Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Devoorbereidin g

Dovnload 50.07 Kb.

Devoorbereidin gDatum02.07.2017
Grootte50.07 Kb.

Dovnload 50.07 Kb.


PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN

Zondag 6 november 2016

8e zondag van de herfst
Gedachtenisdienst

http://www.groenetuinkerk.nl/lit.-bloemschikken/gedachtenisdienst/gedachtenisdienst%202010/img_0441%203%2010%25.jpg

Voorganger: ds. Matthijs Glastra


organist: Herman Schimmel
m.m.v .de cantorij

DE V O O R B E R E I D I N G
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager

we beginnen deze viering door samen stil te worden…..
“In alle stilte” , Ivo de Wijs

Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar
En hou je flink of snotter, alles mag
Vooruit, laat 't maar druk zijn en luidruchtig
Ik zorg wel voor de stilte op die dag

Drempellied: 1e keer – zijkant orgel ; 2e keer – middendeel ; 3e keer – andere zijkantBegroeting

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN


v: Dichtbij mensen wilt U zijn
a: IN UW LIEFDE MOGEN WIJ LEVEN
v: Wij groeten elkaar
a: IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON

EN DE HEILIGE GEEST. AMEN.
3.Want wij mensen op de aarde

raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde

sliepen wij ten dode toe.

4.Laat uw dauw van vrede dalen

in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.Zingen: Lied 283

1.In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,

zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijdt.
2.En van overal gekomen,

drinkend uit de ene bron,

bidden wij om nieuwe dromen,

richten wij ons naar de zon.


5.Die ons naam voor naam wilt noemen,

al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!


“Je kunt het best”


Zingen Lied 295 : cantorij de coupletten, allen het refrein
Refr: Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

DE SCHRIFTEN


Gebed

“As t boeten störmt” , Ede Staal


As 't boeten störmt din lig ik bie die
en deur 't bovenlicht glidt de moan.


En mit dien ogen vragst, kom bie mie.

dat hest nog nooit mit woorden doan.
'k Drief op de golfslag van gedachten.

t is boeten roeg, ik bin allain.

't Gaait overdag nog, moar die nachten!

en in de verte heur 'k 'n train.
Alles wat west is, liekt aal mooier.

doe wast mien wichtje in de störm.
Wat haar we 't mooi toun in die joaren.

wie haren nait veul, toch waar we riek.

En as 't nou störmt pak ik mien stevels,

loop ik allinneg achter diek.
Alles wat mooi is liekt aal mooier.

doe wast mien wichtje in de storm
Bovenkant formulier

Onderkant formulier


Lezing: Genesis 41: 37 - 52

Acclamatie: Lied 331


Roep onze namen dat wij U horen,

dat wij weer ademen, dat wij U leven

Overweging

“Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ” , J.S.Bach


T O E W I J D I N G
Gedenken van de overledenen

Zingen Lied 725: cantorij - 1 ; allen 2, 3 en 4
3.Gij heiligen van hier,

zing met uw aardse stem

hoezeer uw hart verlangt

naar ’t nieuw Jeruzalem.

Hef dan het hoofd

en leef voorgoed

haar tegemoet.

God zij geloofd.2.O heiligen vanouds,

die ons zijn voorgegaan

en alle strijd voorbij

nu rond uw koning staan,

uw grote koor

in ’t zoete licht

van zijn gezicht

zingt ons nu voor!
4.Ook ik zing voluit mee

de glorie van de naam;

met hart en ziel ben ik

zijn liefde toegedaan!

Dat tot het eind

mijn leven lang

vol van gezang

om Hem mag zijn!


“As I sit in heaven”


As I sit in heaven

And watch you everyday

I tray to let you know with signs

I never went away

I hear you when you’re laughing

And watch you as you sleep

I even place my arms around you

To calm you as you weep

I see you wish the day away

Begging to have me home

So I try to send you signs

So you know you are not alone

Don’t feel guilty that you have

Live that was denied to me

Heaven is truly beautiful

Just you wait and see

So live you live, and laugh again

Enjoy yourself, be free

Then I know with every breath you take

You’ll be taking one form me
Nu ik in de hemel ben

En je elke dag kan zien

Laat ik je door tekens weten

Dat ik je nooit echt verliet

Als je lacht, dan hoor ik je

Ik waak over je slaap

In mijn armen houd ik je

en troost je bij verdriet

Ik zie dat je de dag verwenst

en smeekt me weer te zien.

Dus zend ik steeds die tekens weer,

voel mijn aanwezigheid, geniet.

Voel je niet schuldig dat je leeft,

terwijl het einde kwam voor mij.

De hemel is werkelijk schitterend,

eens kom je hier bij mij

Dus leef je leven, lach weer eens

geniet ervan, wees vrij.

Dan weet ik; elke ademteug van jou

is er ook een voor mij
“Distant sky” , Nick Cave
Let us go now, my one true love

call the gasman, cut the power out.

We can set out, we can set out for the distant skies

watch the sun, watch it rising in your eyes
Let us go now, my darling companion

set out for the distant skies

See the sun, see it rising

see it rising, rising in your eyes
They told us our gods would outlive us

they told us our dreams would outlive us

they told us our gods would outlive us

but they lied
Let us go now, my only companion

set out for the distant skies

Soon the children will be rising, will be rising

this is not for our eyes

Zingen: Lied 730: cantorij – 1 , allen – 2 , cantorij – 3


2. Heer, herinner u hun luisterend


wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Wij gedenken:


Gerritje Elisabeth Hendrika Janssen – van Eldik
* 13-06-1932 Ϯ 05-03-2016 83 jaar
Sandy Adriane van Stalborch
* 27-10-1984 Ϯ 25-03-2016 31 jaar

Christiaan Wilhelm Baars
* 17-02-1932 Ϯ 26-03-2016 84 jaar

Gerrit Jan Maters
* 19-10-1931 Ϯ 31-03-2016 84 jaar

Hendrika Miggelenbrink – Matser
* 05-02-1925 Ϯ 16-02-2016 91 jaar

Cornelis Heinrich van der Ent
* 26-05-1935 Ϯ 22-04-2016 80 jaar

Johanna Stuij- Breuker
* 19-03-1942 Ϯ 05-06-2016 74 jaar

Hendrik Jan Kleer
* 21-01-1939 Ϯ 09-7-2016 77 jaar

Aart Hoek
* 21-12-1944 Ϯ 01- 09-2016 71 jaar

http://4.bp.blogspot.com/-dx88ezr6s9e/trlualdjzui/aaaaaaaaaew/uscdmdjriv8/s1600/handen-kaarsen.jpg


Gelegenheid om voor in de kerk


een licht aan te steken voor de geliefden die wij missen
en/of een naam op te schrijven in het gebedenboek
Hierbij zingen we :

als%20alles%20duister%20is
Gebeden , afgesloten met Onze Vader
gedenken omgekomen vluchtelingen

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid,
Amen

Collecte
W E G Z E N D I N G E N Z E G E N


Vredegroet:

Slotlied: Lied 416


1.Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


2.Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


3.Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


4.Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


Zending en zegen


AMEN

Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres: reactieviering@pknhuissen.nl.
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt er gekeken
hoe deze reacties ons vieren ten goede kunnen kome

  • DE V O O R B E R E I D I N G
  • Gerritje Elisabeth Hendrika Janssen – van Eldik
  • Hendrika Miggelenbrink – Matser
  • W E G Z E N D I N G E N Z E G E N

  • Dovnload 50.07 Kb.