Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De voetbalvereniging avv sdz gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen " de vereniging" en de particulier, hierna te noemen de “sponsor”

Dovnload 11.91 Kb.

De voetbalvereniging avv sdz gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen " de vereniging" en de particulier, hierna te noemen de “sponsor”Datum19.05.2017
Grootte11.91 Kb.

Dovnload 11.91 Kb.Sponsorcontract AVV SDZ

De voetbalvereniging AVV SDZ gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen " de vereniging" en de particulier, hierna te noemen de “sponsor”

Gegevens Particulier 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats:  
Tel: 
E- mail:

Gegevens Bedrijf 
Bedrijfsnaam: 
Naam contactpersoon: 
Adres:
Postcode: 
Plaats: 
Tel: 
E- mail: 

Hierna te noemen , de sponsor : 
In aanmerking genomen (omschrijving):

Verklaren te zijn overeengekomen: 

De vereniging en de sponsor zijn voor een periode van 3 jaar (tenzij anders overeengekomen) ingaande op …/…/… tot …/…/…onderstaande sponsoring overeengekomen, zoals beschreven in het sponsorplan van AVV SDZ onder contractnummer?(door AVV SDZ in te vullen). 

Contractnummer :
Vervaldatum :

Vorm van sponsoring:


1. Gouden Pakket. 
2. Zilveren Pakket. 
3. Bronzen Pakket. 
4. Team Pakket. 
5. Digitaal Pakket 
6. Club van 100. 

Zegge: ………………………………………………… per jaar 
Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekend te Amsterdam 
Datum: 
Naam en handtekening sponsor: ……………………………………………………………… 

Namens AVV SDZ                                                                        Naam en handtekening
Voorzitter


Dovnload 11.91 Kb.