Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De wereldcrisis en de rol van de Ahmadiyya Gemeenschap

Dovnload 33.39 Kb.

De wereldcrisis en de rol van de Ahmadiyya GemeenschapDatum01.08.2017
Grootte33.39 Kb.

Dovnload 33.39 Kb.

“De wereldcrisis en de rol van de Ahmadiyya Gemeenschap” door dhr. Asad Majeeb


In de naam van God de Barhartige de Genadevolle

Vrede zij met jullie allen,

Voordat ik met het onderwerp van vandaag begin de “wereldwijde crisis” en de rol van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, wil ik u eerste onze Gemeenschap bekend maken.

Opgericht in 1889 door Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) in India, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de heropleving van de geestelijke en morele waarden van de Islam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem ) werd uitgeroepen tot de hervormer van het einde der tijden, wiens komst werd voorspeld door de stichter van de Islam. De Ahmadiyya-gemeenschap is de verpersoonlijking van de welwillende boodschap van de Islam, een Islam die pleit vrede, wereldwijd broederschap en onderwerping aan de wil van Allah. Sinds zijn overlijden in 1908 werd Ahmad(as) opgevolgd door vijf spirituele leiders (kaliefen). De vijfde en huidige kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Hij werd verkozen in 2003.Geestelijke leiderschap

Een van de grootste gunsten waarvan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geniet is de instelling van het kalifaat in de Islam. Na de dood van de stichter van de Ahmadiyya gemeenschap, heeft het kalifaat de taak om de gelovigen spiritueel te inspireren en te leiden, zodat dit uiteindelijk tot de succes van de Islam zal leiden.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft nu een gouden eeuw onder de leiding van de vijfde kalief, ingevoerd als Mirza Masroor Ahmad, die beheerd de Ahmadiyah Gemeenschap, met zijn miljoenen leden van bijna alle volkeren van de wereld als een verenigd geheel. Het zorgt ervoor dat alle maatregelen worden genomen om de missie van de stichter van de Ahmadiyya voort te zetten. De kalief wenst dat de Islam wordt gezien en begrepen voor wat het is, namelijk: een religie van vrede en verzoening tussen de volkeren. Zijne Heiligheid benadrukt, meermaals dat de Islam geweld in welke vorm en voor welke reden ook, verwerpt want dit is volledig in tegenspraak met de leer van de Islam – dat betekent niets anders dan "vrede".

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werd opgericht onder goddelijke leiding om de morele en spirituele waarden van de Islam te herleven. Ze moedigt interreligieuze dialoog aan, verdedigt de Islam en probeert de misverstanden en verkeerde interpretatie over de Islam in het westen te corrigeren. Ze pleit voor vrede, tolerantie, liefde en begrip en wederzijds respect tussen verschillende godsdiensten. Ze gelooft en volgt strikt volgene voorschrift va de Koran : “Er is geen dwang in de godsdienst " (2: 257).

Onze gemeenschap zegt dat alle vormen van terrorisme en extremisme volkomen in strijd zijn met de ware leerstellingen van de Islam. Met deze overtuiging verspreidde de Ahmadi Gemeenschap in een eeuw hun boodchap tot in alle uithoeken van de wereld. En de ahmadis moslims worden erkend als een respectvolle gemeenschap voor de wet, volhardend en vriendelijk.

De Ahmadiyya: de opleving van de Islam

De Ahmadiyya moslimgemeenschap leert de ware boodschap van de Islam in al zijn zuiverheid. De islam is een religie van vrede. Het is een religie die voldoet aan de vereisten en de uitdagingen van een veranderende wereld. Islam gelooft in absolute moraal en beveelt rechtvaardigheid en eerlijkheid aan vrienden evenals vijanden op alle gebieden van menselijke bestaan.

