Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dit verslag is afkomstig van

Dovnload 207.78 Kb.

Dit verslag is afkomstig vanPagina3/8
Datum14.03.2017
Grootte207.78 Kb.

Dovnload 207.78 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Hoe leeftijd het consumentengedrag beïnvloedt

Marketeers segmenteren consumenten op verschillende manieren. Eén manier is volgens leeftijd. De logica hierachter is dat mensen van dezelfde leeftijd vaak gelijke levenservaringen beleven en hierdoor overeenkomstige waarden, noden, symbolen en herinneringen hebben. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot dezelfde consumptiepatronen. Doordat leeftijdsgroepen voortdurend opschuiven, is de populatie in te delen in verschillende subgroepen. 1. Teens

Deze eerste categorie komt overeen met mensen die zich in de overgangsfase bevinden van de kinderjaren naar volwassenheid. Ze zijn op zoek naar hun identiteit en zelfimago. Het is vaak een periode van conflicten, met de ouders, leraren,… Dit leidt dikwijls naar onzekerheid en rebellie. De kloof tussen de “teen” en ouder is wel gekrompen ten opzichte van de vorige generaties.

Ze kunnen over het algemeen goed overweg met de hedendaagse technologie, zijn familiegericht, en zijn ervaren in het winkelen. Dit laatste komt doordat hun technologische kennis de ouders vaak helpt in het beslissingsproces, ze zelf dienen te gaan winkelen (door het stijgend aantal alleenstaande ouders) en ze zelf ook over een eigen koopkracht beschikken. Ze zijn opgegroeid met “recyclage” en zullen in de toekomst bij het winkelen de nadruk durven leggen op het milieuaspect van een product.

Informatie halen ze veel uit persoonlijk contacten (vooral van vrienden), en deze gebruiken ze meestal bij risicovolle aankopen. Ze gebruiken massamedia voor gewonen aankopen. Hoewel hun smaken snel kunnen veranderen, zijn ze op deze leeftijd zeer vatbaar voor merken en merktrouw. 1. Generation X

Personen behorende tot de Generation X zijn geboren tussen 1965 en 1976. Moeilijkheden op het vlak van zijn of haar carrière hebben vaak een vervreemdend of verontwaardigend gevolg op deze mensen. Vele leden van deze generatie leggen zich toe op technologie. Zo bezit 43% van hen een computer, waarvan 70% deze elke dag gebruikt. Ook het world wide web is bij deze personen geen onbekend terrein. Een andere grote hap uit het budget van deze bevolkingsgroep gaat naar eten uit, m.n. 24%.

De boomerang kids zijn X’ers die tot hun dertigste in het ouderlijk huis blijven wonen of tot ze getrouwd zijn. Dit met als vooropgesteld doel geld te besparen. Dit heeft tot gevolg dat er meer geld overblijft om grotere aankopen zoals een auto, stereoketen of televisie aan te schaffen. Hun mede generation X-leden dienen geld te spenderen aan openbare voorzieningen, leningen…

 1. Baby Boomers

Deze bevolkingsgroep bevindt zich momenteel in hun topperiode als het gaat om het vergaren van een inkomen. Dit en het feit dat zij bij de grootste bevolkingsgroepen horen, zorgt voor een belangrijke economische kracht die van deze leeftijdscategorie uitgaat. Dit heeft tot logisch gevolg dat zij een belangrijke consumentengroep zijn en aan het worden zijn. Zij zijn dan ook vaak geneigd om duurdere aankopen te verrichten. De baby boomers zijn dan ook het doelpubliek bij uitstek van tal van goederen en diensten die iets duurder zijn, maar ook van diepgevroren voeding en cosmetica producten. Het is op deze groep hun conto te schrijven dat het individualisme zijn opgang heeft gemaakt en dit door het revolterende karakter dat deze categorie op verschillende vlakken van het leven ten toon heeft gespreid. 1. 50 +Deze divers samengestelde groep bevat personen van zeer uiteenlopende inkomenscategorieën. Maar ze hebben over het algemeen wel een betere levenstandaard als dezelfde categorie 20 jaar geleden. Dit is het gevolg van een stijging aan sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een pensioen, sociale zekerheid, betere medische zorgen, … De vijftig plussers hebben het financieel ook breder, omdat de kinderen het huis al verlaten hebben en dit een hele kost minder betekent.

