Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel je leven met… Abraham Dinsdag 4 Oktober 2016 Opzet programma (90-120 min)

Dovnload 79.59 Kb.

Deel je leven met… Abraham Dinsdag 4 Oktober 2016 Opzet programma (90-120 min)Datum28.10.2017
Grootte79.59 Kb.

Dovnload 79.59 Kb.

Deel je leven met… Abraham - Dinsdag 4 Oktober 2016
Opzet programma (90-120 min)

1. welkom/ opening (15 min)

2. Inleidende tekst (5 min)

3. Introductie (15-25 min)

4. Achtergrond van het Bijbelgedeelte (5 -10 min)

5. Lezen van het Bijbelgedeelte: Genesis 22 (5 min)

6. Aan de slag met Genesis 22 (35-45 min)

7. afronding (10-15 min)


1: Welkom/opening

Goed om kort kennis te maken als niet iedereen elkaar kent.

Misschien aardig om in het kader van het jaarthema te vragen met welke persoon in de Bijbel je jouw leven eens zou willen delen….of om het nog wat aansprekender te maken: - Met welke Bijbelse persoon zou jij wek eens een kop koffie willen drinken?
Een aantal liederen om evt. te zingen die bij het thema passen:

Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk, 123 Groot is Uw trouw o Heer 124 Ik bouw op U, 355 U die mij geschapen hebt, 369 Door uw genade Vader, 386 Lof zij de Heer, 427 Maak mij rein voor U, 624 Wees genadig, 672 Heerser over alle dingen.

(Nieuwe) Liedboek 105:1,2,3, 164, 393, 542, 802, 803, 804, 805, 806, 832 en 991.

Of luister naar een lied over een bijbelgedeelte of de persoon.

Stef Bos schreef over Lot, de neef van Abraham: https://www.youtube.com/watch?v=_JrMf72B1WY


2: Inleidend

Abraham is misschien wel één van de bekendste personen uit de Bijbel. Niet alleen in het Christendom, maar ook in het Jodendom en de Islam speelt hij een belangrijke rol.

Hij wordt wel de vader van alle gelovigen genoemd. Een voorbeeldfiguur.

Als je de geschiedenissen van Abraham leest kun je je afvragen of dat terecht is.

De bijbel beschrijft heel eerlijk ook de ‘mindere’ kanten van Abraham.

Ondanks dat of misschien wel juist daarom klemt Abraham zich vast aan de beloften van God en aan God zelf. Hij weet dat hij niet zonder God kan. Hij weet zich afhankelijk.

Naast zijn ‘mindere’ kanten zien we nog een andere rode draad in het leven van Abraham; Zijn gehoorzaamheid aan God en zijn vertrouwen op God.

Juist daarom wordt hij in het Nieuwe Testament genoemd in bijvoorbeeld de Romeinenbrief (Romeinen 4) en de Hebreeënbrief (Hebreeën 11). Zijn geloof is een voorbeeld voor ons allemaal.


3: Introductie

U kunt alle introducties doen, maar ook 2 of alleen A, B of C.


A. Gehoorzaamheid

Schrijf gehoorzaamheid op een leeg (groot) vel in het midden.

Laat de groep/kring eens associëren op gehoorzaamheid.

Wat komt er bij hen boven als ze denken aan gehoorzaamheid?

Schrijf alle termen en opmerkingen die genoemd worden er omheen of laat de kringleden zelf de dingen opschrijven.
Gehoorzaamheid in het woordenboek:

Situatie dat een persoon of dier bereid is om te doen wat van hem wordt gevraagd

(dat zie je ook terug als je zoekt op afbeeldingen bij gehoorzaamheid: honden, kinderen, verkeersregels)


Het gehoor geven aan, dat wil zeggen je volledig richten op een boodschap. Christelijke gehoorzaamheid wil dus zeggen, dat je de voorrang geeft aan wat je geloof je ingeeft bij beslissingen in je leven.
1) Braafheid 2) Dwang 3) Discipline 4) Getrouwheid 5) Onderwerping 6) Orde

7) Overgave


 1. Welke betekenis van gehoorzaamheid is op Abraham van toepassing denk je?

 2. Hoe komt het dat gehoorzaamheid voor de meesten van ons een negatieve lading heeft?


B. Beloften

Abraham krijgt van God een aantal beloften.

