Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel je leven met… Oktober 2016 Opzet Bijbelstudie

Dovnload 381.13 Kb.

Deel je leven met… Oktober 2016 Opzet BijbelstudieDatum28.10.2017
Grootte381.13 Kb.

Dovnload 381.13 Kb.

Deel je leven met… Oktober 2016
Opzet Bijbelstudie

1. welkom/ opening

2. Inleidend

3. Introductie

4. Achtergrond van het Bijbelgedeelte

5. Lezen van het Bijbelgedeelte: Genesis 22

6. Aan de slag met Genesis 22

7. Afronding


1: Welkom/opening

- Goed om kort kennis te maken als niet iedereen elkaar kent.

- Welke persoon in de Bijbel spreekt je bijzonder aan en waarom?

Een aantal liederen om te zingen:

Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk, 123 Groot is Uw trouw o Heer 124 Ik bouw op U, 355 U die mij geschapen hebt, 369 Door uw genade Vader, 386 Lof zij de Heer, 427 Maak mij rein voor U, 624 Wees genadig, 672 Heerser over alle dingen.

(Nieuwe) Liedboek 105:1,2,3, 164, 393, 542, 802, 803, 804, 805, 806, 832 en 991.

Of luister naar een lied over een bijbelgedeelte of de persoon. Stef Bos schreef bijv. over Lot: https://www.youtube.com/watch?v=_JrMf72B1WY
2: Inleidend


 • Abraham > één van de bekendste personen uit de Bijbel.

 • Belangrijke rol in drie godsdiensten

 • Vader van alle gelovigen genoemd.

 • Vasthouden aan de beloften van God.

 • Zijn gehoorzaamheid aan God en zijn vertrouwen op God.


3: Introductie (kies a, b of c om te doen)

A. Gehoorzaamheid

Wat komt er bij je boven als je denkt aan ‘gehoorzaamheid’?


Luister naar de beschrijvingen die in het woordenboek staan.


 1. Welke betekenis van gehoorzaamheid is op Abraham van toepassing denk je?

 2. Hoe komt het dat gehoorzaamheid voor de meesten van ons een negatieve lading heeft?


B. Beloften

Abraham krijgt van God een aantal beloften. 1. Is het voor Abraham moeilijk of makkelijk geweest om op God en zijn beloften te vertrouwen? Waarom denk je dat?

 2. Zijn er beloften van God waar jij op vertrouwt?

 3. Vind je dat moeilijk of makkelijk? Waarom?


C. Stap uit je comfortzone

1.Binnenste cirkel is je comfort zone, daar voel je je prettig in.

2. Volgende cirkel is een uitdaging voor je, maar je voelt je daar wel goed bij.

3. Buitenste cirkel is de zone van de paniek.5: Genesis 22 (NBV)

1Enige tijd later stelde God Abraham op de proef.

‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister, ‘antwoordde Abraham.

2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak,

en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt.

Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken.

4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen.

5 Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel.

Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen.

Daarna komen we naar jullie terug.’

6 Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder.

7 ‘Vader, ‘zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout, ‘zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’

8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder.

9 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout.

10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten.

11 Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’

‘Ik luister, ‘antwoordde hij.

12 ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’

13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.

14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’

15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham.

16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER:

Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden,

17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.

18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’

19 Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten.

Samen gingen ze weer op weg naar Berseba, en daar bleef Abraham wonen.6. Aan de slag met Genesis 22

1. Abraham wordt door God op de proef gesteld. (vers 1) De manier waarop kunnen we gerust ‘extreem’ noemen.

a. Ben jij weleens door God op de proef gesteld of heb je dat gevoel weleens gehad?

b. Waarom zou God mensen op de proef stellen? (zie ook Jakobus 1 vers 12)


Om over door te spreken bij voldoende tijd:

c. Lees ook eens verder in Jakobus 1:13. Beproeven is trouwens niet hetzelfde als verleiding. God is niet degene die ons verleidt. Wanneer zouden we spreken over beproeving en wanneer is iets verleiding? Praat daar eens met elkaar over door.

d. Piet Schelling (zie bijlage) stelt dat in vers 1 niet God aan het woord is, maar door Abraham een goddelijke stem wordt gehoord. Het beslissende is de actie van God in vers 11 (Engel van de HEER; in het Hebreeuws worden er in vers 1 en 11 verschillende godsnamen (Elohim (vers 1) en JAHWE (vers 11)) gebruikt).

