Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Diaconaal-Missionair Centrum "De Windwijzer"

Dovnload 15.45 Kb.

Diaconaal-Missionair Centrum "De Windwijzer"Datum22.07.2017
Grootte15.45 Kb.

Dovnload 15.45 Kb.logo_de-windwijzer
Diaconaal-Missionair Centrum "De Windwijzer"
De Windwijzer - centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening van de Protestantse Gemeente Vlaardingen - is in 2014 een begrip in Vlaardingen. Veel Vlaardingers met zeer verschillenden achtergronden weten het centrum te vinden. Er worden zoals in voorgaande jaren zeer veelzijdige activiteiten aangeboden en deze activiteiten worden op verschillende wijze bekend gemaakt aan de bevolking van Vlaardingen. Allereerst verschijnt ieder half jaar een programmaboekje dat door heel Vlaardingen verspreid wordt en ook door veel mensen wordt afgehaald in de Windwijzer. Ook in Groot Vlaardingen verschijnt iedere maand een laddertje met alle activiteiten en in het kerkblad Onderweg staat bijna iedere week uitgebreid het programma van de komende weken vermeld. Ook via de website www.dewindwijzer.nl kunnen mensen de activiteiten volgen en informatie vinden. Zoals in de voorgaande jaren valt de programmering te onderscheiden in een aantal categorieën, te weten : Bezinning en spiritualiteit, Cultuur en creativiteit, Filmavonden, Maatschappelijke thema's, Winkels en markten en Maaltijden. Bovendien zijn er door het jaar heen 6 verschillende exposities te bewonderen.
Bestuur.

Het bestuur zag er in 2014 als volgt uit:

Ben van Dorp - voorzitter - benoemd door kerkenraad Ambacht Oost

Hans v.d. Vlies - penningmeester - benoemd door de algemene kerkenraad

Anneke van der Graaf - secretaris - benoemd door het college van diakenen

Theo Werner - benoemd door de algemene kerkenraad

Wim Bijl - benoemd door de kerkenraad Holy

Aad den Hoedt - benoemd door de algemene kerkenraad

Cock Wielaard - benoemd door kerkenraad Grote Kerk

Atie Kramer - benoemd door kerkenraad Centrum West

Rob v.d. Meer - benoemd vanuit het midden van de AK

Jan Siebesma (gestopt per dec '14) - benoemd door het college van kerkrentmeesters


Adviseurs van het bestuur: Jan de Geus, Dick Wieringa en Paul Burger.

Diaconaal coördinator : Rob van Herwaarden.

Missionair coördinator : Rita Grootendorst (tot 1 augustus 2014) Hans v.d. Linden. (vanaf 1 oktober 2014)
Het warm onthaal is een van die activiteiten waarbij de bezoeker de gastvrijheid ervaart en zich verbonden weet met anderen. Twee maal per maand wordt een maaltijd geserveerd en kunnen gasten voor € 4,50 mee-eten. Toen we 3 ½ jaar geleden startten waren er 11 gasten en inmiddels moeten we ons best doen het aantal eters te beperken tot 40 personen. En soms moeten we helaas mensen teleurstellen.

Het Kerst Onthaal werd dit jaar in de grote zaal gehouden zodat iedereen die zich aanmeldde kon komen en niemand teleurgesteld hoefde te worden. Er waren 50 betalende gasten en 10 vrijwilligers + 2 stagaires. Er werd gezongen onder leiding van Jaap van Toor en Hans v.d. Linden heeft een korte overweging gehouden.


