17

2.5 Alternatief model interculturele communicatie 19

2.6 Discussie 22

2.7 Voorlopige conclusie 23
Hoofdstuk 3
SALTO en het open kanaal 25


3.1 Theoretische achtergrond lokale media en open kanaal 25

3.2 Belangen open kanaal 28

3.3 Geschiedenis lokale media Amsterdam 29

3.4 Concrete omschrijving SALTO 35

3.5 Identiteit SALTO voor 2001 37

3.6 Identiteit SALTO vanaf 2001 40

3.7 Bereik 42

3.8 Stand van zaken anno 2004 43

3.9 Discussie 45

3.10 Analyse 47
Hoofdstuk 4
Lokale migranten televisie en MTNL 52


4.1 De politiek en de nieuwe Nederlander 52

4.2 Ontwikkeling lokale migranten TV gemeente Amsterdam 55

4.3 Ontwikkeling lokaal-boven-lokale model 56

4.4 MTNL 58

4.5 Discussie 64
Hoofdstuk 5
FunX 68


5.1 Ontstaan van FunX 68

5.2 Concrete omschrijving FunX 69

5.3 Lokale live programmering FunX 72

5.4 www.funx.nl 75

5.5 Analyse 83

    1. Tot slot 84

Hoofdstuk 6


Conclusie 86


Literatuurlijst 98

Bijlage 1 - 2 101

Samenvatting 133

Voorwoord


Twee jaar lang heb ik gedacht dat ik een scriptie zou schrijven over de mis-representatie van etnische minderheden in de media. Dit naar aanleiding van het vak ‘representatie van etnische minderheden in de media’ van Wim Staat dat ik in 2001 volgde. Aangezien uit verschillende hoeken werd geroepen dat over dit onderwerp al genoeg werd geschreven, werd het mij afgeraden om hier als student numero X weer een scriptie over te schrijven. Desondanks bleef mijn interesse in identiteitvorming, subculturen en cultuurvorming via de media groot.
De interesse in verschillende culturen en met name hoe deze samengaan binnen de Nederlandse samenleving is eigenlijk al ontstaan tijdens mijn middelbare school tijd. Ik heb mijn VWO gehaald op één van de eerste zwarte scholen in Utrecht, het Thorbecke college (later ondergebracht in het Spectrum college). Naast Kerst vierden we ook het suikerfeest en op schoolfeesten werd Tarkan gedraaid en ‘bubbelden’ we erop los. Dit was tien jaar geleden. Onbewust deden wij hartstikke aan interculturaliteit. Dat ik Turkse, Marokkaanse, Joegoslavische, Surinaamse en Chinese klasgenoten had ervaar ik nu als een extra en niet iets waar in de eerste instantie moeilijkheden van kwamen. Toen de media en de gemeente Utrecht mijn middelbare school beschreef als ‘zwarte school’ moesten wij opeens mee gaan doen aan projecten om de integratie te bevorderen. Pas toen kreeg de school problemen. Vorig jaar is mijn middelbare school gesloten omdat niemand, zelfs etnische minderheden niet, op een zwarte school willen zitten.

In de afgelopen twee jaar ben ik zeer regelmatig in Londen geweest en heb daar uiteindelijk zeven maanden gewoond. Deze ervaring is niet onbelangrijk geweest voor de keuze van mijn onderwerp. Ten eerste omdat Engeland veel verder is dan Nederland wat betreft integratie van verschillende etnische groepen en er anders wordt omgegaan met etnische minderheden en media. Ten tweede doordat ik voor Community Channel heb gewerkt en in aanraking met ‘community television’ ben gekomen. ‘The Londen fling-thing’, het college van Wim Staat, mijn middelbare school tijd en tot slotte mijn minor in cultuur, beleid en marketing hebben er allemaal toe geleid dat ik toch een onderwerp heb gekozen met betrekking tot onze ‘interculturele’ samenleving en de rol van lokale media hierin. Intercultureel tussen aanhaaltekens omdat tijdens het schrijven van mijn scriptie Nederland sinds november 2004 in een lichte crisis verkeert, dit alles naar aanleiding van de gruwelijke moord op Theo van Gogh op 2 november 2004. Het is me gelukt om deze moord wel te betrekken in mijn verhaal, maar deze scriptie vooral moet worden gelezen vanuit het tijdsbeeld dat is ontstaan na 9-11, de moord op Pim Fortuyn tot de moord op van Gogh. Deze moord betekend voor mij niet het begin van het einde maar het begin een ander tijdperk, een tijdperk van …..


Ik wil bedanken: Huisgenoten Karin en Saskia. Mechteld: zonder jou lag ik nu huilend in een goot. Mijn broertje Rogier, vriendinnen Jeske, Bonne, Mechteld voor het verbeteren van mijn aparte kijk op het Nederlands taalgebruik. Mijn zusje Babette, die voor mij de meest pure belichaming is van het gewoon ‘zijn’ in een interculturele samenleving. De mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn scriptie voor het nemen van tijd voor mij. Mira Media, voor het belangeloos uitlenen van materiaal. Geert Lovink, die achter me stond wanneer andere zoiets hadden ‘waar ben jij mee bezig?!’; mij heeft gestimuleerd door de dingen die hij heeft gezegd en een verhelderende kijk op de situatie heeft gegeven wanneer ik al lang de weg kwijt was. Sabine Niederer die mij ontzettend heeft geholpen tijdens de afwezigheid van Geert. Het Institute of Network Cultures voor het plaatsen van mijn scriptie op hun website. Last but not least, mijn ouders. TanX.

.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

  • 1.2 Probleemstelling en doelstelling 7
  • SALTO en het open kanaal 25
  • Lokale migranten televisie en MTNL 52
  • FunX 68
  • Conclusie 86

  • Dovnload 0.79 Mb.