Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Donderdag 4 december a s. om 20. 00 uur in de vergaderruimte van spovenray 2e

Dovnload 16.56 Kb.

Donderdag 4 december a s. om 20. 00 uur in de vergaderruimte van spovenray 2eDatum19.01.2019
Grootte16.56 Kb.

Dovnload 16.56 Kb.


Aan: de GMR leden

de leden van het CvB en Staf

Venray, 27 november 2014


Geachte dames en heren,
Bij deze nodigen wij u uit voor de GMR-vergadering op donderdag 4 december a.s. om 20.00 uur in de vergaderruimte van SPOVenray (2e verdieping), Eindstraat 42, 5801 CR Venray.

Voorafgaand aan deze vergadering vindt om 19.30 uur een informeel overleg van de GMR plaats.
Agenda:

Onderwerp Bijlage Tijd

Openbare vergadering


 1. Opening en vaststelling agenda 20.00 uur

 2. Scholing (G)MR 20.05 uur

 3. Managementrapportage Werkkostenregeling (WKR) 1 20.10 uur

  • ter bespreking (ter instemming conform artikel 24.f.)

 4. Beleggingsrapportage 3e kwartaal 2014 (wordt ter vergadering uitgereikt) 20.20 uur

 5. De gevolgen van de clustervorming / leiding geven aan scholen 20.25 uur

Deze nota wordt eveneens besproken in het DO van 4-12. Mocht er

Onverhoopt geen overeenstemming bereikt worden, dan wordt de

bespreking hiervan in de GMR verzet naar de vergadering van 27-1-2015.

(bijlage wordt nagezonden) 1. Plan van aanpak samenwerking met Dynamiek en Prisma 2 20.40 uur

  • ter informatie

 2. Voorstel wijziging reglement GMR 3 20.50 uur

  • ter informatie en besluitvorming

 3. Jaarverslag 2014 20.55 uur

  • Wie maakt dit jaarverslag?

 4. Plan van aanpak / voortgang nota Optimaal Onderwijs 21.00 uur


Besloten vergadering


 1. Vaststelling verslag d.d. 28-10-2014 en 4 21.10 uur

vaststelling planningsschema 2014-2015 d.d. 4-12-2014 5

 1. Mededelingen: 21.15 uur

  • verslag CvB 28-10-2014 en DO 6-11-2014 6

 2. Mobiliteit / formatie 21.20 uur

 3. Rondvraag, w.o. doorgang vergadering 17 december a.s. 21.25 uur

 4. Sluiting 21.30 uur

Met vriendelijke groet,

Marcel de Groot
* = reeds in uw bezit

Ter bespreking in de GMR-vergadering van 17 december 2014 resp. 27 januari 2015:Vaste agendapunten:

    • Mobiliteit

    • Plan van aanpak / voortgang nota “Optimaal Onderwijs in een nieuwe demografische realiteit”

Verdere agendapunten:

    • Werkkostenregeling (ter instemming personeelsgeleding volgens artikel 24.f.)

    • De gevolgen van clustervorming / leiding geven aan scholen – ter bespreking (ter instemming personeelsgeleding volgens artikel 24.g.)

    • Vakantierooster 2015-2016 – ter informatie (ter advisering 23.j.)

    • Jaarverslag 2014 GMR – ter vaststelling

    • Evaluatie functiemix – ter evaluatie

    • Rapportage personeel 2013-2014 – ter informatie

    • Evaluatie communicatieplan GMR / relatie met achterban

GMR-vergadering van 27 januari 2015 of 2 maart 2015:

    • Stand van zaken m.b.t. ICT (de heren Hendriks en Ruhl uitnodigen)

 • Openbare vergadering
 • Besloten vergadering

 • Dovnload 16.56 Kb.