Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

Dovnload 18.2 Kb.

Donderdag 14 mei HemelvaartsdagDatum05.12.2018
Grootte18.2 Kb.

Dovnload 18.2 Kb.

Zondag 10 mei

10.00 uur Ds. C. Baggerman

Collecte: 1. Noodhulp Nepal 2. Instandhouding eredienst 3. Onderhoud kerkgebouw

Oppas: Marieke Praat, Frank Walhout, Elselien Praat

Kindernevendienst: gr 1-2, 3-5, 6-8

19.30 uur gebedsbijeenkomst


Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur Ds. C. Baggerman

Collecte: 1. Mercy Ships 2. Jeugdwerk 3. Kerkbeheer

Oppas: fam. Brinks en Roos Capel

Kindernevendienst: gr 1-8
Zondag 17 mei

10.00 uur Ds. W.M. van Laar, Rotterdam-Delfshaven

Collecte: 1. DOOR 2. Onderhoud kerkgebouw 3. Kerkbeheer

Oppas: fam. Vogelaar, Marina Mol

Kindernevendienst: gr 1-2, 3-5, 6-8

Jongerennevendienst


Bij de diensten

Op 10 en 14 mei vervolgen we de lezingen van het Hooglied. Het roept nogal wat reacties op, de preken hierover. Het gaat over gewone liefde, tussen gewone mensen, maar tegelijk: zo houdt God ook van ons. Op 10 mei lezen we uit Hooglied 2, waarin ‘hij’ van ‘haar’ zegt: je bent als een lelie, terwijl ‘zij’ van ‘hem’ zegt: jij bent als een appelboom. Op 14 mei, Hemelvaartsdag, lezen we Hooglied 5: 6- 6: 3. Het meisje is haar geliefde kwijt: ze zoekt hem, maar kan hem niet vinden. Wel weet ze nog precies hoe hij er uitziet: ‘aan hem is alles begeerlijk’. ‘Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij; hij weidt tussen de lelies’. Op 17 mei gaat ds. Van Laar voor, hij is predikant in Rotterdam-Delfshaven en was al eens eerder bij ons. Goede en gezegende diensten toegewenst!


Lied van de maand

Het lied van de maand wordt iedere maand door de kinderen van CBS Het Kompas op school geleerd. In mei is dat Lied 675, Geest van hierboven.


Bijbellezing Moerzicht

Iedere woensdag er de bijbellezing in Moerzicht. Alle bewoners, omwonenden aan het Moerplein en verdere belangstellenden zijn van harte welkom, om 19.00 uur in de grote zaal. Na de bijbellezing drinken we een kopje koffie met elkaar.

13 mei Ds. C. van Krimpen

20 mei Leger des Heils


Doopdienst

De eerstvolgende doopdienst staat ingeroosterd op zondag 31 mei. Eventuele doopouders worden verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ds. Baggerman
Geboren

Op 22 april is bij Dennis en Erika de Kok-van den Berg, Damstraat 131 een zoon Dignus Constantijn geboren. Zijn roepnaam is Constantijn. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon. Wij wensen jullie Gods zegen toe in de opvoeding van Constantijn.


Overleden

Op 28 april is op de leeftijd van 90 jaar overleden: Catharina de Regt-Lokerse, Moerplein 141. Op 4 mei is overleden Jan Jacobus van Zweden op de leeftijd van 90 jaar, de laatste tijd verbleef hij in Moerzicht. In het volgend nummer van kerkelijk leven zullen we beide overledenen herdenken.


Huwelijk

We ontvingen een trouwkaart van Joos Hoogstrate en Linsey Jeremiasse. Zij gaan trouwen op 19 juni en de kerkelijke inzegening van hun huwelijk is ‘s middags om 15.00 uur in onze kerk. Het toekomstig adres is: Margrietstraat 9, 4401 EX Yerseke. Wij willen jullie, samen met jullie familie, van harte feliciteren met dit voorgenomen huwelijk en wensen jullie een goede voorbereiding toe.


Diaconie

Verantwoording diaconale collectes en giften

29-03-2015 ZWO € 543,36; 03-04-2015 Roosevelthuis € 190,80; 05-04-2015 Clarahofje € 687,55; 12-04-2015 Kindertehuis Roemenië € 249,57; 19-04-2015 Diaconie € 190

Kerkradio € 505,88; Bussen aan de uitgang € 135,47

Gift bloemendienst via dhr. C. Bakker € 10


Collectes diaconie:

10-05-2015 Noodhulp NepalDe zware aardbeving zaterdagochtend 25 april in Nepal en de zware naschokken daarvan hebben op grote schaal verwoestingen veroorzaakt. Het dodental is de 7000 gepasseerd. Een groot gedeelte van het midden van Nepal is door de aardbeving getroffen, waaronder hoofdstad Kathmandu. Ondersteunt u de noodhulp met een gift?

