Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Departement Publieke Ruimte

Dovnload 18.64 Kb.

Departement Publieke RuimteDatum31.07.2017
Grootte18.64 Kb.

Dovnload 18.64 Kb.


Departement
Publieke Ruimte

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Bewonersbrief

Opgelet! Werken in uw buurt…


Geachte mevrouw

Geachte heer

Binnenkort starten werkzaamheden in uw straat. De Stad Gent investeert zo in een mooie, aangename en verkeersveilige straat.


Op de keerzijde van deze brief krijgt u meer details over de aard en de duur van de werken. U kan met vragen ook steeds terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun contactgegevens vindt u hieronder.
Zoals u weet gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en voor de passanten. Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om de overlast tot een minimum te beperken.
Controleurs van de Stad Gent volgen de werken nauwgezet op, zodat de werken zo snel mogelijk vorderen en de bereikbaarheid van de huizen zo lang mogelijk verzekerd blijft. Toch kunnen op bepaalde ogenblikken sommige huizen of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. Meer informatie over onze parkeermaatregelen en gratis parkeren vindt u verder in deze brief.
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd worden door onvoorziene weersomstandigheden. Bij hevige regen of erg lage temperaturen kan niet gewerkt worden. In dat geval worden de werken korte tijd uitgesteld. De signalisatie zal dan ook in die zin aangepast worden. Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.
Met vriendelijke groeten

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Opgelet! Werken in uw buurt…

PRAKTISCH

Zand

Op het deel van de weg of het trottoir waar tegels worden gelegd, blijft een laagje zand liggen. Het zand dient om de tegels steviger aan elkaar te sluiten. U wacht best 2 weken voor u het restant wegveegt.Gehinderd

Bent u moeilijk te been, rolstoelgebruiker of slechtziende en wordt u gehinderd door slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem dan contact op met de controleur van de werken.Schade

Is er schade aan uw woning en denkt u dat de oorzaak bij de werken ligt? Neem dan in de eerste plaats contact op met uw verzekeraar. Die regelt de contacten met de aannemer en met de Stad Gent.Zelfstandigen

In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen recht op een inkomenscompensatie-vergoeding tijdens wegenwerken. Voor meer informatie neemt u contact op met Gentinfo (09 210 10 10 of gentinfo@stad.gent) of kijkt u op de website www.stad.gent – werken en ondernemen –ondernemen – steunmaatregelen – ondernemers in moeilijkheden.Parkeren

Indien er in uw straat een parkeerregime geldt en u door de werken parkeer-problemen hebt (vb. uw garage is onbereikbaar), dan kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonersvergunning. Daarmee kunt u in de omliggende zone gratis parkeren. Aan deze tweede vergunning zijn voorwaarden verbonden: u moet in de straat gedomicilieerd zijn, de werken moeten langer dan 2 weken duren en u mag nog geen 2 vergunningen hebben. Voor meer informatie over deze en andere voorwaarden, neemt u best contact op met: Mobiliteitsbedrijf

tel. 09 266 28 00 of mobiliteit@stad.gent

Plaats: Hoogstraat
Start- en einddata:

Fase 1: vanaf het kruispunt met de Holstraat tot aan huisnummer 17
in de periode van 27 juni 2016 t.e.m. 8 juli 2016
Fase 2: vanaf het kruispunt met de Peperstraat tot aan huisnummer 15 (Poel)
in de periode van 9 augustus t.e.m. 31 augustus 2016
Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen ten gevolge van onvoorziene (weers- en/of werf-)omstandigheden).
Aard en impact van de werken:

Fase 1: De bestaande bushalte aan de kant van de Holstraat wordt verwijderd om meer parkeerplaatsen te creëren.
Fase 2: De twee bestaande bushaltes aan de kant van de Peperstraat worden verwijderd en vervangen door één bushalte aan kruispunt Ramen. Deze halte wordt breder zodat er meer ruimte vrijkomt voor de reizigers. Door het verdwijnen van de oude bushaltes komen er extra parkeerplaatsen. Er komen ook laad- en loszones voor hotel Reylof en voor het RVT aan de Poel. In de omgeving van de Poel worden ook extra fietsenstallingen voorzien.
Omleiding: Gelieve de omleiding en signalisatie ter plaatse te volgen.

Tijdens beide fases is onderstaande omleiding van kracht: • Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Hoogstraat komende van de Brugsepoortstraat richting Sint-Michielshelling.

 • Verkeer komende van de Sint-Michielshelling moet omrijden via de Oude Houtlei, Papegaaistraat, R40, Nieuwewandeling en zo naar de Hoogstraat.

 • De bussen blijven in beide rijrichtingen rijden.

 • De bestaande verkeerslichten aan de Peperstraat worden buiten werking gesteld tijdens de werken. Bij sterke verkeershinder kan er gewerkt worden met mobiele verkeerslichten.


Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent


Contactpersonen:

Isabel Piens (tot 12 augustus)

GSM 0473 94 92 06Renaat Vanmarcke (vanaf 12 augustus)

GSM 0473 73 83 88


Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Adres: Woodrow Wilsonplein 1, Stad Gent

Aannemer & verantwoordelijke signalisatie:

Dhr. Yves Van Langenhove

Firma De Meulemeester BVBA
Adres: Reukenstraat 20, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 33 14 82
GSM 0475 84 91 05


Uw eerste aanspreekpunt is de persoon in vet gedrukt. Bij eventuele vragen of opmerkingen over de werken kan u steeds bij deze persoon terecht

Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Administratief Centrum - Woodrow Wilsonplein, 1| 9000 gent | 09 266 79 00

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24


tdwegen@stad.gent | www.stad.gent | www.stad.gent/openbarewerken


 • Opgelet! Werken in uw buurt…
 • Opgelet! Werken in uw buurt… PRAKTISCH Zand
 • Mobiliteitsbedrijf
 • Aard en impact van de werken: Fase 1
 • Omleiding: Gelieve de omleiding en signalisatie ter plaatse te volgen.
 • Contactpersonen: Isabel Piens (tot 12 augustus)
 • Aannemer verantwoordelijke signalisatie

 • Dovnload 18.64 Kb.