Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Docent: drs. Rob Flohr

Dovnload 2 Mb.

Docent: drs. Rob FlohrPagina25/25
Datum05.12.2018
Grootte2 Mb.

Dovnload 2 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

node mean sd MC error 2.5% median 97.5% start sample

a 1.604 0.7441 0.02425 0.5409 1.492 3.418 1 4000

b 15.78 7.534 0.2328 4.593 14.75 33.11 1 4000

predict[1] 3.388 2.457 0.03853 0.0 3.0 9.0 1 4000

predict[2] 1.478 1.554 0.02829 0.0 1.0 5.0 1 4000

predict[3] 5.182 3.122 0.0562 1.0 5.0 13.0 1 4000

predict[4] 4.312 2.791 0.04653 0.0 4.0 11.0 1 4000

predict[5] 2.476 2.091 0.0334 0.0 2.0 8.0 1 4000

predict[6] 2.513 2.085 0.03512 0.0 2.0 7.0 1 4000

theta[1] 0.07709 0.03695 4.769E-4 0.02193 0.07095 0.165 1 4000

theta[2] 0.07326 0.0491 9.153E-4 0.009417 0.06279 0.1935 1 4000

theta[3] 0.08726 0.03482 5.396E-4 0.0334 0.08305 0.1712 1 4000

theta[4] 0.07868 0.03361 5.182E-4 0.02651 0.07407 0.1565 1 4000

theta[5] 0.07579 0.04215 6.234E-4 0.0171 0.06809 0.1731 1 4000

theta[6] 0.06482 0.03535 6.502E-4 0.01464 0.05821 0.149 1 4000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met beta (1,1) als prior:

# Van zes kopieerapparaten is het aantal storingen per periode bekend (de lengte van de perioden verschilt per apparaat). het gaat om de volgende gegevens (het eerste getal is het aantal storingen, het tweede getal heeft betrekking op de lengte van de periode in dagen):

#apparaat 1 : 3 storingen in 44 dagen

#apparaat 2: 1 / 20

#app. 3: 5 / 60

#app. 4: 4 / 55

#app. 5: 2 / 33

#app. 6: 2 / 39

#Gebruik inferentiƫle statistiek om inzicht in het falen van de zes apparaten te verkrijgen.

model {


for(i in 1:6)

{ fail[i]~dpois(lambda[i])

theta[i]~dbeta(1,1)

lambda[i]<- theta[i]*time[i]

predict[i]~dpois(lambda[i])

}

}


list(fail=c(3,1,5,4,2,2),time=c(44,20,60,55,33,39))

Node statistics

node mean sd MC error 2.5% median 97.5% start sample

predict[1] 3.956 2.869 0.06043 0.0 3.0 11.0 501 3500

predict[2] 1.961 1.975 0.04933 0.0 1.0 7.0 501 3500

predict[3] 5.947 3.485 0.05821 1.0 5.0 14.0 501 3500

predict[4] 4.961 3.151 0.05792 0.0 4.0 12.0 501 3500

predict[5] 2.945 2.405 0.04678 0.0 2.0 9.0 501 3500

predict[6] 3.053 2.514 0.0461 0.0 3.0 9.0 501 3500

theta[1] 0.0908 0.04578 9.957E-4 0.02474 0.08378 0.1993 501 3500

theta[2] 0.0982 0.06831 0.001843 0.01216 0.08348 0.2714 501 3500

theta[3] 0.09974 0.04168 7.91E-4 0.03691 0.09428 0.1969 501 3500

theta[4] 0.09035 0.04008 7.615E-4 0.03023 0.08476 0.1828 501 3500

theta[5] 0.09017 0.05082 9.989E-4 0.02013 0.081 0.2151 501 3500theta[6] 0.07723 0.04413 8.988E-4 0.01674 0.06878 0.1847 501 3500

1 Het voorbeeld is ontleend aan Van Peet, Namesnik & Hox (2012).

2 Er valt nog wel wat meer te zeggen over de interpretatie van een toetsing op significantie, en ook over het veelvuldig voorkomen van incorrecte interpretaties hiervan, maar in het bestek van dit artikel zal ik hier niet op ingaan. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld Flohr (2012), hoofdstuk 2.

3 Van Peet c.s. komen op basis van de bootstrap-module in SPSS tot de volgende uitkomsten: geschatte standaardfout: 0.30974 en 95% bootstrap-betrouwbaarheidsinterval: 0.80964 / 2.02658 (Van Peet, Namesnik & Hox 2012: 230). Overigens voert de bootstrap-module in SPSS de bootstrap-procedure niet direct uit (zoals in R) maar wordt een groot aantal malen de t-test uitgevoerd en worden de aldus geproduceerde t-waarden gebruikt voor de empirische bootstrap-verdeling.

4 Dennis Lindley is een van de statistici, naast o.a. Jimmy Savage en Harold Jeffreys, die in de tweede helft van de vorige eeuw de Bayesiaanse statistiek hebben uitgewerkt.

5 Als grondleggers worden over het algemeen genoemd: R.A. Fisher, E.S. Pearson en J. Neyman

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

  • node mean sd MC error 2.5% median 97.5% start sample

  • Dovnload 2 Mb.