De Islam leert ons dat wanneer de mens niet in vrede kan leven met zichzelf of met zijn medemens, dat hij dan ook niet in vrede met God kan leven. Bovendien zijn wij overtuigd dat islamitische waarden zeer compatibel zijn met de westerse of andere waarden.

Wij hebben altijd dialoog aangemoedigd met alle religies en alle gemeenschappen, om begrip en wederzijdse tolerantie te verbeteren en de vrede tussen de mensen te behouden. Door middel van rationele uitwisseling van ideeën, seminaries en een rijke literatuur, willen wij graag jullie aandacht trekken op de verkeerde interpretaties die helaas vandaag zijn ingeslopen in de verschillende religies- interpretaties die vaak de oorzaak zijn van ernstige misverstanden en conflicten tussen volkeren en heeft een vooral nadelen op de rechten van de anderen.

Met betrekking tot de noodzaak om de mensen te verenigen, heeft de spirituele leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zijn heiligheid Mirza Masroor Ahmad gezegd : "Het is tijd voor ons om die barrières van angst die ons verdelen af te breken. In plaats van muren te bouwen en afstand te nemen van mekaar, moeten we bruggen bouwen om dichter bij elkaar te komen. We moeten ons verzetten tegen alle vormen van onderdrukking en haat, wij moeten onze best doen en allen moeten proberen om de vrede in de wereld te verspreiden. »

Ik zou willen toevoegen dat onze gemeenschap, de eerste Islamitische Gemeenschap was die de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in België heeft veroordeeld. Verschillende leden van onze Gemeenschap waren ter plaatse aan de beurs dezelfde dag van de aanslagen ter veroordeling en om onze solidariteit te tonen met de slachtoffers en al degenen die getroffen waren.

Daarna, toen we via de radio vernomen hadden dat de slachtoffers er erg aan toe waren en de ziekenhuizen dringend bloed nodig hadden, hebben onze jongeren onmiddelijk bloeddonaties gedaan. Dit is de echte leer van de Islam, de mensheid helpen ongeacht ons geloof en onze verschillen. Tijdens het afgelopen jaar 2016 en 2017 hebben wij verschillende vredeswandelingen georganiseerd op verschillende plaatsen in België zoals Turnhout, Brussel, Eupen, enz...

Onze gemeenschap heeft op 22 maart 2017, hulde gebracht aan de slachtoffers van 22 maart 2016, onze jeugd en de ouderen waren verzameld aan de trappen van de beurs ter herdenking van de aanslagen in Brussel.

Dames en heren, het is door deze wijze van liefde en door sterke argumentatie, dat wij onze strijd tegen de extremistische ideeën van verschillende islamitische groeperingen die aanleiding geven tot terrorisme en opstand tegen de staat verderzetten. Deze unieke acties van de Ahmadiyya-gemeenschap zijn van groot belang voor het westen, waar we er alles aan doen om de extremistische docterines te beteugelen die enkel in het nadeel van de Moslims zelf zijn die er wonen.

Tot slot citeer ik Zijn heiligheid Mirza Masroor Ahmad die een toespraak gaf tjdens het vredessymposium van 2017 in Londen. Hij zei: "Volgens mij er is een oplossing die een belangrijke effect zal hebben. Ik wil hier over de internationale wapenhandel spreken, waarvan ik denk dat het moet afgeremd en beperkte worden. Mijn boodschap aan de wereld is aan de toekomst te denken, niet alleen aan vandaag. Laten we een erfenis van hoop en kansen voor onze kinderen achter ons, in plaats van de verschrikkelijke gevolgen van onze zonden tegemoet te moeten gaan. »Op het einde, bid ik dat God begrip geeft aan de mensen van de wereld opdat de zwarte wolken boven ons verdwijnen en plaats maken voor een heldere en welvarende toekomst.

Peace Symposium Ahmadiyya Community - 2017 Page


  • Geestelijke leiderschap
  • De Ahmadiyya: de opleving van de Islam

  • Dovnload 33.39 Kb.