-Ik zal je tot een groot volk maken.

-Ik zal je rijk, gelukkig en beroemd maken.

-Je zult anderen gelukkig maken.

(Gen. 12: 2 en 3)

- Ik zal jou en je nakomelingen een land geven om in te wonen. (Gen. 13: 14 – 17)
Verschillende keren worden die beloften herhaald.

Met vallen en opstaan vertrouwt Abraham op de beloften die God gegeven heeft.


a) Is het voor Abraham moeilijk of makkelijk geweest om op God en zijn beloften te vertrouwen? Waarom denk je dat?

b) Zijn er beloften van God waar jij op vertrouwt?

c) Vind je dat moeilijk of makkelijk? Waarom?
Als kringleden het moeilijk vinden om beloften te noemen/bedenken zou je een aantal voorbeelden kunnen geven:

Eeuwig leven > Johannes 3 vers 15, 16 en 36

Vergeving van zonden > I Joh 1 vers 9 en I Joh 2 vers 12

Belofte van de Heilige Geest > Ef 1 : 13, I Kor 6: 19

Maar er staan meer beloften in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Mattheus 5 (de zaligsprekingen) of Mattheus 28 vers 16-20 (zendingsbevel met de wetenschap dat Jezus altijd met ons zal zijn). Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook denken aan de beloften van God die je met de doop hebt ontvangen.
C. Stap uit je comfortzone

De geschiedenis van Abraham begint met een stap in het onbekende. Ga weg uit je land, Abraham, naar het land dat ik je zal wijzen. De onderstaande werkvorm kun je doen, maar laat de inleidende zin hierboven achterwege zodat het verrassingseffect wat groter is (kijk maar bij de laatste situatie van de onderstaande mogelijke situaties).


Aanpak: trek in de ruimte drie denkbeeldige cirkels, of zet een stoel om de grens ertussen te markeren en leg uit dat de binnenste cirkel de comfortzone is, daar begint straks iedereen. De volgende cirkel is de cirkel van de stretch (een cirkel waarin je je uitgedaagd weet, waar je moeite voor wil doen, jezelf uitstrekken) en de laatste cirkel is de cirkel van de paniek. In die cirkel sta je je als je niet meer op je gemak voelt, maar ook niet uitgedaagd omdat het te spannend is.

Vraag na elke situatie kort naar waarom iemand ergens is gaan staan. En waarom is dat voor iemand comfort, stretch of paniek. Aan welke factoren ligt dat?


Als iedereen in de binnenste cirkel staat (Comfort zone) spreek dan de volgende situaties uit:

 1. Een wesp op je arm

 2. Een grote zwarte spin in de douche

 3. Je moet meedoen aan een hardloopwedstrijd van 10 km.

 4. Alleen met de auto (en caravan?) naar Zuid-Frankrijk rijden.

 5. Een (zwarte) piste af skiën.

 6. Een presentatie in een andere taal geven aan een zaal vol mensen

 7. Een bungeejump maken

 8. Etc.

 9. Emigreren naar een onbekend land.


4: Achtergrond van het Bijbelgedeelte

Als Abraham door God geroepen wordt, krijgt hij al snel de belofte van God dat Hij uit Abraham een groot volk zal laten ontstaan. Abraham is dan 75 jaar oud.

In de periode van 25 jaar is deze belofte een rode draad in het leven van Abraham en de geschiedenissen die daarover in de bijbel staan. Regelmatig komt de belofte terug, maar ook de geschiedenis van Abraham en Hagar en de geboorte van Ismaël staan in dit kader. Uiteindelijk na 25 jaar! krijgt Abraham het begin te zien van wat God hem beloofd heeft. God is daarmee ook gehoorzaam aan Abraham gebleven. Abraham krijgt samen met Sara een zoon. Abraham en Sara kunnen hun geluk niet op. God sluit daarbij aan met de naam van Isaak. Isaak betekent lachen.

Het begin van een groot nageslacht.

Dan opeens, als een donderslag bij heldere hemel, komt Genesis 22.
5: Genesis 22 (NBV)

1Enige tijd later stelde God Abraham op de proef.

‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister, ‘antwoordde Abraham.

2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak,

en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt.

Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken.

4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen.

5 Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel.

Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen.

Daarna komen we naar jullie terug.’

