Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deze feestdag is de herdenking van de dag dat aan Boeddha, gezeten onder een vijgenboom (Bodhi) de Verlichting ten deel viel

Dovnload 33.87 Kb.

Deze feestdag is de herdenking van de dag dat aan Boeddha, gezeten onder een vijgenboom (Bodhi) de Verlichting ten deel vielDatum05.12.2018
Grootte33.87 Kb.

Dovnload 33.87 Kb.

Bodhidag


8 december 2017

Deze feestdag is de herdenking van de dag dat aan Boeddha, gezeten onder een vijgenboom (Bodhi) de Verlichting ten deel viel. Dat houdt in dat hij inzicht kreeg in de ‘vier nobele waarheden’, een staat waarin de negativiteit of 'vuur' van hartstocht, haat en verwarring uitgedoofd is en werkelijk geluk bereikt wordt. Deze dag wordt uitsluitend gevierd in de Mahayanatraditie (het Grote Voertuig), met name door boeddhisten afkomstig uit Vietnam, Japan, Korea en China. Boeddhisten uit de Hinayanatraditie (Kleine Voertuig) vieren het in het voorjaar, samen met Wesak (Boeddha’s geboorte).

De vier nobele waarheden zijn:
1. Ieder leven, vanaf de geboorte, is lijden: een toestand van onvolledigheid. Het ‘lijden aan het leven’ is universeel.

2. De oorzaak van het lijden ligt in het verlangen, in de gehechtheid aan aardse dingen. De

onwetendheid daarover is het grootste lijden.

3. Het opheffen van het lijden is mogelijk.

4. De weg naar het einde van het lijden bevindt zich in een leven met behulp van de gulden

middenweg (vermijden van extreme ascese en overtollige consumptie).


De plek waar het gebeurde, heet Bodhgaya en ligt in de Indische deelstaat Bihar. De boom is een geliefde toeristenbestemming voor pelgrims en bevindt zich in het tempelcomplex van de Mahabodhi-tempel in Bodhgaya, een heilige plaats voor boeddhisten.

Tekst uit ‘Tatiyabodhi Sutta’ (geschriften uit de eerste jaren na Boeddha):


“Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de Heer in Uruvela, nabij de rivier de Nerañjara aan de voet van de Bodhiboom, toen hij juist de volledige verlichting gerealiseerd had. In die tijd zat de Heer gedurende zeven dagen met zijn benen gekruist, en hij ervoer de zegen der bevrijding. Toen, aan het einde van die zeven dagen, rees de Heer uit die concentratie op en schonk gedurende de laatste wake van de nacht weldoordachte aandacht aan het afhankelijk ontstaan zowel in voorwaartse als in achterwaartse richting, als volgt:
Doordat het een er is, is er het ander; door het ontstaan van het een, ontstaat het ander; als het een er niet is, is het ander er ook niet; door de opheffing van het een houdt ook het ander op. Dat wil zeggen: met onwetendheid als voorwaarde ontstaan wilshandelingen; met wilshandelingen als voorwaarde ontstaat bewustzijn; met bewustzijn als voorwaarde ontstaan geest en lichaam; met geest en lichaam als voorwaarde ontstaat de zesvoudige basis; met de zesvoudige basis als voorwaarde ontstaat contact; met contact als voorwaarde ontstaat gevoel; met gevoel als voorwaarde ontstaat begeerte; met begeerte als voorwaarde ontstaat hechten; met hechten als voorwaarde ontstaat worden; met worden als voorwaarde ontstaat geboorte; met geboorte als voorwaarde ontstaan ouderdom en dood, verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop. Dit is de bron van deze hele massa van lijden.
Maar door de volledige verdwijning en opheffing van onwetendheid, houden wilshandelingen op; door de opheffing van wilshandelingen houdt bewustzijn op; door de opheffing van bewustzijn houden geest en lichaam op; door de opheffing van geest en lichaam houdt de zesvoudige basis op; door de opheffing van de zesvoudige basis houdt contact op; door de opheffing van contact houdt gevoel op; door de opheffing van gevoel houdt begeerte op; door de opheffing van begeerte houdt hechten op; door de opheffing van hechten houdt wording op; door de opheffing van wording houdt geboorte op; door de opheffing van geboorte houden ouderdom en dood, verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop op. Dit is de beëindiging van deze hele massa van lijden. Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de Heer bij die gelegenheid deze geïnspireerde uitspraak:
Wanneer de waarheden (1) duidelijk worden
voor de volijverige mediterende brahmaan (2),
dan verdwijnen alle twijfels, omdat hij begrijpt
hoe dat elke opgekomen factor haar oorzaak heeft.“

(1) De vier Edele Waarheden.

(2) De Boeddha verwijst naar zichzelf met de term ‘brahmaan’,

afkomstig uit de Hindoecultuur waartoe Boeddha oorspronkelijk behoorde.

Een blad van een bodhiboom.
De bladeren van de bodhiboom zijn hartvormig.

Dovnload 33.87 Kb.