Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Door Pieter Hendrickx

Dovnload 7.86 Mb.

Door Pieter HendrickxPagina3/7
Datum28.10.2017
Grootte7.86 Mb.

Dovnload 7.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2. VOOR 1947...


UFO’s zijn geen typisch hedendaags, modern verschijnselen. Het is normaal dat als gewone mensen naar de lucht kijken, dat ze dan wel eens voor hen vreemde en onbekende dingen kunnen / konden waarnemen, om het even in welke tijdsperiode ze leefden. In vroegere tijden zonder Tv, radio of andere media werden de avonden opgeluisterd door verhalen over weerwolven, vampieren, alvermannen, kabouters, elfjes en andere vreemde wezens en werd het nieuws en andere gebeurtenissen, vooral mondeling doorgegeven... Op deze wijze ontstonden zeer veel legenden in functie van de cultuur, waarin ze verteld werden. Deze vreemde waarnemingen en de vreemde wezens noemen wij in het modern tijdperk UFO’s en Aliënwezens. Eén van de eerste UFO-waarnemingen vind je al terug in het Oud Testament. In hoofdstuk I van het Boek EZECHIËL vind je de beschijving van een vurige koets terug, die uit een wervelwind verscheen en waarvan de profeet getuigen was in OUD-CHALDEA (nu deel van Irak) in 593 voor Christus. Misschien is dit ook het eerste “contactee”-geval. Vele andere verhalen uit het Oud Testament, zoals de ARK VAN NOË; het geven van de 10 GEBODEN aan MOZES door GOD op de berg SINAÏ; het roepen van ABRAHAM en MOZES; de plagen van EGYPTE en het vertrek uit EGYPTE van de Joden met de “ster” die het 24 u op 24 u dag licht liet zijn; de ster van Bethelehem voor de geboorte van Christus,... kan je in de kontekst van de huidige Ufologie in een ander daglicht plaatsen als de manipulatie, de programmering, het brainwashen en het leiden van het “uitgekozen” volk naar een vooraf welbepaald doel door een kosmische macht die wij GOD (JAHWEH) noemen... Bij het niet naleven van de opgelegde regels en instructies volgen meestal zware sancties, zelfs tot vernietiging toe, zoals SODOM en GOMORRA, de ZONDVLOED,...

Fig. 3 : UFO-achtig voorwerp op oude tekening


In zijn boek “ANATOMY of a PHENOMENA” vertelt de Franse schrijver Jacques VALLEE dat een Chinees, TSCHI.PEN.LAO van de Pekingse Universiteit enige granieten beeldhouwwerkjes vond in het HUNAN-gebergte en op een eiland in het TUNGTING-meer, waarschijnlijk rond 45.000 jaar voor Christus gemaakt. Ze beelden cilindervormige voorwerpen in de lucht uit en mensen van grote gestalte (reuzen?). Erich VON DÄNIKEN haalt in zijn diverse boeken “ WAGENS VAN DE GODEN”, “WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN”... de restanten van diverse culturen aan om de “oude bezoekers uit de ruimte” aan te tonen. Via deze ruimte-archeologie wilt VON DÄNIKEN zijn gewaagde theorie bewijzen dat vertegenwoordigers van een hogerontwikkelde, buitenaardse beschaving onze aarde tot ongeveer 40.000 jaar geleden bezochten. Bij alle volkeren vind je een scheppingsverhaal terug, waarin sprake is van wezen(s) die uit de hemel neerdaalden om het menselijk ras te scheppen. Zijn sterkste argumenten in zijn bewijsvoering haalt Von Däniken bij de fysische getuigenissen uit Zuid- en Centraal-Amerika, Egypte en Azië. Op het NACZA-woestijnterrein in Peru kan je een strook effen vlakte van ongeveer 40 km lang en 2 km breed vinden. Von Däniken zegt dat, indien je over dit terrein vliegt, je uitgestrekte lijnen ziet: “meetkundig uitgespreid, sommigen evenwijdig met elkaar, anderen elkaar kruisend of omringd met ruime trapeziumvormige vlakken.” “Vanuit de lucht,“ verklaart hij, “krijgt de waarnemer de indruk dat het wijde NACZA-plein met zijn tekeningen een landingplaats voor “interplanetaire tuigen” voorstelt...” In één van zijn laatste boeken “DE FANTASTISCHE WERKELIJKHEID” zet hij deze hypothese nog meer kracht bij. Hij zegt dat dezelfde lijnstructuren ook terug te vinden zijn in de MOJAVE-woestijn, aangelegd door de N.A.S.A. als oppervlaktemarkeringen om de piloten van de Spaceshuttles vanaf grote hoogte een overzicht te geven van hun landingsterrein. Ze werden opgespoten, vergelijkbaar! Deze “landingsplaatsen”, zoals NACZA, vinden we ook terug op andere plaatsen op de aarde, zoals aan het ARAL-meer in Rusland bij de analyse van sattellietopnamen van dit gebied. Sceptici en nonbelievers zullen het aanhalen van Von Däniken weliswaar bekritiseren... Persoonlijk vind dat deze schijver door zijn zoektocht over de ganse wereld naar restanten van vroegere hoogstaande culturen en mythen een aantal wetenschappen voldoende in vraag stelt. Vergeet nooit dat de oude stad TROJE dank zij het “geloven” van een mythe over het paard van Troje en de oorlog met SPARTA teruggevonden werd...

