Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Doit development Of an

Dovnload 59.19 Kb.

Doit development Of anDatum29.05.2018
Grootte59.19 Kb.

Dovnload 59.19 Kb.


DOIT
Development Of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training

Ontwikkeling van een internationaal model voor onderwijshervorming gericht op multicultureel onderwijs en workshops over culturele diversiteit
Aanvraag voor TEMPUS IV

Vijfde oproep

Ingediend in februari 2012


Europese partners:

 1. Universiteit van Koblenz-Landau, Duitsland (EU-coördinator)

 2. Instituut voor educatie, Universiteit van Londen, Groot-Brittannië

 3. Birbeck Universiteit van Londen, Groot-Brittannië

 4. Pedagogische Hogeschool Oberösterreich, Oostenrijk

 5. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nederland

 6. Jaan Tõnisson Instituut, Estland
Georgische partners:

 1. Staatsuniversiteit Ilia (Georgische coördinator)

 2. Staatsuniversiteit Tbilisi

 3. Staatsuniversiteit Sokumi

 4. Staatsuniversiteit Telavi

 5. Akhaltsikhe staatsuniversiteit voor educatie

 6. Akhalkalaki hogeschool voor educatie

 7. Instituut voor burgerschaps-ontwikkeling

 8. Centrum voor maatschappelijke integratie en interetnische relaties
Israëlische partners:

 1. Gordon academische hogeschool voor educatie (projectcoördinator)

 2. Ben Goerion Universiteit

 3. Interdisciplinaire hogeschool Hertzilya

 4. Kaye academische hogeschool voor educatie

 5. Academische hogeschool Sachnin

 6. Academische hogeschool Sapir

 7. Stichting voor interreligieuze ontmoeting (Interfaith Encounters Association)

 8. Studentenvereniging van de Interdisciplinaire hogeschool Hertzilya


HET DOIT PROJECT IN KORT BESTEK
DOIT versterkt de kwaliteit van het onderwijs in de deelnemende Israëlische en Georgische instellingen voor het hoger onderwijs door:


 • hervormingen voor het onderwijsprogramma te ontwikkelen, in pilots uit te voeren en te implementeren, die multicultureel onderwijs en workshops over culturele diversiteit bevorderen

 • kennisdeling en –uitwisseling onder onderwijsprofessionals mogelijk te makenDOIT’s veelzijdige hoofdprogramma bevat het ontwikkelen en uitvoeren van pilots. Het doel is om deze pilots te integreren in het onderwijsprogramma van de instellingen voor hoger onderwijs in Israël en Georgië.
Het DOIT project bevat daarnaast:

 • activiteiten buiten de klas, voor studenten die interculturele relaties bevorderen

 • een interactieve website en portal

 • een plan voor kwaliteitsbewaking en de implementatie daarvan

 • promotie van het project

 • managementDoelstellingen:

 • de pilots worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma van de deelnemende Israëlische en Georgische instellingen die docenten opleiden en gespecialiseerd zijn in educatie

 • deelnemers verwerven waardevolle vaardigheden en competenties gericht op het multiculturele onderwijs en workshops over culturele diversiteit, die ook na afloop van het project blijvend worden gestimuleerd

 • de deelnemende docenten en studenten krijgen instrumenten aangereikt waar ze hun hele werkende leven profijt van hebben

 • het ontwikkelen van professionele relaties, die worden verdiept tijdens toekomstige projecten


Programma eerste jaar:
Ontwikkeling van het onderwijsprogramma:


 1. Ontwikkeling van het onderwijsprogramma: cursussen op academisch niveau (Bachelor, Master en workshops)
 1. De rol van vooroordelen in sociale dynamiek en mensenrechten in het onderwijs

 2. Pedagogische middelen voor het stimuleren van intercultureel en -etnisch inzicht in de klas

 3. Beoordeling en ontwikkeling van het onderwijsprogramma

 4. Onderwijsprojecten binnen de school en in samenwerking met andere scholen

 5. Ontwikkeling leermateriaal dat aansluit op de Israëlische cultuur

 6. Ontwikkeling leermateriaal dat aansluit op de Georgische cultuur


 1. Ontwikkelen van workshops voor de deelnemers van de HEI faculteit

 1. Inzicht in multicultureel onderwijs en principes van het mensenrecht

 2. Deelnemers opleiden voor het onderwijsprogramma dat is ontwikkeld in onderdeel 1


 1. Activiteiten buiten de klas ontwikkelen, gericht op het bevorderen van interculturele banden tussen studenten (Voor Israël en Georgië houdt dit in: een samenwerking van de studentenvereniging en de NGO)

 1. Een programma ontwikkelen, inclusief openingsevenement

 2. Het ontwikkelen van 12 activiteiten gedurende het jaar


 1. Ontwikkelen van het portal (Academische hogeschool Sapir)

 1. Doelen:

 1. Samenwerken

 2. Projectmanagement

 3. Kwaliteitsbewaking

 4. Ontwikkeling en uitvoering

 5. Promotie

 1. Het portal is in de vierde maand van het project in werking


Programma tweede jaar:

Implementatie van het Programma: pilotFase


 1. Workshops voor deelnemers

 1. Deze vinden plaats in 15 instellingen voor hoger onderwijs (zes in Israël, zes in Georgië, een in Duitsland, een in Oostenrijk en een in Nederland). De deelnemers worden geschoold in het ontwikkelde onderwijsprogramma. Minstens 45 deelnemers aan DOIT zullen worden getraind.

