Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Door Kees Stravers pb0aia in Geldrop is sinds januari 1991 een ongebruikelijk Bulletin Board/Mailbox systeem qrv op 144. 550 Mhz fm verticaal. Dit Bbs is een multi-protocol systeem

Dovnload 21.55 Kb.

Door Kees Stravers pb0aia in Geldrop is sinds januari 1991 een ongebruikelijk Bulletin Board/Mailbox systeem qrv op 144. 550 Mhz fm verticaal. Dit Bbs is een multi-protocol systeemDatum29.04.2017
Grootte21.55 Kb.

Dovnload 21.55 Kb.

Door Kees Stravers PB0AIA In Geldrop is sinds januari 1991 een ongebruikelijk Bulletin Board/Mailbox systeem QRV op 144.550 Mhz FM verticaal. Dit BBS is een multi-protocol systeem. Het is ��n systeem, dat zich naar buiten toe presenteert als zijnde drie mailboxen, te weten de CW mailbox PI8CWG, de RTTY mailbox PI8RTY en de ASCII mailbox die onder de call PI4EHV af en toe qrv is. Deze drie mailboxen kunnen mail van en naar packet forwarden via de call PI1RTY. Het systeem is geplaatst in de shack van PI4EHV, het clubstation van de VRZA afd. Oost-Brabant, locator cl48c (Geldrop, bij Eindhoven). De sysop is PB0AIA. De belangrijkste kenmerken van het systeem zijn: -Bestemd om gebruikt te worden met zo eenvoudig/goedkoop mogelijke apparatuur aan de kant van de gebruiker. Het doel van het systeem is 'Downward Compatibility', oftewel er voor te zorgen dat amateurs met minder moderne apparatuur toch zo modern mogelijke mailboxfaciliteiten kunnen gebruiken, zodat hun apparatuur nog nuttig gebruikt kan worden in plaats van prematuur in de vuilnisbak te verdwijnen, of prematuur gesloopt te worden. -Aan te roepen in CW (morse), in RTTY en in gewone, platte ASCII. -��n berichtendatabase: berichten die in CW, RTTY, ASCII of via de packet link binnengekomen zijn, worden allemaal in dezelfde lijst geplaatst. -De binnengekomen berichten kunnen zowel in CW als in RTTY of ASCII gelezen worden (in CW alleen persoonlijke post, in RTTY en ASCII ook bulletins). -Berichtenuitwisseling met packet radio stations is mogelijk. Je kunt een bericht sturen aan iemand die alleen in packet QRV is. Dit bericht zal dan in zijn home bbs aankomen (als dit bekend is in het net). Als de betreffende dan een bericht terug stuurt, kan dat automatisch naar RTY/CWG/EHV gestuurd worden. Aanroepen van het systeem: -De RTTY ingang van het systeem heeft de call PI8RTY. De RTTY ingang werkt met 50 baud standaard baudot-code, nieuwe tonen (1275 Hz mark, 1445 Hz space). Opschakelen naar 100 baud is mogelijk als de verbinding loopt. Aanroepen met RYRY:PI8RTY DE UWCALL carriage return. De uitzendingen van het rtty bbs zijn zodanig van opbouw dat er probleemloos een oude T100 of der- gelijke telexmachine gebruikt kan worden. -De CW ingang van het systeem heeft de call PI8CWG. Deze ingang werkt met FM met een gemoduleerde hulpdraaggolf, oftewel gewoon FM met een piepje van +/- 800 Hz er op. De snelheid is ongeveer 12 WPM, maar de decodeerroutine past zich automatisch aan aan snelheden tussen 8 en 22 WPM. Aanroepen met VVVVPI8CWG DE UWCALL AR. -De ASCII ingang werkt met de standaard V23/Bell 202 tonen 2100 Hz mark en 1300 Hz space (dezelfde tonen die bij 1200 baud packet gebruikt worden), en moet aangeroepen worden in 110 baud. Opschakelen naar 1200 baud is mogelijk tijdens de verbinding. Met een goed RTTY modem dat nieuwe tonen, wide shift kan maken (1275 en 2125 Hz) is het ASCII BBS ook aan te roepen. De vele oude Tono RTTY/ASCII communicatie terminals kunnen op die manier prima met het ASCII BBS