6 Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder.

7 ‘Vader, ‘zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout, ‘zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’

8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder.

9 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout.

10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.

11 Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’

‘Ik luister, ‘antwoordde hij.

12 ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’

13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.

14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’

15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham.

16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER:

Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden,

17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.

18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’

19 Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten.

Samen gingen ze weer op weg naar Berseba, en daar bleef Abraham wonen.

6: Bespreking van Genesis 22

1. Abraham wordt door God op de proef gesteld. (vers 1) De manier waarop kunnen we gerust ‘extreem’ noemen.

a. Ben jij weleens door God op de proef gesteld of heb je dat gevoel weleens gehad?

b. Waarom zou God mensen op de proef stellen? (zie ook Jakobus 1 vers 12)Kennelijk zit hier iets van ‘testen’ in. Al moeten we wel voorzichtig zijn met het toeschrijven van bepaalde gebeurtenissen aan God. Zeker als het gaat om dingen die anderen meemaken of die hen overkomen. God wil ons leren om helemaal op Hem te vertrouwen, maar dat wil nog niet zeggen dat alle ‘testen’ die we tegenkomen bewust door God op ons pad gebracht zijn.
Om over door te spreken bij voldoende tijd:

c. Lees ook eens verder in Jakobus 1:13. Beproeven is trouwens niet hetzelfde als verleiding. God is niet degene die ons verleidt. Wanneer zouden we spreken over beproeving en wanneer is iets verleiding? Praat daar eens met elkaar over door.

d. Piet Schelling (zie bijlage) stelt dat in vers 1 niet God aan het woord is, maar door Abraham een goddelijke stem wordt gehoord. Het beslissende is de actie van God in vers 11 (Engel van de HEER; in het Hebreeuws worden er in vers 1 en 11 verschillende godsnamen (Elohim (vers 1) en JAHWE (vers 11)) gebruikt).

Wat vind je van de uitleg van Piet Schelling?

Wat spreek je daarin aan, wat spreekt je tegen?
2. Abraham gaat gewoon. Het hele hoofdstuk wordt nogal zakelijk beschreven.

a. Waarom zou hij niet geprotesteerd hebben denk je?

Of op z’n minst om een toelichting hebben gevraagd?

Abraham vertrouwt blind op God.

b. Wat kunnen wij daarin van Abraham leren?Een kinderlijk vertrouwen op God.

c. Wat is daar zo lastig aan?
3. ‘Daarna komen we naar jullie terug’ (vers 5)

‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’(vers 8)

a. Zijn dit geloofsuitspraken van Abraham? Waarom wel/niet?

In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. Voor beide is dus iets te zeggen.

b. Wat zegt Hebreeën 11 vers 17 t/m 19 hierover?Hebreeën 11 wijst in de richting van geloofsuitspraken. Abraham wist wat hij zei.
4. Welke paralellen zie je tussen deze geschiedenis uit Genesis 22 en het sterven aan het kruis van Jezus?

In beide gevallen gaat het om een offer, het speelt zich af op heuvel/berg. Zowel Isaak als Jezus dragen het hout waarop ze geofferd worden zelf en laten het beiden gebeuren.

God zorgt zelf voor een offer.
Welke verschillen zie je?

Er wordt een ram ipv Isaak geofferd. Jezus wordt wel zelf geofferd.

Jezus weet wat Hem te wachten staat en waarom Hij dit moet ondergaan. Isaak lijkt van niets te weten. Er wordt nergens genoemd, waar voor welk doel zijn offer zou zijn.
5. Wat is de boodschap van Genesis 22 volgens jou?
7: Afronding
Wat vind je voor jezelf het belangrijkste om te onthouden van ‘dit delen met Abraham’?

- goed om de belangrijkste punten kort samen te vatten.

- goed om met elkaar een lied te zingen/te luisteren.

- goed om tijd te nemen voor gebed met én voor elkaar
 • 1: Welkom/opening
 • 2: Inleidend
 • 3: Introductie
 • Gehoorzaamheid in het woordenboek
 • C. Stap uit je comfortzone
 • 4: Achtergrond van het Bijbelgedeelte
 • 5: Genesis 22 (NBV)
 • 6: Bespreking van Genesis 22
 • 7: Afronding

 • Dovnload 79.59 Kb.