Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dossiernummer : Trade Park Cruquius Passeerdatum : nader overeen te komen Behandelaar : R. W. B. Timmers / T. C. Brouwer

Dovnload 28.84 Kb.

Dossiernummer : Trade Park Cruquius Passeerdatum : nader overeen te komen Behandelaar : R. W. B. Timmers / T. C. BrouwerDatum24.06.2018
Grootte28.84 Kb.

Dovnload 28.84 Kb.


Dossiernummer : Trade Park Cruquius

Passeerdatum : nader overeen te komen

Behandelaar : R.W.B. Timmers / T.C. Brouwer

Heereweg 21

2161 AC

Lisse


Telefoonnummer : 0252 – 414 008

Faxnummer : 0252 – 417 880

Algemene e-mail : info@notaristimmers.nl


OPDRACHTBEVESTIGING VOOR OVERDRACHT:

inzake Trade Park Cruquius
Personalia koper / bestuurder:

Achternaam / Titel :

Voornamen (voluit) / Geslacht :

Adres :


Postcode en woonplaats :

Telefoonnummers privé :

werk :

mobiel :

E-mail adres :

Geboortedatum :


Personalia koper / bestuurder:

Achternaam / Titel :

Voornamen (voluit) / Geslacht :

Adres :


Postcode en woonplaats :

Telefoonnummers privé :

werk :

mobiel :

E-mail adres :

Geboortedatum :


Burgerlijke staat: ongehuwd en niet geregistreerd als partner, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen of geregistreerd partner of weduwe/weduwnaar *
Belangrijk: indien er huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt of indien een samenlevingsovereenkomst is opgesteld, wil ik u vragen ons hiervan een kopie toe te zenden.
Indien u de bedrijfsunit aankoopt op naam van uw onderneming:
Gegevens onderneming:

Naam onderneming (als vermeld in statuten) :

KvK-nummer :

Adres :


Postcode en woonplaats :
UBO-verklaring

Indien u aankoopt met een onderneming, waarvan u niet de enige aandeelhouder bent, verzoeken wij u een UBO-verklaring te overleggen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.


De UBO bij een rechtspersoon is een natuurlijk persoon die:

(1) een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van een cliënt,

(2) die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt,

(3) degene die feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt,

(4) degene die of de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust of

(5) degene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een cliënt.

Voor een personenvennootschap betekent dit concreet het identificeren van de natuurlijk persoon die bij ontbinding recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25% of recht heeft op een aandeel in de winsten van meer dan 25%.
Op het moment dat dit bij u van toepassing is, kunnen wij een UBO-verklaring voor u opstellen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen.
Belangrijk: graag ontvangen wij een kopie van de huidige statuten, het aandeelhoudersregister, alsmede een recent uittreksel. U kunt hiervan een (digitale) kopie naar ons toezenden.

Informatie over hypotheek

Financiering aangevraagd bij :

Adres :

Referentienummer :Indien van toepassing

Naam tussenpersoon :

Telefoonnummer tussenpersoon :

De financiering wordt aangevraagd in privé / door mijn onderneming *


Belangrijk: graag een kopie van de hypotheekofferte naar ons toezenden.

Eigen middelen

Zal de aankoop (gedeeltelijk) uit eigen middelen worden gefinancierd? Ja / Nee *Indien: ja

Voor welk bedrag? €Overmaking eventueel vrijkomende gelden:

Het kan zo zijn dat u na aankoop van het registergoed gelden van ons ontvangt.

Graag ontvangen wij het IBAN-rekeningnummer waar de eventuele vrijkomende gelden naar overgemaakt kunnen worden.

IBAN-rekeningnummer :

ten name van :

Telefonische overmaking van de vrijkomende gelden?

(kosten € 8,50 excl. 21% BTW) Ja / Nee *Inschrijven van de koopovereenkomst:

Dient de koopovereenkomst ingeschreven te worden in het kadaster? Ja / Nee *

(kosten met betrekking tot de inschrijving – en de verschuldigde kadasterkosten – bedragen € 295,00 exclusief 21% BTW)
De inschrijving van de koopovereenkomst beschermt u als koper tegen gebeurtenissen tussen de periode van inschrijving van de koopovereenkomst en de overdracht, mits deze tussenperiode niet langer is dan 6 maanden. Het biedt onder meer bescherming in de situatie:

- de verkoper heeft de woning nogmaals verkocht en wil de woning aan de andere koper leveren;

- het vermogen van de verkoper wordt onder bewind gesteld;

- de woning wordt verhuurd;

- er wordt beslag op de woning gelegd;

- er is sprake van een faillissement of surséance van betaling van de verkoper of de verkoper komt in de schuldsanering terecht.

Voor de periode dat de koopovereenkomst is ingeschreven kunnen deze feiten niet aan u als koper worden tegengeworpen.

Wenst u vrijblijvende informatie te ontvangen over:

Testamenten Ja / Nee *

Huwelijkse voorwaarden Ja / Nee *

Samenlevingsovereenkomst Ja / Nee *

Anders

Graag willen wij u verzoeken om de bovenstaande gegevens zo volledig in te vullen om zo te voorkomen dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht om de juiste gegevens te achterhalen. Mocht dit het geval zijn, dan behouden wij ons het recht voor de hieraan verbonden kosten aan u door te berekenen.


De aankoper verklaart het personaliaformulier juist en volledig te hebben ingevuld en het notariskantoor de opdracht te geven zorg te dragen voor de overdracht.

Getekend te op(plaats) (datum)


Graag ingevuld retour sturen aan Notariskantoor Timmers

* doorhalen wat niet van toepassing is

  • OPDRACHTBEVESTIGING VOOR OVERDRACHT: inzake Trade Park Cruquius Personalia koper / bestuurder
  • Personalia koper / bestuurder
  • Op het moment dat dit bij u van toepassing is, kunnen wij een UBO-verklaring voor u opstellen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen.
  • Inschrijven van de koopovereenkomst
  • Wenst u vrijblijvende informatie te ontvangen over
  • Graag ingevuld retour sturen aan Notariskantoor Timmers * doorhalen wat niet van toepassing is

  • Dovnload 28.84 Kb.