Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Door: Fabian Desmicht

Dovnload 457.35 Kb.

Door: Fabian DesmichtPagina2/10
Datum06.12.2018
Grootte457.35 Kb.

Dovnload 457.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  1. Inleiding

Op 23 januari 2007 overleed Ryszard Kapuscinski. Hoewel zijn werk alom wordt geprezen en hij door velen de grootste reporter van de 20ste eeuw wordt genoemd, verschenen er de voorbije jaren maar een handvol academische studies over zijn werk. Zijn dood heeft daar weinig verandering in gebracht. Misschien komt het doordat Kapuscinski zich niet makkelijk in een hokje laat duwen. Tijdens een groot deel van zijn leven was hij actief als oorlogscorrespondent voor een aantal Poolse kranten en tijdschriften, maar zijn journalistieke reportages in boekvorm schreef hij steevast in een literaire stijl. Zijn werk wordt dan ook meestal gerekend tot de literaire journalistiek. Kapuscinski’s oeuvre is echter maar beperkt verkrijgbaar op de internationale markt en is nog nooit aan een grondige totaalstudie onderworpen, waardoor we de evolutie in zijn schrijven niet (helemaal) kennen en we zijn werk niet zomaar onder één noemer kunnen brengen.

Het doel van deze studie ligt in het vormen van een zo compleet mogelijk beeld van Kapuscinski als literair journalist, zowel theoretisch (welke tendensen vinden we terug in Kapuscinski’s denken over literatuur en journalistiek?) als praktisch (welke elementen kenmerken Kapuscinski’s vorm van literaire journalistiek?). Dat doen we door antwoorden te formuleren op volgende onderzoeksvragen:


  1. Hoe verhouden Kapuscinski’s werk en de literaire journalistiek zich tot elkaar?

  2. Hoe typeren we Kapuscinski’s visie op de journalistiek en met welke academische theorieën kunnen we die visie in verband brengen?

  3. Hoe komt Kapuscinski’s literaire journalistiek in de praktijk tot uiting? (aan de hand van een analyse van Nog een dag)

Uiteraard kunnen we deze vragen niet beantwoorden zonder eerst te weten wat literaire journalistiek precies is. Na een korte biografie, die we bij gebrek aan een officiële biografie vooral zullen construeren uit krantenartikels en Kapuscinski’s eigen woorden, zullen we dan ook uitgebreid enkele belangrijke studies over literaire journalistiek (en het aanverwante New Journalism) bestuderen. Daarmee zullen we vervolgens Kapuscinski’s stijl en intenties vergelijken. Van cruciaal belang voor dit deel van de studie is het artikel ‘Narrative Theory and Epistemic Responsibility. The Literary Journalism of Ryszard Kapuscinski’ (2001) van James Aucoin. Aangezien de literaire journalistiek vooral in de Angelsaksische wereld een sterke (academische) traditie heeft, is ook het merendeel van de overige bronnen Engelstalig. Nieuw is dat we Kapuscinski’s visie op de journalistiek systematiseren en reconstrueren op basis van zijn gedachtenbundel Lapidarium (2003) en de ideeën in verband brengen met enkele leidinggevende academische theorieën. Doorheen de hele meesterproef hebben we gebruikt gemaakt van vele citaten. Kapuscinski had immers de gave zijn indrukken mooi en kernachtig te verwoorden. Bovendien geven de citaten ons een idee van zijn stijl.

In een laatste hoofdstuk analyseren we het boek Nog een dag (1976), een reportage over de drie woelige maanden die voorafgingen aan de Angolese onafhankelijkheid in november 1975. Het is een boek dat nooit eerder onderzocht werd in een academische studie. In de analyse brengen we zowel literaire als journalistieke elementen in kaart en tonen we aan hoe Kapuscinski zijn lezers, ondanks de literaire stijl die hij bezigt, tracht te overtuigen van zijn betrouwbaarheid als journalist. In de algemene conclusie worden de voornaamste bevindingen van ons onderzoek overlopen, formuleren we antwoorden op de drie onderzoeksvragen en geven we enkele suggesties voor toekomstig onderzoek.

Fabian Desmicht, juni 2009


  1. Abstract

Ryszard Kapuscinski (1932-2007) is widely considered as one of the great reporters of the 20th century. Yet his work has scarcely been subject to academic study. As a foreign correspondent, he wrote conventional news stories for newspapers and magazines, but he also wrote book-length reports about the conflicts he witnessed. In these books, he merged a literary style of writing with the motivations and the methods of a journalist, for which he has been labelled a literary journalist. The present paper aims to examine the inner workings of his writing and thinking in the light of literary journalism. In order to paint a complete picture of Kapuscinski as a literary journalist, we answered three research questions: (1) How does Kapuscinski’s work relate to literary journalism? (2) How can we describe Kapuscinski’s views on journalism? (3) How do we typify Kapuscinski’s brand of literary journalism? After a newly composed biography and an elaborate study of the literature about literary journalism, we concluded that Kapuscinski’s books contain all the basis traits of the genre. Regardless of stylistic elements, Kapuscinski expresses a severe dissatisfaction with conventional journalism, which he shares with other literary journalists. We made a systematic reconstruction of his thoughts based on his own writings. He felt indignant at the lack of attention for Africa in the international press, the downward spiral from news to entertainment and the dehumanized and indifferent way of the portraying of conflicts by foreign correspondents. These points of view are vital in the understanding of Kapuscinski’s literature. He devoted a great deal of his time and writing to Africa, he visited and described conflicts that brought misery to thousands of people and he wrote about those people showing emotional involvement in their lives and misfortunes. The same elements show in our analysis of Another Day of Life (1976), a book about Kapuscinski’s stay in Angola during the months preceding the Declaration of Independence. From our elaborately illustrated analysis, it becomes clear that Kapuscinski made great use of literary devices. At the same time, he gave his readers enough clues to assess his reliability and epistemic responsibility as a writer. Therefore, he can rightfully be called a literary journalist, with a body of work that is in accordance with his thinking about journalism.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Abstract

  • Dovnload 457.35 Kb.