Het jongste deel van deze 50 plussers (tot ongeveer een leeftijd van 65 jaar), ziet zichzelf meestal als 15 jaar jonger en sluit qua denkwijze sterk aan bij de oudere babyboomers. De personen boven de 65 jaar hebben de economische crisis van 1930 meegemaakt en hun leuze is dan ook meer één van sparen i.p.v. uitgeven. Ze worden niet graag geassocieerd met het woord oud en deze groep omvat beduidend meer vrouwen dan mannen vanwege hun hogere leeftijdsverwachting.

Hoe ouder men wordt, hoe moeilijker het onthouden van informatie wordt en hoe meer men overstapt naar systematische aankopen. Dit betekent niet dat ze niet prijsbewust winkelen, integendeel. Ze staan sceptisch en weigerachtig t.o.v. technologische producten.


 1. Onderzoek
  1. Kwalitatief Onderzoek

Kwalitatief onderzoek heeft betrekking op een klein aantal ondervraagden die niet op toevallige wijze zijn geselecteerd. Ze is explorerend, diagnostisch en eerder impressionistisch dan definitief

Je hebt hierbij de klinische visie, wat overeen komt met traditionele motivatieonderzoek, en de pragmatische visie. Deze laatste richting gebruikt het onderzoek als de voorbereidende fase voor de kwantificering. Het doel is de taal te leren kennen waarmee de respondent over producten spreekt. Bij deze opvatting hebben wij ons aangesloten.

Door de indeling van de populatie in 4 subgroepen, was het noodzakelijk elke groep te betrekken in het kwalitatief onderzoek. We kozen voor een diepte-interview in elke categorie. Het is een onderzoeksprocedure waarbij zogenaamde “moeilijke” informatie verzameld kan worden. Deze studie is zeer exploratief (waardoor ze een ideale basis voor verder conclusief onderzoek) en is gemakkelijk uit te voeren. Het gesprek hoeft namelijk niet gestructureerd te zijn3, moet niet te lang duren en beperkt zich vaak tot het doorvragen (of wat men noemt: “proben”). Het is hierbij essentieel dat de geïnterviewde min of meer representatief is voor de subgroep.   1. Diepte-interviews

In de appendix onder deel 7.2. volgen de korte, algemene samenvattingen van de gesprekken. De antwoorden van de geïnterviewde werden verwerkt in de enquête.   1. Conclusie kwalitatief onderzoek

Het kwalitatief onderzoek werd uitgevoerd bij personen die (volgens ons) met de leeftijdsgroep overeen kwamen. De gelijkenis was niet alleen volgens leeftijd. Andere specifiekere zaken (zoals technologische kennis, grootte van de vriendenkring, milieubewustzijn,…) speelden ook mee. Op basis van de gegeven antwoorden hebben we een enquête opgesteld die naar alle aspecten van het winkelen, die volgens ons belangrijk waren in het kader van het onderzoek, peilden.   1. Kritiek op het kwalitatief onderzoek

We hebben geprobeerd naast de wetenschappelijke vereisten van validiteit en betrouwbaarheid, ook te voldoen aan meer operationele vereisten zoals doelmatigheid, gebruiksgemak en interpreteerbaarheid. Ondanks dit kunnen we fouten gemaakt hebben die de representativiteit geschaad hebben. In de volgende paragraaf worden ze overlopen.

We hebben slechts 1 persoon geïnterviewd per groep. Meer was niet noodzakelijk maar zou een mogelijke vergissing in de keuze van de ondervraagde ontweken hebben. Voorts beschikken we niet over een uitgebreide ervaring met het afleggen van interviews4. Er was ook geen vast patroon in het interviewen doordat de interviewer niet altijd dezelfde was. Maar anderzijds is een vast patroon niet vereist in een semi-gestructureerd interview. Dat hangt dan van de keuze af, ofwel eerder gestructureerd, ofwel niet. We kozen de middelweg, die ons het beste leek.

1   2   3   4   5   6   7   8

 • Teens
 • Generation X
 • Baby Boomers
 • 50 +
 • Onderzoek Kwalitatief Onderzoek
 • Diepte-interviews
 • Kritiek op het kwalitatief onderzoek

 • Dovnload 207.78 Kb.