Serie Levensboeken schrijven: In september 2013 zijn we gestart om met een groep 65-plussers elke tweede donderdag van de maand aandacht te besteden aan het eigen levensverhaal. De Windwijzer laat zien ook daarin een uitstekende plek te zijn. Mensen voelen zich welkom en vrij om hun verhaal op wat voor manier dan ook, te doen. Vertellen, verhalen lezen en aanhoren verbindt. De balans opmaken van je leven kun je alleen maar samen met anderen en inspireert tot verder gaan en zoeken naar verdieping.
Maandagochtend Inloop : Iedere week beginnen de activiteiten op maandagochtend met een inloopochtend en de weggeefwinkel die dan open is, evenals de tweedehands boekenbeurs. Om half tien staan de mensen al in de rij voor de deur om direct door te lopen naar de weggeefwinkel. Ook komen er veel mensen spullen brengen en niet alleen op de maandagochtend. Zodoende is er altijd wel weer wat nieuws te vinden in de weggeefwinkel.
Exposities : Er zijn in 2014 6 exposities geweest : een duo expositie van Anneke Mondt en Flora Wigleven, een foto expositie van Kees Clement over de Filippijnen, een duo expositie van Gerry van der Heijden en Nelleke van der Luit met als thema "Wind", een expositie van etsen van Aad den Hoedt, een expositie van Andre Pelgrim en een foto expositie van Ton Delfos. De exposities worden allemaal officieel geopend op een zaterdagmiddag en zijn de hele week te bezoeken tussen 09.00-14.00 uur.
Middaggebed en meditatie : Iedere eerste zaterdag van de maand is er een Middaggebed, een korte viering met een open karakter met meditatieve stilte en gelegenheid om een kaarsje aan te steken . Voorgangers wisselen en muzikale medewerking wordt verleend door Jaap van Toor. Op het Middaggebed van november werd medewerking verleend door het koor Hemelsbreed o.l.v. Willem Blonk in het kader van Allerzielen/Allerheiligen en een deel van haar programma "Rust en Vrede"van Huub Oosterhuis uitgevoerd heeft. Iedere tweede woensdag van de maand is er een meditatiekring o.l.v. Koos Zijlstra.
Huis vol verhalen : Eén keer per maand komt een aantal mensen bij elkaar voor de gespreksgroep ‘Huis vol verhalen’. We praten dan over het leven aan de hand van een verhaal uit de bijbel. Al de deelnemers hebben het nodige meegemaakt in hun leven, opname in de psychiatrie, afstaan van kinderen, verlies van werk door psychische problemen of een heel kwetsbare gezondheid.
Inspirerende ontmoetingen aan tafel : In maart was er de inspirerende ontmoeting over het werk van Elly Hillesum die werd geleid door Pastor Marja Griffioen. En in oktober was er een ontmoeting met Emiel Hakkenes over zijn boek "God van de gewone mensen". Beide ontmoetingen waren zeer bijzonder en interessant.
Schrijversavonden en lezingen : In maart kwam Jan Brokken voor een uitverkochte zaal vertellen over zijn boek "De Vergelding". Een goede verteller waarnaar ademloos geluisterd werd. Karel Eykman heeft een lezing gehouden over zijn nieuwe boek "Een knipoog van u zou al helpen". Een lezing van Everdiene Geerling over de Via Francigena en in november was er een lezing over Paulus ter voorbereiding op de voorstelling van Kees Posthumus en Juul Beerda over Paulus "In het oog van de storm". En ook waren er twee kunstlezingen over Piet Mondriaan en over Kerst in de beeldende kunst.
Verdere activiteiten :

Studiedag mystiek:over Catharina van Genua; op 21 juni werd een kerkenpad gelopen waarbij "verhalen voor de langste dag"werden verteld met aan het eind een maaltijd in de Windwijzer.

Een Do-re-mi-fabelachtige verhalenavond, op internationale vrouwendag trad een Bont Koren Boeket op en er waren een aantal kooravonden. Ook op gebied van theater was er weer een aantal bijzondere voorstellingen waaronder van het Dunk-theater over "De drie biggetjes". In samenwerking met het DAC Pameijer werd deze voorstelling aangeboden. Het theatergezelschap bestaat uit bijzonder gemotiveerde en getalenteerde deelnemers. Het zijn mensen die uit de maatschappelijke opvang en de GGZ komen en van de straat. Een theatervoorstelling in de Vredesweek ging over "Echte Mensen" en de problematiek van het Israelisch-Palestijns conflict. Een muzikale avond met Bas van Houte over de Matthaus Passion en een Sing Inn. Een theatermonoloog door Sahra Muse over haar leven in Somalië en in Nederland en op 4 mei een theatermonoloog door Carolien Zimmermann. Ook nog twee maal bloemschikking.
Filmavonden : Ook dit jaar werden er op de laatste vrijdagavond van de maand een film vertoond en ook dit jaar werden de filmavonden goed bezocht. Vaak wordt er na de film nog nagepraat over het thema; een enkele keer onder leiding van een van de coördinatoren.
Maatschappelijke thema's.