Bij UR in Chaldea zijn gouden plaatjes teruggevonden waarop teksten voorkomen die verhalen dat op mensen gelijkende goden uit de hemel neerdaalden en deze gouden platen aan de priesters schonken. In het Oud Testament vind je soortgelijke verhalen terug, zoals het scheppingsverhaal, de val der engelen, en last but not least dat van MOZES en de stenen tafels met de TIEN GEBODEN van GOD...

In een MAYA-bouwerk te PALENQUE in YUCATAN, PERU bevindt zich een welbekend reliëf dat uitgesneden werd korte tijd voor de stad verlaten werd rond 600 na Christus (oorzaak onbekend). In dit befaamd beeldhouwreliëf zien een aantal onderzoekers actueel een in steen uitgesneden zicht met overeenkomende details van hetgeen wij nu als een vertikale, lanceerbare raket met een ruimtepakdragende astronaut (h)erkennen, die ingewikkelde controles uitvoert, die de lancering voorafgaan.

In de oude Sanskrietteksten, zoals de RIG-VEDAS, de RAMAYANA, de SAMARANGANA-SUTRADHARA, de MAHABRATA en de VYMAANIKA-SHAASTRA vinden we ook verhalen terug over “vliegende VIMANA’s” in het oude INDIA, die soms gruwelijke oorlogen uitvochten met wapens van ongekende kracht (kernwapens, lasers,..). Meer hierover kan je lezen in het artikel “UFOs and INDIA: ancient and comtemporaryvan de onderzoeker KANISHK NATHAN in de MUFON 1987 International UFO-Symposium- proceedings. Een gezegde zegt dat de geschiedenis zich keer op keer herhaalt, niet!

Ook door Griekse en Romeinse schrijvers werden regelmatig waarnemingen van vreemde dingen in het luchtruim opgetekend. Ze omschreven het waargenomen met de dingen uit de hun gekende leefwereld, zoals vurige zwaarden, schilden, kruisen...

Vele andere waarnemingen, die we vandaag UFO’s zouden noemen, werden door de oude en moderne tijden door geschiedschrijvers neergepend. Volgens de U.S.A.F. Archives Blue BOOK Project Files verscheen er 1254 in de lucht boven de SINT-ABBANS abdij, een rank luchtschip in frisse kleuren; de maan was toen 8 dagen oud. In 1520 verscheen er in het Franse luchtruim een bolvormig voorwerp met draaiende lichten en ook twee “vurige” zonnen. Vaak is er in de verhalen uit de kronieken van deze vroegere eeuwen sprake van beschrijvingen als vurige pijlen, zwaarden, kruisen; typische beschrijvingen van gekende voorwerpen uit die tijdsperiode...

De grote UFO-waarnemingen die in de moderne tijd na 1947 plaatsvonden, zijn niet de eerste luchtverschijnselen die het Amerikaanse volk schrik aanjoegen. De Franse schrijver Jacques Vallée schrijft in zijn “Anatomy of a Phenomena (1965)” dat een Texaanse farmer op 24 januari 1987 een donker vliegend, schotelvormig voorwerp waarnam, dat de lucht tegen wonderbaarlijke snelheid doorkruiste. In hun boek “UFO’s? YES.” schrijven David SAUNDERS en Roger HARKINS dat er gedurende de jaren 1896 en 1897 overal in de U.S.A. een mysterieus luchtschip werd waargenomen. De eerste waarnemingen begonnen blijkbaar op 22 november 1896 in OAKLAND, CALIFORNIË, toen een groep passagiers van een koets een luchtdoorklievend, sigaarvormig voorwerp zagen, dat een spoor van fluorescerend licht uitstootte. Na gemeld te zijn in UTAH, COLORADO, TEXAS, KANSAS, NEBRASKA, IOWA, ILLINOIS, INDIANA en MICHIGAN keerde dit luchtschip naar het Chicago-territorium terug. Op 11 april 1897 nam Walter Mc. CANN uit ROGERPARK (een stad op 30 km van Chicago) foto’s van het vreemde tuig. Dit zijn misschien wel de eerste foto’s ooit van een UFO genomen. Volgens Jacques Vallée publiceerde de NEW-YORK HERALD dat de originele platen een zuurproef hadden ondergaan en onvervalste reprodukties van een voorwerp in de lucht afbeeldden en geen creatie waren van een studio...

