Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dit verslag is afkomstig van

Dovnload 207.78 Kb.

Dit verslag is afkomstig vanPagina5/8
Datum14.03.2017
Grootte207.78 Kb.

Dovnload 207.78 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

En het koopgedrag?

We wilden onze analyses over de aankoopgewoonten van de Belg vergelijken met het effectieve aankoopgedrag. We hebben een aantal studies opgezocht die daarmee verband houden en hebben geconstateerd dat onze conclusies in de lijn liggen van werkelijke trends. In dit deel gaan we er niet te diep op in. In de appendix zijn de artikels onder deel 7.6. te vinden als samenvatting, en zijn ze in deel 7.7. in hun geheel te vinden.Een klein aantal van onze bevindingen hebben we in deze paragraaf samengevat.

Het 1ste artikel “The power of private label 2005” bevestigt de trend dat distributiemerken zich sterk doorzetten. In het 2de artikel “Het imago van de voedingsdistributieketen”, werd vooral bekrachtigd dat kwaliteit als belangrijkste criterium gegeven kan worden. Het laatste artikel “Consumer Behavior Monitor , 2005”, splits goederen op in 2 delen: food- en non-foodproducten. vertelt dat voor de foodproducten, de prijs een zeer belangrijke norm is. Voor de nonfood zou dit ook de prijs zijn, gevolgd door de verpakking en daarna kwaliteit.

  1. En de toekomst?

In de markt zijn er 2 belangrijke spelers: de producent en de consument. Ten aanzien van beide groepen kunnen we een aantal opmerkingen maken en voorspellingen doen.


Als de producerende bedrijven de hedendaagse trends doorhebben en dit combineren met het verschil in leeftijdsgroepen (zoals we bewezen en beweren aan de hand van ons onderzoek), dan zouden ze hun strategieën hier kunnen aanpassen.

Bedrijven zouden dan vooral de populatie moeten opdelen in segmenten volgens leeftijd. Maar… ze hoeven dan niet enkel de aandacht te spitsen op 1 of meerdere groepen. Interessanter is zich te concentreren op een aantal productafdelingen waarvan 1 of meerdere segmenten weinig ervaring mee heeft. We hebben bewezen dat de jongeren weinig kennen van de markt in het algemeen (maar wel veel van technologie). Daarom is het ook logisch dat bedrijven tegenwoordig proberen jongeren aan te trekken. Ze zijn vatbaar voor imago en reclame. En dan vooral van producten die weinig met technologie te maken hebben. En waarom is er minder aandacht voor de oudere consument, hoewel die veel koopkracht heeft? Waarschijnlijk omdat de ouderen de markt beter kennen en kritisch zijn ten opzichte van imago. Maar, ze hebben minder ervaring van technologische producten. Bijgevolg kunnen bedrijven zich beter richten naar de ouderen in die productafdeling.

Dus in tegenstelling van de klassieke marketing waarbij gesegmenteerd wordt volgens groep (en men zich met volle concentratie op die groep richt), zou men zich beter wenden naar groepen met weinig achtergrondkennis over 1 of andere specifieke productafdeling. Waarschijnlijk zijn bedrijven hiermee bezig en zullen we deze trend in de toekomst meer zien.

Voor de consument is het minder gemakkelijk. De markt is verwarrend. Er zijn ongelooflijk veel producten, elk met een boodschap. Het is zelfs zo dat men het verschilt vaak niet kent tussen distributiegoederen en premium merken. Om de markt te slim af te zijn, is de enige oplossing je oren en ogen open te houden, verschillende producten proberen en afwegen op de essentie ervan. Zo leer je de markt beter kennen en wordt je niet te snel misleid. Proef ook van producten in afdelingen waar je nog geen ervaring mee hebt. Hoe ouder je wordt, hoe gemakkelijker het zal gaan.  1. Algemene Conclusie

De 2 stellingen die we aangehaald hebben om ons onderzoek op te vestigen werden alle twee bekrachtigd. Dit is enigszins verwonderlijk aangezien ze tegengestelde kenmerken. De 1ste vertelt dat de populatie verdeeld wordt in leeftijdsgroepen met eigen waarden en normen ten aanzien van producten en merken. De 2de stelling kamt de bevolking over dezelfde kam, en meent dat deze hele bevolking ongeveer dezelfde kijk heeft op de markt. De Belg zou zich in dat laatste geval zich pragmatisch tegenover merken opstellen, zou kritisch proberen blijven tegenover het merk en bekijkt veel facetten ervan.


Maar het is in 1ste instantie bizar. De verschillen tussen leeftijdsgroepen kan toch moeilijk overeenstemmen met een algemene kritische kijk. En toch… We bewezen dat er een effectief verschil bestaat tussen leeftijdsklassen. Naarmate men ouder is, speelt de prijs en belangrijkere rol bijvoorbeeld. Kwaliteit is voor iedereen wel belangrijk. De jongeren kennen de markt niet (of minder) en zullen minder pragmatisch zijn . Ze zijn tevens vatbaar voor imago en beïnvloedbaar van buitenaf.

Het gevolg hiervan is dat supermarkten hierop inspelen en distributieproducten aanbieden. Goederen die meer gericht zijn op de essentie van het product, namelijk het fysieke product zelf en de prijs ervan. Maar… Er blijkt, uit 1 van onze vragen, dat de oudere generatie niet alleen meer distributieproducten kopen. Maar ook dat er een enorm groot verschil is tussen het aantal dat ze kopen van technologische producten, en niet-technologische producten.

We bewezen dat de 1ste stelling juist was. Hieruit volgde dat jongeren meer van technologie afweten dan wie ook. En toch kopen ze ongelooflijk minder technologisch distributieproducten. Relatief gezien veel minder dan andere niet-technologische producten. Doordat ze van technologie veel afweten en door het grote relatieve verschil, veronderstellen we dat dit gevolgen heeft voor de koopgewoonten van de oudere generatie en de waarden die de oudere generatie hecht aan technologische producten. Ze kennen er minder van, zijn niet ervaren met de markt en bijgevolg staan ze er niet zo kritisch tegenover als tegenover andere productafdelingen.

De Belg kan er tegelijk niet aan doen in de war te komen van een groot gamma aan producten die elk een boodschap hebben. Hoe jonger, hoe groter de kans bestaat dat men de markt niet kent en hoe groter bijgevolg men verblind is door imago en andere zaken dan de essentie.
1   2   3   4   5   6   7   8

  • En de toekomst
  • Algemene Conclusie

  • Dovnload 207.78 Kb.