Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dit verslag is afkomstig van

Dovnload 207.78 Kb.

Dit verslag is afkomstig vanPagina6/8
Datum14.03.2017
Grootte207.78 Kb.

Dovnload 207.78 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Appendix
  1. Diepte-Interview: Vragenlijst
 1. Inleiding • Premium merk:

product gefabriceerd en gecommercialiseerd door een onderneming via distributeurs. VBn: Durex, Coca-Cola, Velux, Volvo, Lipton, Nutella…

 • Distributiemerk:

Product gefabriceerd door de grootdistributie en enkel gecommercialiseerd door hun eigen winkels, onder eigen naam. Voorbeelden: Colruyt Erwtjes, Delhaize Suiker, Carrefour Grenadine, Aldi margarine...

 • Witte merken:

de goedkoopste producten zonder merknaam, onder andere “witte producten”, “Gaby”, ...
De volgende opgaven dienen om even op te warmen, in het gesprek te komen en voeling te krijgen met het onderwerp.

 • Geef een aantal Premium merken

 • Geef een aantal Distributiemerken

 • Geef een aantal Witte merken 1. Wel?


 • Waarom koopt u Premium merken/Distributiemerken/Witte merken?

 • (Waarop baseer je je om ../../.. te kopen?)

 • Wanneer koopt u Premium merken /Distributiemerken/Witte merken?

 • (zijn er bepaalde situaties/gelegenheden waarin u het zou kopen?)

 • Uit welke afdelingen (Wat?) koopt u Premium merken /Distributiemerken/Witte merken? 1. Niet?


 • Waarom koopt u Premium merken /Distributiemerken/Witte merken niet?

   • (Waarop baseer je je om ../../.. te kopen?)

 • Wanneer koopt u Premium merken /Distributiemerken/Witte merken?

   • (zijn er bepaalde situaties/gelegenheden waarin u het niet zou kopen?)

 • Uit welke afdelingen (Wat?) koopt u Premium merken /Distributiemerken/Witte merken niet? 1. Varia


 • Budget? Is dit een belangrijke factor?

 • Vergelijking in tijd?

 • In welke mate kocht u vroeger Premium merken /Distributiemerken/Witte merken?

 • In vergelijking tot nu?

 • Waarom verschilt dit niet/wel?


  1. Diepte-interview: Antwoorden
 1. Teens

Het interview werd afgelegd met een jongedame van 21 jaar. Ze bevindt zich in de 2de bachelor jaar psychologie, is begaan met het huishoudelijk winkelen, is mee met de hedendaagse technologie en heeft een grote vriendenkring. Ze komt bijgevolg goed overeen met de beschreven leeftijdsgroep, teens.

In het begin van het gesprek vertelde ze dat het verschil tussen Premium merken, distributiemerken en witte merken voor haar weinig rol van betekenis speelde. Maar als ze geld genoeg zou hebben, zou ze bijna alleen maar merken kopen. Dan zou ze praktisch zeker zijn dat ze “goede” producten koopt. Doordat ze niet werkt, is ze beperkt in haar winkelgedrag. Er zijn slechts een handjevol producten (afdelingen van producten) waar ze belang aan hecht, en waar ze meer geld zou spenderen om merken te kopen. Merken komen (op dat moment van het gesprek) blijkbaar overeen met een duurder, meer kwaliteitsvoller procuct. “Een Premium merken zou in principe beter moeten zijn”.

Ze baseert zich bij de meeste afdelingen van producten ten eerste op geld. Dit doet ze evenzeer bij premium merken, distributiemerken, als bij witte merken. Bij een klein aantal producten speelt imago een grotere rol. Hoewel voor haar kleren de belangrijkste productcategorie is, spelen merken (volgens haar) absoluut geen rol. Voorts wordt ze beïnvloed door haar omgeving, de gewoonte bepaalde producten te kopen (of juist niet), imago en verpakking. Reclame zou (volgens haar) geen invloed op haar hebben.

Voor speciale gelegenheden zou ze zeker voor premium merken kiezen, pas wanneer er grote hoeveelheden nodig zijn (bij die gelegenheid) zou ze eerde op de prijs dan op het merk letten. Ze kiest vooral voor premium merken uit afdelingen die haar gezondheid beïnvloeden (voeding, drank, verzorging). Voor de andere producten is ze eerder pragmatisch.

Distributieproducten scheert ze allemaal over dezelfde kam, er is nauwelijks een verschil tussen die van carrefour, delhaize, … Witte producten koopt ze enkel voor de prijs, of indien ze weet dat ze effectief “goed” is.

Zelf gaat ze slechts af en toe winkelen, geld heeft ze namelijk niet in overvloed en ze is niet dé koper van het gezin. Ervaring van producten blijkt een belangrijke parameter. Ze zou zich aan een wit product wagen als ze weet dat het goed is. Haar koopgedrag vroeger verschilt met dat van vandaag doordat ze vroeger geen besef had van de verschillende sterkte van merken.