communiceren. Ook de PK232 heeft deze mogelijk- heid. Aanroepen met U*U*U*:PI4EHV DE UWCALL carriage return. -Het wordt binnenkort mogelijk het ascii bbs met een Viditel modem aan te roepen, dat zendt op 75 baud (450 en 390 Hz) en ontvangt op 1200 baud (2100 en 1300 Hz). Het ASCII bbs zal dit herkennen en automatisch in deze mode antwoorden. Het protocol blijft wel ASCII, het wordt geen Viditel, met kleurtjes enzo- voort. Misschien komt dat nog. Ook hier aanroepen met U*U*U*:PI4EHV DE UWCALL carriage return. Alle drie de bbs'en sturen ongeveer dezelfde teksten naar de gebruiker tijdens een qso, en kunnen met dezelfde commandoset be- diend worden. Deze commandoset is gebaseerd op de bekende Q- codes, zoals die in het morse berichtenverkeer gebruikt worden. Hierover verderop meer. De packet link van het BBS heeft de call PI1RTY. PI1RTY is een protocolkoppelende gateway naar het packet BBS PI8ZAA voor de berichtenuitwisseling naar en van packet. Via deze link wordt er mail van en naar gebruikers van RTY/CWG/EHV verstuurd, en worden de rubrieken rtty en morse uit het @NLD net ontvangen. In- dividuele amateurs kunnen PI1RTY niet aanroepen. Het is ook niet mogelijk om vanaf RTY/CWG/EHV door te connecten naar iemand op het packet netwerk, of andersom. Het gaat uitsluitend om berichtenuitwisseling met de packet bbs'en. In de rest van dit artikel zal uitgebreid worden ingegaan op de mogelijkheden van ieder systeem. De CW mailbox Aanroepen PI8CWG: VVVVVVV PI8CWG DE UWCALL AR (ar=eindeteken). Gebruik F1A (FM met een gesleuteld piepje er op), ongeveer 8-12 WPM. Het BBS komt terug in 12 WPM. Uw toon moet bij voorkeur 800 Hz zijn, en niet te zacht. De toonhoogte komt niet erg nauw, afwijkingen van enkele honderden Hertzen zijn geen probleem. Zend eerst een aantal V's om de CW ontvangstroutine zich te laten instellen op uw seinsnelheid. Als er een aanroep herkend is komt het BBS terug met de call die het heeft ontvangen en met de vraag of dit de juiste call is. Geef dan een j of een n met er na een eindeteken (AR). Bij n vraagt het systeem de call opnieuw. Is de call correct aangeko- men, dan kunnen er commando's worden gegeven. Binnenkort wordt de aanroep procedure gewijzigd naar: VVVVVV PI8CWG DE UWCALL UWCALL K. Dit is om er voor te zorgen dat het bbs na inloggen alleen om bevestiging van uw call hoeft te vragen als de twee calls verschillend zijn aangekomen, dus die stap zal dan meestal overgeslagen worden. Het aanroepen lijkt dan ook meer op de aanroep die gebruikt wordt bij een cw qso met een andere amateur (in plaats van met een computer). Nadeel: OM's die de oude procedure nog gebruiken komen er niet meer in. De invoerdatum van de nieuwe aanroepprocedure is nog niet bekend, dit gebeurt waarschijnlijk pas als het systeem ook een 28 Mhz en/of een 50 Mhz ingang gaat krijgen (onder mijn eigen call PB0AIA, BT's voor onbemande stations worden voor deze banden niet uitgegeven.) Let op de inhoud van de bakenteksten van het systeem; hierin staat de aanroepprocedure omschreven. Commando's CW BBS PI8CWG Als u door de inlog procedure heen bent, kunt u commando's gaan geven. De commandoset van alle mailboxen (CWG/RTY/EHV) is geba- seerd op Q-codes. De RTTY en ASCII mailboxen hebben daarnaast nog een aantal engelstalige commando's voor dezelfde functies. Hier bij het cw bbs behandel ik de complete commandoset, die alle bbs'en herkennen. Bij het rtty en ascii bbs behandel ik alleen nog de aanvullingen hierop, die alleen in die bbs'en werken. 