Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Derde graad Leerjaar Eerste leerjaar Tweede leerjaar

Dovnload 1.28 Mb.

Derde graad Leerjaar Eerste leerjaar Tweede leerjaarPagina1/14
Datum01.08.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.

Leerplan Secundair Onderwijs
Optie Artistieke opleiding

Onderwijsvorm Kunstsecundair onderwijs

Graad Derde graad

Leerjaar Eerste leerjaarTweede leerjaar

Bestelnummer O/2/2003/381


Vervangt leerplan O/2/2002/381
vanaf 1 september 2003 in het eerste leerjaar
vanaf 1 september 2004 in de beide leerjaren
Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.
Leerplan Secundair Onderwijs


Dit leerplan werd herwerkt voor:

Vak(ken) ( KV Beeldende vorming


2003/38//3/L/SG/1/III//D/
( KV Fotografie
2002/100//3/L/SG/1/III//D/
( KV Kunstambachten
2002/101//3/L/SG/1/III//D/
( KV Kunstinitiatie
2002/102//3/L/SG/1/III//D/

( KV Toegepaste beeldende vorming


2002/103//3/L/SG/1/III//D/
( KV Waarnemingstekenen
2003/39//3/L/SG/1/III//D/

Optie Artistieke opleiding

Onderwijsvorm Kunstsecundair onderwijs

Graad Derde graad

Leerjaar Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Bestelnummer O/2/2003/381


Vervangt leerplan O/2/2002/381
vanaf 1 september 2003 in het eerste leerjaar
vanaf 1 september 2004 in de beide leerjarenInhoudstafel
Woord vooraf 3


Lessentabel 4


Leerplan bestemd voor 5


1

Het leerplan 6
1.1

Ontwikkeling 6
1.2

Goedkeuring 6
1.3

Verplichting 6
1.4

Pedagogische vrijheid 6


2

De leerlingen 8
2.1

Toelatingsvoorwaarden 8
2.2

Beginsituatie voor de optie 8
2.3

Psychologisch profiel van de leerlingen 9


3

Het onderwijs 15
3.1

Pedagogisch project 15
3.2

Opdrachten van het gewoon voltijds secundair onderwijs 16
3.3

Visie op de derde graad 19
3.4

Specifieke klemtonen in het KSO 19


4

Algemene doelstellingen voor de optie 20
4.1

De algemeen vormende component 20
4.2

De artistieke component 20
4.3

De persoonlijkheidsvorming 20


5

Algemene didactische wenken 21
5.1

Het scheppen van ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de 21
leerling als kritisch en creatief denkend individu
5.2

Het scheppen van ruimte voor de sterke individuele begeleiding 21
van de leerling in zijn creatief proces
5.3

Het ontplooien van de zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en de 21

zelfdiscipline van de leerling


5.4

Aandacht voor het socialisatieproces 22
5.5

Het belang van de artistieke activiteiten, zowel binnen- als buitenschools 22
5.6

Algemene principes die het leerproces in de kunstvakken in de hand 23
kunnen werken6

Leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen 24KV Beeldende vorming 26KV Fotografie 31KV Kunstambachten 36KV Kunstinitiatie 57KV Toegepaste beeldende vorming 62KV Waarnemingstekenen 74Complementair gedeelte 81KV Kunstambachten 81KV Toegepaste beeldende vorming 817

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 82
7.1

Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT 82
7.2

Informatie verwerven en verwerken met ICT 82
7.3

Communiceren met ICT 82


8

Het gelijke onderwijskansenbeleid 84
8.1

Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen 84
8.2

Taalvaardigheidsonderwijs 84
8.3

Intercultureel onderwijs (ICO) 84
8.4

Oriëntering bij instroom en uitstroom 85
8.5

Leerlingen- en ouderparticipatie 85


9

Taalbeleid 86
9.1

Lessen en lesmateriaal taalgericht maken 86
9.2

Enkele tips 86


10

Evaluatie 88
10.1

Het goed functioneren van evaluatie wordt gekenmerkt door volgende 88
eigenschappen
10.2

De invloed van permanente evaluatie (of procesevaluatie) op het leren 89

van de leerlingen


10.3

Een doordachte evaluatie is gebaseerd op het samenspel van 89

verschillende factoren


10.4

Permanent evalueren betekent 90
10.5

Permanent evalueren kan verwerkt worden in een document 91


11

Leermiddelen 92


12

Bibliografie 93
12.1

Algemeen 93
12.2

Psychologisch profiel 93
12.3

Algemene didactische wenken 93
12.4

KV Beeldende vorming 94
12.5

KV Fotografie 94
12.6

KV Kunstambachten 95
12.7

KV Kunstinitiatie 99
12.8

KV Toegepaste beeldende vorming 101
12.9

KV Waarnemingstekenen 105
12.10

Evaluatie 107


13

Bijkomende informatie 108
13.1

Algemeen 108


14

Bijlagen 130
14.1

Instructiekaarten 138

Colofon 143
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • Artistieke opleiding
  • Leerplan Secundair Onderwijs Dit leerplan werd herwerkt voor
  • 2002/102//3/L/SG/1/III//D/
  • Tweede leerjaar

  • Dovnload 1.28 Mb.