Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dossier I: De Verenigde Staten doorheen de 19

Dovnload 370.9 Kb.

Dossier I: De Verenigde Staten doorheen de 19Pagina1/2
Datum28.10.2017
Grootte370.9 Kb.

Dovnload 370.9 Kb.
  1   2

Dossier I: De Verenigde Staten doorheen de 19de eeuw


A. How the West was won…
a) De uitbreiding van het grondgebied


  • Toen de Verenigde Staten in 1783 officieel onafhankelijk werden, bestond het Amerikaanse grondgebied in hoofdzaak nog steeds uit de 13 oude Britse kroonkoloniën.

Al snel vond er echter een uitbreiding van het territorium plaats.


Dit gebeurde door het afkopen of veroveren van de regio’s in Noord-Amerika die op dat moment nog tot de Europese kolonies behoorden.


  • Deze “nieuwe” gebieden werden opgedeeld in staten van ongeveer dezelfde grootte.

 Aanvankelijk bleven deze regio’s nog onder de rechtstreekse controle van de centrale overheid, maar zodra er voldoende blanke inwoners aanwezig waren, werden ze een volwaardige autonome staat van de Verenigde Staten.


Thans tellen de VSA 50 staten.


  • Deze periode in de Amerikaanse geschiedenis werd overigens niet alleen gekenmerkt door een gevoelige uitbreiding van het grondgebied, maar ook door een fikse bevolkingstoename.

 De groei van de Amerikaanse bevolking was vooral een gevolg van:
  • Een hoog geboortecijfer (grote gezinnen).
  • Massale immigratie (inwijkelingen uit Europa, maar ook uit Azië).

 Deze inwijkelingen waren overigens allen op zoek naar hun stukje van de ”American Dream”.
b) De oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika


  • Het grote slachtoffer van deze oprukkende blanken was ongetwijfeld de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika, de “indianen”.

 Gedurende de uitbreiding naar het Westen sloten de blanke Amerikanen tal van verdragen met deze indianenstammen. Vervolgens verbraken ze deze verdragen dan weer wanneer bleek dat hen dat beter zou uitkomen…


 Zo kent het Amerikaanse Engels nog steeds de term “an Indian giver”.

=

 Tal van oorlogen tussen blanken en indianen.


 Pogingen om de indianen te “beschaven” (christianiseren via missiewerk).
Sommige stammen werden in reservaten geplaatst.
 Dit was meestal een stuk land waar de blanken geen interesse in hadden.
 Sommige stammen werden ook “gewoon” uitgemoord.
 De leuze van vele blanke Amerikanen luidde immers “The only good Indian is a dead indian”.

B. De Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865)
a) Groeiende tegenstellingen tussen de staten


  • Algemene oorzaken:

-

-

  • Wanneer de uit het Noorden afkomstige republikein

  1   2


Dovnload 370.9 Kb.