14-05-2015 Mercy ships

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Dit doet Mercy Ships met behulp van de Africa Mercy, ’s werelds grootste particuliere ziekenhuisschip. Aan boord zetten chirurgen, artsen en verpleegkundigen zich belangeloos in voor operaties ter correctie van gespleten lippen, tumoren, oogkwalen, fistels, liesbreuken en ernstig vergroeide benen bij kinderen. Naast de medici werken aan boord honderden gemotiveerde professionals, zonder één cent te ontvangen, aan een fantastische uitdaging: mensen die afgeschreven waren krijgen een nieuw gezicht, een identiteit en een nieuw leven. Aan wal wordt tandheelkundige hulp gegeven gecombineerd met training en onderwijs in gezondheidszorg en landbouw. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de impact doorgaat, lang nadat de Africa Mercy is weggevaren. Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden.

17-05-2015 DOOR

Veel ex-gedetineerden komen op straat te staan zonder begeleiding.

Van deze groep recidiveert een zeer groot gedeelte, o.a. door gebrek aan begeleiding en perspectief. Stichting DOOR biedt een gestructureerde begeleiding op het gebied van wonen, werken, financiën, relaties, zorg en zingeving waardoor de (ex-)gedetineerde weer perspectief krijgt op een toekomst zonder criminaliteit.

Opvang binnen een justitieel kader houdt in dat gedetineerden een gedeelte van hun straf kunnen gebruiken om bij Stichting DOOR te werken aan hun terugkeer in de maatschappij. Stichting DOOR investeert in de maatschappij door: sociaal beleid, minder criminaliteit, kostenbesparing en veiliger samen leven


Kerkrentmeesters

Per 20-4-2015 werd via de collecten in totaal een bedrag van € 2074,39 ingezameld, waarvoor uw hartelijke dank; dit was bestemd voor: onderhoud interieur kerk € 83,10; kerkbeheer € 955,24; onderhoud gebouwen en inventaris € 175,57; exploitatie van “De Haven” € 151,40; energiekosten 153,80; de Paascollecte bracht op € 555,28.

We ontvingen de volgende giften, via Ds. C. Baggerman € 20,00 en via ouderling C.P. de Koeijer € 350,00. Met hartelijke dank aan de gevers.
Nieuws van De Boekentafel

In de periode van 1 maart tot 1 mei is voor het bedrag van € 1020,18 aan boeken, Cd’s en kaarten verkocht. Alle klanten van De Boekentafel hartelijk dank. Fijn dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de kerk in achterstandswijken en aan het werk van de diaconie.


Verjaardagsfonds

De telling over het eerste kwartaal van 2015 bedraagt: € 1581,67. Alle gevers en de vrijwilligers die de zakjes hebben gebracht en opgehaald hartelijk dank hiervoor.

We hopen U binnenkort weer mee te delen aan welk doel de gelden worden bestemd.
Together Worship, dienst met Remco Hakkert en band zondag 31 mei

Na het daverende succes van voorgaande jaren komt Remco Hakkert en band namens de stichting Together Worship weer naar Yerseke en wel op zondag 31 mei in de Hervormde kerk, aanvang 16:00 uur. Kerk open 15:30 uur. Toegang gratis, reserveren is niet mogelijk.

Heeft u één van de diensten van voorgaande jaren gemist, laat deze dan niet aan uw neus voorbij gaan en kom samen met ons zingen, luisteren en genieten.

Remco Hakkert en zijn team bieden een dienst vullend concept aan waarin de prachtige liederen voor onze Koning centraal staan. De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymnes tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud samenbindt. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. 

Vanuit idealisme en vertrouwen worden deze diensten aangeboden om kerken te bemoedigen en de jonge mensen weer een positieve impuls te geven om zich betrokken te voelen bij hun gemeente. Steeds vaker gebeurt het dat na een Together Worship-dienst gelovigen zich (opnieuw) aansluiten bij de gemeente en jonge mensen initiatieven nemen om samen God te aanbidden d.m.v. muziek.

Kees en Marjan van Dixhoorn

Neem voor meer inlichtingen contact op via e-mail: togworyerseke@zeelandnet.nl


Agenda

ma 11 mei GGG 1 en 4

di 12 mei 14.00-15.00 boekentafel

19.45 kerkenraad

20.00-22.00 vrouwengroep Samen Verder

wo 13 mei GGG 6

di 19 mei 09.00 koffiemorgen

19.30 De Schakel

do 21 mei 19.30 Vox Maris
Tenslotte

De kopij voor het volgende nummer van KL kunt u inleveren vóór maandag 18 mei bij ds. C. Baggerman.Met hartelijke groet, J.C. Fraanje

  • Diaconie Verantwoording diaconale collectes en giften
  • Nieuws van De Boekentafel
  • Together Worship, dienst met Remco Hakkert en band zondag 31 mei

  • Dovnload 18.2 Kb.