1. Berichten QSP? Sla een bericht op voor iedereen die zich op dit systeem inmeldt, of voor iedereen die zich op het RTTY of ASCII BBS inmeldt. QSPpb0aia? Sla een bericht op voor pb0aia (vul voor pb0aia de call van de geadresseerde in) QSPZAAcall? Stuurt een bericht voor call naar het packet bbs pi8zaa. Als het home bbs van call bekend is op het net zorgt pi8zaa dat het vanzelf daar terecht komt. Zo niet dan blijft het bericht in pi8zaa staan. QSPZAAcall? Stuurt een bericht voor call naar het packet bbs pi8zaa. Als het home bbs van call bekend is op het net zorgt pi8zaa dat het vanzelf daar terecht komt. Zo niet dan blijft het bericht in pi8zaa staan. QSPEHVcall-pckbbs? Stuurt een TCP/IP SMTP bericht voor call naar de TCP/IP switch PI8EHV, voor personen die alleen via TCP/IP te bereiken zijn, dus niet via een gewoon AX25 packet BBS. (CW kent geen apestaartje, dus dan maar een plat streepje.) QRU? Kijk welke berichten van u of voor u in het systeem staan. QRUall? Geef het lijstje berichten voor iedereen die zich op het CW BBS inmeldt, de nieuwste het eerst. Als er meer dan tien zijn, komen alleen de eerste tien. Geef het commando nog eens voor de volgende 10. QBMpb0aia? Kijk of pb0aia een bericht voor u in de mailbox geplaatst heeft. QTC? Geeft de nieuwste vijf berichten voor allen. QOI16? Lees bericht nr. 16 (dit kan alleen als het aan u of aan allen is gericht, of door u is geplaatst). QTA16? Verwijder bericht 16 (dit kan alleen als het door u is geplaatst of aan u is gericht). 2. Verbinding QRQ? Laat het systeem 2 wpm sneller seinen (beginsnelheid is 12 wpm, maximumsnelheid is 18 wpm) QRS? Laat het systeem 2 wpm langzamer seinen (mini- mumsnelheid is 8 wpm) QSL? Slaat uw verzoek om een QSL kaart op QSV? Geeft een serie V's QRT? Be-eindigt de verbinding 3. BBS info QUA? Geeft het laatste nieuwsbulletin over het BBS QHELP? Geeft deze commandolijst (in drie delen) QRA? Geeft een stationsbeschrijving van het BBS QTH? of QRZ?Geeft de locatie van het BBS QRV? Geeft de calls van de laatste 10 inloggers QTR? Geeft de systeem-tijd QRG? Geeft de systeem-frequentie Als je voor het eerst een verbinding met het BBS maakt, probeer dan niet meteen er een bericht in te zetten. Probeer eerst enkele van de BBS info commando's. Het enige wat er dan gebeurt is dat het BBS een kort verhaaltje seint, daarna gaat het weer op een commando wachten. Ben je wat aan het toontje gewend, begin dan aan een van de andere commando's, die wat langere verhalen opleveren. Als je met QRQ/QRS de seinsnelheid van het systeem hebt veran- derd, hoef je zelf je eigen snelheid niet aan te passen. Je mag bijvoorbeeld best op 12 WPM seinen en op 8 WPM ontvangen. Dit is handig voor als je nog niet zo goed kunt nemen, maar wel al heel vlot kunt seinen. PI8CWG kan niet alleen als CW brievenbus gebruikt worden, maar ook om je eigen seinschrift te controleren. Geef een bericht in aan jezelf en lees het vervolgens weer terug, in cw of rtty, om te zien hoe het door het BBS gedecodeerd is. Laat een oefentekst- je door het BBS uitseinen als je nog eens extra wilt oefenen met opnemen. Spreek met een clubje medeamateurs die CW aan het leren zijn af, dat jullie allemaal berichten aan elkaar in het BBS zullen zetten, om elkaars voortgang te kunnen volgen. De software die voor het CW decoderen gebruikt wordt, is nagenoeg identiek aan de software die de HDTP bij het examineren gebruikt, dus als het cw bbs je kan nemen, dan slaag je ook voor het seingedeelte van het examen. De RTTY mailbox Aanroepen PI8RTY: RYRYRY:PI8RTY DE UWCALL. Gebruik F3B (FM+AFSK), nieuwe tonen (1275/1445), 50 baud, 1275 mark. De procedure is verder hetzelfde als bij cw. U zult dus gevraagd worden om met j/ te bevestigen of uw call correct is ontvangen door het systeem. Zo niet, dan zorgt n/ er voor dat u uw call opnieuw kunt ingeven. Op termijn zal ook hier de aanroepprocedu- re veranderen naar ryry:pi8rty de uwcall uwcall cr, waarna er niet meer om bevestiging van de call gevraagd zal worden. De commando's van PI8RTY Alle Q-commando's van PI8CWG worden door PI8RTY herkend en op dezelfde wijze uitgevoerd. Voor elk commando moet enkele malen ryry en ten slotte een dubbele punt worden gegeven. De commando's worden afgesloten met een vraagteken, dus bijvoorbeeld RYRY:QRV? Er komt binnenkort 1 extra q-code: :QSPZAABrubriek-plaats? Om een bulletin op het packet net te kunnen zetten, bijvoorbeeld :QSPZAABunix-nld? om een bericht in de rubriek unix @ nld te zetten. Voor degenen die al de q-codes niet uit elkaar kunnen houden, is er ook een commandoset met engelse woorden. Deze commandoset is: 1. Berichten :STOREpb0aia? Slaat uw boodschap op bestemd voor pb0aia. :STORE? Slaat uw boodschap op bestemd voor iedereen. :VIEW? Geeft de lijst boodschappen voor u of van u. :READ95? Geeft boodschap 95 als deze voor u of van u is (lange teksten alleen op 75 of 100 baud). :DELETE95? Wist boodschap 95 als deze voor u of van u is. :DIR? Geeft de lijst boodschappen die voor iedereen zijn, in groepjes van 10, de nieuwste het eerst, geef het cmd opnieuw voor de volgende 10. :HUNTplan? Geeft alle berichten die in hun omschrijving het woord PLAN hebben. 2. Verbinding :SPEED100? Zet de baudsnelheid van het systeem op 100 baud (u kunt ook 45, 50 of 75 baud kiezen). :EXPERT? Het systeem zal u voortaan zo kort mogelijke teksten toezenden en niets meer uitleggen. :TWIT? Het systeem gaat van expert mode weer terug naar standaard mode, dus met uitleg. :TEST? Geeft tien regels RYRYRYRYRYRY :STOP? Het systeem meldt zich uit en zal weer gaan wachten op een aanroep. 3. BBS info :HELP? Geeft deze commandolijst. :NEWS? Geeft het huidige nieuwsbulletin over PI8RTY. :INFO? Geeft een stationsbeschrijving. :VRZA? Geeft het huidige VRZA infobulletin van PI4EHV. Als u het vraagteken aan het eind van het commando weglaat zal het systeem niet reageren. Geef altijd het :STOP? commando als u klaar bent. De ASCII mailbox Dit BBS is wat bediening betreft exact gelijk aan het RTTY BBS. Alle q-codes en engelstalige opdrachten worden uitgevoerd op exact dezelfde wijze. Het ascii bbs IS in feite ook het rtty bbs, alleen met een ander front end tussen het modem en de bbs kernel. Het ASCII BBS werkt daardoor natuurlijk wel met UPPER/lo- wercase, zodat alle teksten er wat vriendelijker uitzien. Het enige verschil is dat bij qspzaa er nu wel een apestaartje geplaatst moet worden tussen call en doelbbs. In ascii komt tenslotte het apestaartje wel voor, hi. Stationsbeschrijving Voor de ge-interesseerden nog een stationsbeschrijving. Alle drie de bbs'en maken gebruik van 1 mobilofoon. De drie ontvangstmodems staan parallel geschakeld op de luidspreker uitgang, en voor het zenden is er een relaiskastje wat regelt welk modem er aan de microfooningang van de mobilofoon wordt gekoppeld. De transceiver is een Bosch mobilofoon, en de antenne een Komeet vertical. De RTTY en CW converter zijn home made. Het CW BBS bestaat uit een P2000 met daarop het sublieme CW decodeer programma van PA0PAZ, wat op dezelfde manier decodeert als