 1. GenerationXVoor de Generaton X – leeftijdsklasse hebben we een 34-jarige vrouw geïnterviewd. Ze heeft een relatie met een 36-jarige man met wie ze samenleeft. Samen hebben ze al één kindje. Sinds 6 jaar werkt ze als consultant in een groot en bekend consultant bureau. In dit koppel is het de vrouw die zich bezighoudt met de aankopen. Buiten het feit dat deze jonge vrouw nog maar één kind heeft denken we dat deze vrouw een representatief persoon is van deze leeftijdscategorie.

Zoals tevens bij de andere interviews het geval was, vroegen we of ze de verschillende categorieën merken kende. Ze bevestigde dit en noemde een paar voorbeelden op uit elke categorie.

Volgens de geïnterviewde was er een duidelijke rangschikking tussen de 3 categorieën. De premiummerken zijn hoog kwalitatieve merken met de beste kwaliteitsprijs verhouding. Vervolgens volgen de distributiemerken met een ietwat slechtere verhouding en ver daarna volgen de witte producten. Afhankelijk van het product en de koopkracht van de koper zal een bepaalde merkcategorie gekozen worden. In haar geval zal ze voor haar voedsel enkel premiummerken kopen. Voedsel is voor haar heel belangrijk en wil ze dus het beste. Chocolade van distributiemerken is gewoon een pak vet en zo dus ongezonder dan premiummerken. In het algemeen is ook vlees gekocht in grootwarenhuizen volgens haar héél wat minder kwalitatief dan het vlees gekocht bij zelfstandige beenhouwers. Voor kleren redeneert ze anders. In vele gevallen koopt ze merkkledij, maar voor kleren om klusjes op te knappen koopt ze kledij van distributiemerken. Ook voor bepaalde kleren dat ze héél sporadisch aandoet, zal ze wel durven distributiemerken te kopen. Vaak zijn deze kleren echter gekocht zonder enige planning. Ze koopt deze kleren als ze er toevallig langsloopt en er een ‘coup de foudre’ voor heeft. De kledingsstukken dat ze dan koopt zijn vaak kleine prulletjes zoals een sjaaltje of een kleine ketting of een topje dat ze onder een vestje aandoet. Tevens voor bijvoorbeeld doe het zelf apparaten, zal ze geneigd zijn distributiemerken te kopen, daar ze deze apparaten heel sporadisch gebruikt..

We kunnen samenvatten dat deze persoon in het algemeen premiummerken koopt en uitzonderlijk voor kledij distributiemerken. Witte producten zijn volgens haar puur bedrog, maar wel belangrijk voor de lagere inkomensklassen.


Wat haar evolutiepatroon van haar koopgedrag doorheen de jaren betreft, is er volgens haar weinig verandert. Ze voegt er wel aan toe dat ook haar moeder dezelfde aankoopgewoonte had als zij. Het is dus waarschijnlijk grotendeels uit gewoonte dat ze ook premiummerken koopt. Ze voegt er wel aan toe dat ze af en toe voor voedsel een distributiemerk had gekocht uit pure nieuwsgierigheid, maar dat haar gevoel bevestigd werd. De kwaliteit en gebruikte ingrediënten waren veruit slechter dan bij premiummerken.
Bij het beëindigen van het interview voegde ze er nog het volgende aan bij: “Als je het goedkoopste koopt, dan zal het je op het einde van de rit duurder kosten.”

 1. Baby Boomers

Het interview werd afgenomen bij een vrouw van 47 jaar. Zij is getrouwd en heeft een vast inkomen, evenals haar man. Deze vrouw werkt fulltime en beschikt dan ook over een ruim inkomen. Ze vertelt ons dat ze het niet nalaat om zichzelf, de drie kinderen die ze heeft, af en toe een extraatje te kopen. Aan winkelen spendeert ze enorm veel geld, aangezien ze een groot gezin heeft met drie volgroeide jongeren.


Vooreerst werd haar gevraagd het verschil uit te leggen tussen premium, distributie- en witte producten. Dit vormde geen probleem en ze voegde er zelfs enkele voorbeelden aan toe.

De premium merken koopt ze, omdat ze denkt dat de kwaliteit vaak hoger is. Ze voegde er aan toe dat de smaak bij voedingswaren bij premium producten ook dikwijls erg verschillend is tegenover andere producten. Daarom gaat haar voorkeur meestal uit naar deze “kwaliteitsproducten”. Opmerkelijk is dat ze er aan toe voegde dat haar preferentie, naar haar mening, waarschijnlijk beïnvloed is door reclame. Ze koopt de premium producten vooral bij speciale gelegenheden zoals feestdagen of als ze een cadeau geeft aan iemand. Ik vroeg haar naar voorbeelden van producten die ze steeds binnen de premium categorie kocht. Groenten en fruit koopt ze zonder fout binnen deze categorie, omdat hier kwaliteit een hoge prioriteit heeft.