Het project ‘Baanloos … en dan?’ Tijdens een maandelijkse netwerkbijeenkomst komen mensen zonder baan bij elkaar en delen hun ervaringen en krijgen daarnaast een gevarieerd aanbod van b.v. sollicitatietraining, CV-schrijven, jobcoaching, talententest, workshop empowerment, clownerie, voorlichting over vrijwilligerswerk, het opzetten van een eigen bedrijf, omgaan met weinig geld, kledingadvies bij sollicitaties.

In April werd een avond gehouden door de Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen in samenwerking met het Platform Ander Vlaardingen en Amnesty International waarin zij aandacht vroegen voor de situatie op de Filippijnen.Jaarlijkse verwendag. Een verwendag voor mensen die even een dagje afstand kunnen nemen van de crisis en van hun zorgen en even verwend worden. Er zijn schoonheidsspecialistes, kapster, visagist, pedicures, diverse massages, yoga, klankschaal therapie energetische healing en coaches die belangeloos hun medewerking aan deze anti-crisisdag verlenen. Tussen de middag staat voor de deelnemers een heerlijke lunch klaar.

Verder is er nog twee maal per jaar de z.g. NOKKIE-beurs (en boekenbeurs) waar voor heel lage prijzen kinderkleding, speelgoed, e.d. worden verkocht. De weggeefwinkel en de boekenmarkt zijn iedere maandagochtend geopend en de tweede zaterdagochtend van de maand. Vanaf september is in de Windwijzer Geheugensteunpunt De Bovenkamer gevestigd. Bij de Bovenkamer kan men terecht met vragen over het geheugen en voor advies.


De Windwijzer biedt scholieren de mogelijkheid een maatschappelijke stage vorm te geven en kennis te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk dat niet geldelijk wordt beloond maar wel de moeite waard is om te doen.
Huurders.

Al deze activiteiten zijn de huurders van de Windwijzer zeer belangrijk. Voor een vaste bron van inkomsten zorgden de vaste huurders/gebruikers als de Nederlands Gereformeerde Kerk, Kindercentrum 't Kleine Rijk (Anansi) tot september, True Yoga en vanaf december weer Senioren Welzijn. Regelmatig wordt de Windwijzer ook gehuurd voor bewonersbijeenkomsten van de burgerlijke gemeente Vlaardingen, ook de Historische Vereniging huurde een aantal malen en het Museum Vlaardingen.


Tot slot

Het werk van De Windwijzer wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van De Windwijzer. Deze stichting heeft tot doel gelden bij fondsen, subsidiegevers en particulieren vrij te maken, waarmee activiteiten in De Windwijzer kunnen worden bekostigd.


De realisering van al bovengenoemde activiteiten is natuurlijk alleen maar mogelijk door de trouwe en vaak intensieve inzet van een grote groep vrijwilligers en van de beroepskrachten. Het bestuur van de Windwijzer is zich daarvan terdege bewust en daar ook zeer dankbaar voor.
Anneke van der Graaf

secretaris De WindwijzerWW jaarverslag 2014 -AvdG.

 • Serie Levensboeken schrijven
 • Maandagochtend Inloop
 • Middaggebed en meditatie
 • Inspirerende ontmoetingen aan tafel
 • Schrijversavonden en lezingen
 • Kees Posthumus en Juul Beerda over Paulus "In het oog van de storm".
 • Een Do-re-mi-fabelachtige
 • Echte Mensen"
 • Maatschappelijke themas. Het project ‘Baanloos … en dan
 • Filippijnen Solidariteitsgroep

 • Dovnload 15.45 Kb.