de examencomputer van de PTT (pa0paz heeft ook het nieuwe computersysteem voor de hdtp cw examens ontworpen), en een IBM AT3 waarop de host software draait, geschreven door PB0AIA. Op deze AT draait ook PI8RTY. Tussen de P2000 en de AT ligt een 2400 baud RS232 verbinding, waarover de gedecodeerde tekens naar de hostprogrammatuur gaan. Het CW decodeer programma is zodanig ingesteld dat het perfect decodeert tot een snelheid van 22 wpm. Hoger zal het niet regelen. Dit is expres gedaan, omdat te voorkomen dat mensen het CW BBS gaan aanroepen met een computer op een hoog WPM. Computers moeten maar in RTTY of ascii aanroepen, dat gaat veel sneller. Binnenkort zal de cw die door het cw bbs wordt uitgezonden gemaakt worden door een P2000 met daarop het bitstream cw- zendprogramma van PA0KLS, zoals dat ook bij de PI7CWE morsecursus gebruikt wordt. CWE en CWG zullen dan identiek klinken (het cw wordt nu nog via de pc luidspreker gemaakt). Het ascii bbs draait op een tweede pc, een oude xt. Er wordt aan een nieuwe versie van de software gewerkt waarmee het ascii bbs ook komt inwonen op de AT van rtty en cw. In die computer zit een speciale kaart met acht com poorten, dus aan uitbreidingsruimte geen gebrek. Hoe minder computers er aan staan, hoe minder stroom er verbruikt wordt tenslotte. De packet link, het netchl programma, draait op een oude 386DX/16. De computers voor CW/RTTY/ASCII en Packet zijn via een Novell Lite netwerk aan elkaar gekoppeld. De computers kijken in dezelfde subdirectory van het netwerk. Daarom kan 1 computer een bestand aanmaken wat dan vervolgens door alle andere gezien kan worden. Als het BBS later uitgebreid zou gaan worden naar andere modes (AMTOR/PacTor, RTTY/CW op 29 en/of 50 Mhz) dan is dit zonder veel problemen mogelijk door extra computers aan het net te koppelen. Elke 6 minuten wordt er een presentmelding uitgezonden, afwisse- lend van PI8CWG of van PI8RTY, en van PI4EHV als ascii qrv is. Alle BBS'en luisteren tegelijk of ze worden aangeroepen, je hoeft niet op de juiste presentmelding te wachten. De software voor het systeem is zelf ontwikkeld, naar aanleiding van een rtty bbs programma uit 1981 van K8BG voor de TRS-80 model I computer. De software voor packet is de pe1chl versie van ka9q net. Mijn systeem gedraagt zich als een mailer voor dit pakket, die ingekomen berichten bij chlnet ophaalt en in zijn eigen database stopt, en de te verzenden berichten in het juiste format aan chlnet aanbiedt. chlnet regelt verder de forwarding. De database waar de ontvangen berichten in staan wordt door alle systemen gemeenschappelijk gebruikt. Dit betekent dat als de ene amateur in CW een bericht opgeeft aan PI8CWG, dat de andere amateur het dan in RTTY uit PI8RTY kan halen, en andersom. Dit werkt alleen voor persoonlijke post, voor berichten aan allen ligt het wat anders. Als iemand een bericht aan allen opgeeft in CW, dan kan iedereen die inlogt in RTTY of ASCII dit bericht ook zien. Maar: als iemand in RTTY of ASCII een bericht opgeeft aan allen, zien de inloggers in CW dit niet, tenzij men in RTTY of ASCII uitdrukkelijk het commando QSP CWALL geeft. Dan kunnen wel de inmelders in alle BBS'en het bericht zien. Dit is gedaan omdat berichten in RTTY en vooral die in ASCII vaak nogal lang zijn, en dat zou in CW een onbehoorlijk lange doorgang van de mailbox opleveren. In de software is de lengte van de doorgangen van het BBS beperkt tot maximaal 10 minuten per keer. De toekomst Het BBS wordt in fasen opgebouwd. Nu we