 2. De deelnemende instellingen in Israël en Georgië worden drie workshops van vijf uur aangeboden, waarin thema’s als multicultureel onderwijs, culturele diversiteit en mensenrechten worden behandeld.

In Israël zullen de Gordon academische hogeschool voor educatie, de Academische Hogeschool Sachnin en IDC samenwerken aan projecten. Hetzelfde geldt voor de academische Hogeschool Sapir, de Kaye academische hogeschool voor Educatie en de Ben Goerion Universiteit. Vanwege de geografische spreiding van de deelnemende instellingen, zullen in Georgië twee gezamenlijke workshops worden gegeven, een in Tbilisi (voor de staatuniversiteit Ilia, de staatsuniversiteit Tbilisi en de staatsuniversiteit Sokhomi, en een voor de staatsuniversiteit Telavi, Akhaltsikhe staatsuniversiteit voor educatie en Akhalkalaki hogeschool voor educatie).


 1. De pilots van lesprogramma’s voor studenten: cursussen en workshops

 1. 48 pilots in 15 instellingen voor hoger onderwijs:

 1. Elke deelnemende docentenopleiding in Israël (de Gordon academische hogeschool voor educatie, de academische hogeschool Sachnin en de Kaye academische hogeschool voor educatie) en in Georgië (zes instellingen) voeren elk vier pilots uit

 2. De Ben Goerion Universiteit, de academische hogeschool Sapir en IDC voeren elk twee pilots uit

 3. De deelnemende EU-instellingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, voeren elk twee pilots uit 1. Bijdrage van studenten aan de pilots (voor Israël en Georgië geldt: een samenwerking van NGO en de studentenvereniging)

 1. Drie Israëlische studentenverenigingen en drie Georgische studentenverenigingen nemen deel aan het project

 2. Van elke instelling zullen 15 à 25 studenten deelnemen aan 12 activiteiten gedurende het jaar, die gericht zijn op het bevorderen van culturele en etnische diversiteit op de campus 1. Kwaliteitsbewaking, beoordeling en evaluatie (de Ben Goerion Universiteit is verantwoordelijk voor dit onderdeel van het project)

 1. Ontwikkeling van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking wordt verzorgd door experts verbonden aan Britse instellingen).

 2. Beoordeling van workshops voor de deelnemers.

 3. Beoordeling van de cursussen.

 4. Beoordeling van de activiteiten voor studenten.

 5. Het inzetten van controlegroepen (voor Israël geldt dit voor de academische hogeschool Sachnin en IDC en voor Georgië geldt dit voor de staatsuniversiteit Sokumi en ASEU, voor de EU-instellingen geldt dit voor de universiteit van Koblenz-Landau). Deze instellingen zullen dezelfde cursus, Inzicht in vooroordelen, stereotypen en mensenrechten, uitvoeren.
 1. Promotiekanalen

 1. het portal

 2. Facebook

 3. nationale symposia

 4. vergadering van het consortium

 5. studentenevenementen

 6. publicaties

 7. instellingdirecteuren, die aandacht vragen voor hervormingen bij de verantwoordelijken binnen de nationale ministeries


 1. Duurzaamheid

 1. Elke deelnemende instelling zal vier cursussen van het programma in haar eigen curriculum opnemen.

 2. Het ontwikkelde programma en netwerk zullen worden voortgezet door middel van nieuwe technologieën en het portal. 1. Management

 1. Controleert en bewaakt de voortgang van alle activiteiten

 1. Projectcoördinator en contactpersoon in elke instelling

 1. Kwalitatieve communicatie en vergaderingen

 1. Tweemaandelijkse Skype-vergadering van de projectcoördinator van de Gordon academische hogeschool voor Educatie en de projectcoördinator in Georgië.

 2. Maandelijkse Skype-vergadering van de projectcoördinator van Gordon academische hogeschool voor educatie en de projectcoördinatoren van de Georgische en Europese instellingen.

 3. Protocollen, updates en nieuws worden verspreid via het portal

 4. Vergaderingen van het consortium

 5. Nationale vergaderingen

 6. Medewerkervergadering binnen elke instelling

 1. Organisatie van de ontwikkeling van educatieve modules en de bijbehorende pilots

 2. Financieel management

 • Vijfde oproep Ingediend in februari 2012
 • Het DOIT project bevat daarnaast
 • Programma eerste jaar
 • Ontwikkelen van workshops voor de deelnemers van de HEI faculteit
 • Activiteiten buiten de klas ontwikkelen, gericht op het bevorderen van interculturele banden tussen studenten
 • Ontwikkelen van het portal (Academische hogeschool Sapir)
 • Programma tweede jaar
 • De pilots van lesprogramma’s voor studenten: cursussen en workshops
 • Bijdrage van studenten aan de pilots (voor Israël en Georgië geldt: een samenwerking van NGO en de studentenvereniging)
 • Kwaliteitsbewaking, beoordeling en evaluatie (de Ben Goerion Universiteit is verantwoordelijk voor dit onderdeel van het project)
 • Beoordeling van de cursussen. Beoordeling van de activiteiten voor studenten. Het inzetten van controlegroepen
 • Promotiekanalen het portal Facebook nationale symposia
 • Het ontwikkelde programma en netwerk zullen worden voortgezet door middel van nieuwe technologieën en het portal. Management
 • Kwalitatieve communicatie en vergaderingen
 • Protocollen, updates en nieuws worden verspreid via het portal Vergaderingen van het consortium Nationale vergaderingen

 • Dovnload 59.19 Kb.