Distributiemerken omschrijft ze als kwaliteitsmerken met een lagere prijs dan de premiummerken. Ze is opvallend enthousiast over de kwaliteit ervan en zegt dan ook dat ze regelmatig gebruik maakt van deze producten. Vooral aan het eind van de maand koopt ze opvallend meer van deze producten, omdat ze dan haar inkopen meer prijsgericht doet. Een voorbeeld binnen deze categorie is melk. Ze proeft geen verschil met melk binnen de premiummerken en kiest daarom voor de goedkopere versie. Prijs-kwaliteitverhouding staat hier dus centraal.
Witte producten koopt ze slechts heel zelden. De reden tot aankoop ervan is de prijs. Ze koopt ze als ze in enorm grote hoeveelheden moet aankopen en als ze weet dat het product toch een zekere kwaliteitswaarde bezit. Inkopen voor een chiro-kamp gaf ze aan als een gelegenheid wanneer witte producten van pas komen. Reden waarom ze dit bijna nooit koopt is volgens haar, omdat de verpakking niet echt tot de verbeelding spreekt.
Wat het evolutiepatroon van haar koopgedrag betreft doorheen de jaren heen betreft, vertelt ze dat toen ze juist gebouwd hadden ze veel prijsbewuster kocht en vaak nog greep naar de witte producten. Hou ouder ze wordt, hoe kapitaalkrachtiger ze wordt. Bijgevolg is haar koopgedrag opgeschoven naar de distributie- en premiummerken. Als afsluitende opmerking geeft ze nog dat haar koopgedrag niet standvastig is en vaak afhankelijk van de ingeving van het moment.

 1. 50+

Het laatste gesprek werd gevoerd met een gepensioneerde lerares van 62 jaar. Ze vertelt dat ze het financieel breed genoeg heeft, breder dan ooit tevoren. Hoewel ze vertelt dat ze heel prijsbewust inkopen doet, beaamt ze dat inkopen doen voor haar een gewoonte geworden. Dit komt doordat ze niet altijd over alle productafdelingen kennis heeft, zoals bijvoorbeeld de technologische afdeling. Zodoende leiden we af dat deze persoon geschikt is door te gaan als een “typiscge” 50 plusser.

Ze koopt voornamelijk distributieproducten. Wanneer gevraagd werd naar de redenen voor het kopen van bepaalde producten, gaf ze aan premium producten te kopen voor de kwaliteit. Ze koopt distributiegoederen omdat ze vindt dat het eveneens goede producten zijn, die bovendien een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben. Witte producten koopt ze bijna niet, daar is ze heel kieskeurig in. Bij deze producten hangt het eigenlijk vooral van de productafdeling af. Zo zou ze bijvoorbeeld geen waspoeder kopen van een wit product aangezien ze niet weet wat het juist is. Water van de witte producten zou ze bijvoorbeeld wel kopen.

Ze gaf aan dat ze het hele jaar door dezelfde producten koopt, zo zijn er geen gelegenheden waarvoor ze een ander soort merk zou kopen. Wel is het zo dat ze naar drie warenhuizen gaat aangezien ze vindt dat elke winkel zijn eigen goede distributieproducten heeft. Drinkyoghurt koopt ze bijvoorbeeld altijd van het distributiemerk Aldi omdat ze dat thuis het lekkerste vinden. Volgens gewoonte koopt ze dus verschillende producten bij drie verschillende warenhuizen. Ook is ze heel bewust over de markt en wat erin leeft. Ze is kieskeurig in haar aankoopgewoonten.

Wanneer er meer gepeild werd naar haar mening omtrent het merk van technische toestellen, gaf ze aan dat ze bij het aankopen van technisch apparatuur vooral keek naar welke winkel de beste service geeft. Bij grotere aankopen hecht ze vooral belang aan de dienstverlening van de winkel. Voor de aankoop van kledij hecht ze dan wel belang aan het merk, liefst premium merken.

Vergeleken met vroeger, koopt ze nu veel minder premium merken. Als belangrijkste reden hiervoor geeft ze aan dat ze door de opkomst van de euro nu meer oplet dan vroeger en dus meer prijsbewust winkelt. Ze ontkent niet dat distributiegoederen haar aandacht enorm beginnen aan te trekken.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Wel
 • Niet
 • Varia
 • Diepte-interview: Antwoorden
 • GenerationX
 • Baby Boomers
 • 50+

 • Dovnload 207.78 Kb.