Wat vind je van de uitleg van Piet Schelling?

Wat spreek je daarin aan, wat spreekt je tegen?
2. Abraham gaat gewoon. Het hele hoofdstuk wordt nogal zakelijk beschreven.

a. Waarom zou hij niet geprotesteerd hebben denk je? Of op z’n minst om een toelichting hebben gevraagd?

b. Wat kunnen wij daarin van Abraham leren?

c. Wat is daar zo lastig aan?
3. ‘Daarna komen we naar jullie terug’ (vers 5)

‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’(vers 8)

a. Zijn dit geloofsuitspraken van Abraham? Waarom wel/niet?

b. Wat zegt Hebreeën 11 vers 17 t/m 19 hierover?


4. Welke paralellen zie je tussen deze geschiedenis uit Genesis 22 en het sterven aan het kruis van Jezus? Welke verschillen zie je?
5. Wat is de boodschap van Genesis 22 volgens jou?

7: Afronding
Wat vind je voor jezelf het belangrijkste om te onthouden van ‘dit delen met Abraham’?

- goed om de belangrijkste punten kort samen te vatten.

- goed om met elkaar een lied te zingen/luisteren

- goed om tijd te nemen voor gebed met én voor elkaar.

Deel je leven met… Abraham


Vader van alle gelovigen

Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Een voorbeeld figuur. Iemand die zowel in het Jodendom als het christendom en de islam een belangrijke plaats inneemt.

Abraham wordt door God geroepen om op weg te gaan als hij 75 jaar oud is.

Waarschijnlijk leefde Abraham zo’n 2000 jaar voor Christus.

Gehoorzaamheid

“Abram deed wat de Heer gezegd had”(Genesis 12 vers 4). Het staat er zo eenvoudig. Gehoorzaamheid aan God is één van de rode draden in het leven van Abraham. Gewoon doen wat God gezegd heeft. Makkelijk toch?!


Ontstaan Joodse volk

De roeping van Abraham wordt gezien als het beginpunt van het Joodse volk. Abraham is de voorvader van alle Joden.

Vanaf Genesis 11 vers 27 tot Pinksteren, zoemt de Bijbel in op het volk Israël.

In gesprek met God

Abraham heeft een aantal ontmoetingen met God. Opvallend daarin is dat hij naar God toe heel eerlijk is. Hij gaat het gesprek met God aan. Hij durft God heel direct aan te spreken.

Heeft u/ heb jij weleens iets van God gemerkt?

Hoe bent u met Hem in gesprek?


Beloften

Een andere rode draad in het leven van Abraham zijn de beloften die hij van God krijgt.

- De belofte dat er uit hem een groot volk zal ontstaan.

- De belofte van zegen en geluk in rijkdom en bezit.

- De belofte dat hij ook andere volken gelukkig zal maken.

- De belofte dat het land Kanaän aan zijn nakomelingen zal worden gegeven.

Abraham houdt zich vast aan die beloften. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als het lang duurt voordat hij een zoon krijgt. Welke belofte(n) heeft God ons gegeven?Rijkdom

Abraham is er een voorbeeld van dat rijkdom en het volgen van God heel goed samen kan gaan.

Abraham is erg rijk.

Jezus zegt dat het juist voor rijken moeilijk is het koninkrijk van God binnen te gaan. Waarom denk je?

Hoe ga jij/gaat u om met alles wat u van God ontvangen hebt?

Uitdrukkingen

In onze taal hebben we uitdrukkingen waar Abraham in voorkomt. Bijvoorbeeld:

- Hij weet waar Abraham de mosterd haalt.

- Hij heeft Abraham gezien.

Wat betekenen deze uitdrukkingen?

Waar komen deze uitdrukkingen vandaan?(Oplossing einde van de maand oktober in het kerkblad Ik Geloof)


 • 3: Introductie (kies a, b of c om te doen) A. Gehoorzaamheid
 • C. Stap uit je comfortzone
 • 6. Aan de slag met Genesis 22
 • Deel je leven met… Abraham Vader van alle gelovigen

 • Dovnload 381.13 Kb.