De 1896-1897 golf van waarnemingsrapporten was in wezen een “prototype”-golf, die nog een zuivere kwaliteit bezit, die we niet kunnen terugvinden in de moderne golven van UFO-waarnemingen. De meeste mensen verklaarden een bestuurbaar-type machine te zien, dat min of meer vergeleken kon worden met hetgeen toen bekend was op het hoogste niveau van luchtschipspitstechnologie. Een verscheidenheid aan vormen, afmetingen, gedrag werd eveneens beschreven, inbegrepen niet-luchtschiptype machines, maar in het algemeen waren deze laatste in de minderheid. Interessant om weten is dat deze luchtschepen verbonden leken met allerlei culturele verwachtingen van de getuigen. Sommige luchtschepen hadden grote klapwiekende vleugels, anderen hadden passagiersmanden onderaan. Hoedanook de vluchtkenmerken van deze machines, hoe ze ook beschreven werden, waren ver vooruit op de spitstechnologie van die tijd. Het verschil in diverse typen kan te maken hebben met de menselijke geest zelf. Op het ogenblik dat iemand een vreemd object waarneemt, probeert hij die voorwerp in zijn bekend referentiekader in te passen. Onbekende details zal hij “invullen” met hem bekende gegevens, om zo zijn waarneming geloofwaardiger te maken, niet alleen voor de anderen, maar vooral voor zichzelf... Verder mag je er ook van overtuigd zijn dat een aantal waarnemingen valse verhalen waren van publiciteits- en aandachtzoekers. Waarom zou het toen anders geweest zijn dan nu? De mensen leefden toen nog in een agrarisch tijdperk, waar het milieuprobleem zich nog niet noemenswaardig stelde. Het gemoed van de mensen was toen nog veel ontvankelijker dan in ons hedendaags Tv- en computertijdperk...

Het was tevens interessant omdat deze luchtgolf voor het eerst publiek de buitenaardse beschavingstheorie op de voorgrond plaatste, geopperd door burgers en dagbladen, die probeerden de origine van deze luchtschepen te bepalen. Discussies over het wel of niet bestaan van intelligent leven op Mars en Marsbewoners doen hier hun intrede... Hoedanook deze hypothesen kwamen niet van de wetenschappelijke gemeenschap, die aangesproken werd om het luchschipmysterie op te lossen. De theoriën kwamen (net zoals dit nu nog gebeurd) van ongeruste burgers, die naar de media schreven. De aspekten van de technologie van deze luchtschepen verbaasden het volk zo fel als zeer hoogstaand. De buitenaardse hypothese werd zoals de dag van vandaag een fel aangevochte theorie voor meer gebruikelijke, aanvaardbare verklaringen. Zelfs al mogen we nooit ontdekken wat deze mensen in werkelijkheid zagen, blijft het een fascinerende en leerrijke inleiding tot het gehele UFO-mysterie. De luchtschepen verschenen in 1909 opnieuw, maar dit was een plaatselijke golf en veroorzaakte geen wijdverspreidde polemiek als deze van 1897...

Het eerste deel van de 20° eeuw kende weinig UFO-meldingen. Wel kan je regelmatig lezen over een raadselachtige ontploffing boven de Siberische taïga (voormalige U.S.S.R.) op 30 juni 1908 van de TUNGUSKA–meteoriet (?). Vaak halen onderzoekers en reporters deze ontploffing aan als een explosie van een buitenaards ruimteschip, zelfs specifieke Russische wetenschappers beweren dit. De eerste expeditie om dit fenomeen te bestuderen gebeurde al in 1927. Professor Leonid KULIK leidde de missie; ze hebben toen geen fragmenten van het voorwerp teruggevonden. Een eerder gepubliceerd artikel uit LES INVESTIA – persagentschap NOVOSTI van 22/12/1986 maakte komaf met de buitenaardse ruimteschip-hypothese. De analyse van de opgegraven turf van de plaats van de katastrofe, gedaan door het INSTITUUT voor AARDCHEMIE en voor ANALYTISCHE CHEMIE, liet de wetenschappers toe te besluiten dat de TUNGUSKA-explosie eerder de ontploffing van een komeet was die tegen de aarde botste. Later kwamen de wetenschappers ook met de stelling dat de aarde boven Siberië in botsing kwam met een klein zwart “gat”.Uit de gegevens doorgeseind door de ruimtesonde “VEGA”, gelanceerd door de U.S.S.R. om de komeet Halley te bestuderen, blijkt een duidelijke overeenkomst tussen de samenstellende deeltjes van de komeet Halley en de Tunguska-meteoriet. Natuurlijk geeft dit geen 100% zekerheid, maar in 1986 geloofden de Russische geleerden dat de sleutel voor dit raadsel gevonden zou worden in één van de varianten van de komeetversie...