een goed draaiende kern hebben, kunnen we een aantal verbeteringen en uitbreidingen plaats doen vinden. Op de rol staan: cw bbs: -nieuwe commando's: QUA (een willekeurig gekozen verhaaltje of ramdom tekengroepen met een lengte van 5 minuten bij 12 wpm om het nemen te oefenen, met dump naar een file zodat je later in rtty kunt kijken wat je geprobeerd hebt te nemen), QRK (een verslag van de leesbaarheid van de signalen van het tegen- station, zoals bv. punt/streep verhouding, teken/woordpauzemeting enz enz), QRG (meten zendfreqentie tegenstation), QSA (meten signaalsterkte tegenstation). -Je kunt het CW BBS nu alleen aanroepen met een FM draaggolf met een piepje erop. Er zullen modificaties aan de mobilofoon en aan de software worden aangebracht, die het mogelijk zullen maken om ook met onderbroken-draaggolf CW A1A aan te roepen, en dan ook in die mode antwoord te krijgen. De mogelijkheid om FM met een piep te gebruiken zal hierdoor niet verloren gaan. -Het vergissingsteken is nu nog niet ge-implementeerd in het CW BBS. Het zal mogelijk worden dit bij een qsp te gaan gebruiken om fouten te herstellen tijdens het invoeren van een bericht. -Als de snelheidsmeting van inkomende signalen goed werkt, zal het BBS voortaan altijd terugkomen in de snelheid waarin het wordt aangeroepen. Nu is het nog zo dat het BBS alleen het WPM van je vorige qso onthoudt. Dit betekent dat het cw bbs nu voor je terug komt in de snelheid van je vorige verbinding. De mogelijkheid om met een verschillende zend- en ontvangsnelheid te werken tijdens de verbinding (zie qrq/qrs commando) zal hierdoor niet verloren gaan. -Als de repeaters die nu nog op 145.800 zitten verdwenen zijn (dit moet op termijn gebeuren om die frequentie voor het satellietgebeuren vrij te maken) is er het plan om PI8CWG en PI8RTY naar 145.200 te verhuizen. PI8CWG zal dan de eerste onbemande mailbox worden waar D-amateurs verbindingen mee mogen maken! Alle bbs'en: -Het is de bedoeling om voor het ascii bbs een eigen BT aan te vragen, zodat dit ook permanent qrv kan zijn. -Er wordt over nagedacht om het bbs in zijn bakenteksten de nieuwste dx-melding van het lokale dx-cluster te laten herhalen. Zo kunnen amateurs zonder packet toch van deze info gebruik maken. -De mogelijkheid om een AMTOR ingang op het systeem te maken wordt onderzocht, als ik het voor elkaar kan krijgen om voor weinig aan een AMTOR apparaat te komen. Als er iemand nog zo'n ding voor een goed doel af wil staan, hoor ik het graag. -Er zijn plannen om een ascii ingang te maken voor oude 2k4, 4k8 of 9k6 vierdraads huurlijn modems, die nu in de dump beginnen te verschijnen. Voorzichtige experimenten lijken aan te tonen dat dergelijke modems gewoon werken als je ze via microfoon en luidspreker aan de set aansluit, in plaats dat je met de bout in de set moet rondpoken zoals bij de huidige packet 4k8 en 9k6 modems het geval is. -Er wordt nagedacht over een atv uitgang, waarmee je op het beeldscherm van het bbs kan kijken terwijl je probeert er verbinding mee te krijgen. Niets is erger dan uren achter je computertje te zitten proberen verbinding te krijgen terwijl je absoluut niet weet of er bij het bbs al dan niet iets aankomt. Op deze wijze kan je in ieder geval zien of je geploeter tot aan het bbs komt of niet. Hoe we dit precies aan de steel moeten steken weet ik nog niet. Luister naar de ronde van PI4EHV elke zondagavond vanaf 20.15 u op 145.425 voor de nieuwste info over het bbs. 73 de Kees Stravers PB0AIA.


Dovnload 21.55 Kb.