Fig. 4: afbeelding van een zwart gat.
In een artikel in de PRAVDA van 08/10/2004 ‘Explorers find UFO fragments in Tunguska meteorite area’ halen de onderzoekers de theorie van een buitenaards ruimtetuig dan toch terug naar boven. Volgens de leden van een wetenschappellijke expeditie van de Siberische stichting ‘Tunguska Space Phenomenon’ vonden ze restanten terug van een buitenaards technologisch instrument. Algemeen wordt aangenomen dat deze als een reusachtige bol vuur boven Centraal-Siberië te zien was alvorens de Tunguska-meteoriet ontplofte.Fig.5: meteoorinslag Tunguska.

In elk geval na analyse van honderden getuigen verhalen onthulden de wetenschappers een nog onverklaarbaar detail. Donderachtige geluiden en ongelofelijke lichteffecten waren niet alleen te zien tijdens en na de vlucht van de vuurbal, maar ook ervoor. Deze waarnemers bevonden zich op tientallen kilometers van de regio waar de vuurbal neerstortte. Een ballistische golf kan dergelijk geluid niet aanmaken: dergelijke golf zou zich achter de vuurbal bevinden, maar het geluid zou de vuurbal nooit ver achter zich laten. Volgens de wetenschappers is er maar één echte verklaring, die enkel gelinkt kan worden aan sterke elektromagnetische verschijnselen. Wetenschappers hebben het fenomeen nog niet geanalyseerd in optiek vanuit dergelijk oogpunt.

Een ander omstandigheid is gebonden aan de richting van de beweging van het “voorwerp”. Op grond van getuigenissen verzameld in de 1920’ en 1930’-jaren besloten de wetenschappers dat de koers van de vuurbal noorwaarts ging vanuit het zuiden. Nochthans uit de analyse van de verwoesting van de wouden, blijkt dat het voorwerp van west oostwaarts bewoog. Het is opmerkingswaardig dat dit ook de richting is, die je kan afleiden uit de ooggetuigenverhalen.

Het gebrek aan overeenstemming is evident. Een groot aantal wetenschappers probeerden het mysterieus fenomeen te verklaren, uitgaande van verschillende benaderingen. Er werd zelfs specifiek gezegd dat verschillende “vuurballen’ in 1908 boven de Siberische wouden vlogen. Maar de ooggetuigen hebben de stelling van meerdere vuurballen nooit bevestigd. Een andere stelling van Professor F. Zigel, dat de meteoriet manoeuvreerde in de atmosfeer van de aarde, veroorzaakte een hele heisa binnen de wetenschappelijke wereld. Deze theorie kan enkel onderwerp van discussie vormen als de Tunguska meteoriet een door “mensen”-veroorzaakte ramp was. In elk geval de vlucht van de “meteoriet” eindigde in een krachtige ontploffing, gelijkwaardig met 40 Megaton TNT! Het laatste woord is blijkbaar nog niet gesproken in het verklaren van deze mysterieuze ontploffing in 1908 boven de Siberische taïga..
Fig.6: overzicht inslag “metoor” op wouden, TUNGUSKA

Eén van de bekendste waarnemingen voor 1947 komt van de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Nicolas ROERICH in de wildernis van Mongolië. In zijn “ALTAI-HYMALAYA, A TRAVEL DIARY” meldt hij de volgende gebeurtenis op 5 augustus 1926: “ ... van noord naar zuid verplaatste zich een reusachtig ovaal object tegen hoge snelheid, terwijl het zonlicht erdoor weerkaatst werd...”

Vanzelfsprekend is dit kort overzicht van vreemde verschijnselen van voor 1947 verre van volledig. Met dit relaas wou ik enkel aantonen dat er niets nieuws onder de zon is, dat mensen altijd vreemde verschijnselen zagen, zien en zullen blijven zien...

1   2   3   4   5   6   7

 • Fig. 3 : UFO-achtig voorwerp op oude tekening In zijn boek “ANATOMY of a PHENOMENA
 • Erich VON DÄNIKEN
 • DE FANTASTISCHE WERKELIJKHEID
 • UFOs and INDIA: ancient and comtemporary
 • Jacques Vallée
 • Leonid KULIK
 • INSTITUUT voor AARDCHEMIE en voor ANALYTISCHE CHEMIE
 • Fig. 4: afbeelding van een zwart gat. In een artikel in de PRAVDA van 08/10/2004 ‘ Explorers find UFO fragments in Tunguska meteorite area
 • Tunguska Space Phenomenon
 • Fig.5: meteoorinslag Tunguska
 • Fig.6: overzicht inslag “metoor” op wouden, TUNGUSKA

 • Dovnload 7.86 Mb.