Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Draaiboek Turnkamp 19 september t/m 21 september 2014

Dovnload 0.81 Mb.

Draaiboek Turnkamp 19 september t/m 21 september 2014



Pagina8/8
Datum17.06.2017
Grootte0.81 Mb.

Dovnload 0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Bijlage IV Draaiboek zeskamp zondagprogramma


draaiboek

Commissie: zeskamp

Algemene gegevens Kamp turnclub Horn 2014
Datum kamp 2014: 19 t/m 21 september 2014

Datum van activiteit: 21 september 2014

Dag van activiteit: zondag

Dagdeel van activiteit: ’s morgens en ‘s middags

Commissieleden: Jolieke, Amber G, Lara

Verantwoordelijke projectleider: Imke


Activiteit beschrijving Kamp 2014

Er worden 5 soorten spellen gedaan, waarvan de air tumbling of stormbaan 2 keer. Er zijn in totaal dus 6 rondes waaraan de kinderen deelnemen. Ze hebben 2 uur de tijd om 6 rondes te doen dus dat is 15 minuten per ronde. De ouders/trainsters worden tussen half 10 en 10.00 uur geïnformeerd. Degene die bij de spellen zitten krijgen een mediakaart met puntentelling en tekening. Mochten er nog vragen zijn dan worden die door ons beantwoord. Ook tijdens de activiteit loopt er iemand rond (Lara) om eventuele vragen of problemen op te lossen.

 • Tijdsplanning (in schema, wie, wat, waar, wanneer)

Telkens 5 minuten de tijd om te wisselen en de speluitleg te geven.




Ronde 1

10.05- 10.20



Ronde 2

10.25- 10.40



Ronde 3

10.45- 11.00



Ronde 4

11.05- 11.20



Ronde 5

11.25- 11.40



Ronde 6

11.45- 12.00



Groep 1

tumbling

tumbling

memory

estafette

spel

Acro-gym

Groep 2

Acro-gym

tumbling

tumbling

memory

estafette

spel

Groep 3

spel

Acro-gym

tumbling

tumbling

memory

estafette

Groep 4

estafette

spel

Acrogym

tumbling

tumbling

memory

Groep 5

memory

estafette

spel

Acro-gym

tumbling

tumbling




Tumbling

Een tumblingbaan

Levend memorie

Kaartjes met voorbeelden (zie bijlage)

Estafette

2 hoepels, 2 springtouwen, 8 pionnen, 2 paar klompen, 2 skippyballen

Waterspel OF balansspel

(Plasticbekertjes) satéprikkers, 2 emmers, water, ballonnen. Kratten, stokken, ballen.

Acro-gym

Kaartjes met voorbeelden (zie bijlage)




 • Taakverdeling

Ochtend

Spel

Begeleider

1 levend memorie

Ellen

2 estafette

Roy van den Bergh

3 waterspel

Mijntje

4 acro-gym

Amber G./Jolieke

5 tumbling

Lindy *

Middag

Spel

Begeleider

1 levend memorie

Lindy

2 estafette

?

3 waterspel

Mijntje

4 acro-gym

Amber G./ Jolieke

5 tumbling

Ellen *

*= wanneer mogelijk zetten we hier iemand extra bij in verband met de veiligheid

 2 personen die de rondetijden bijhouden, opletten of er overal nog genoeg spullen zijn en zo nodig zorgen dat het wordt aangevuld . (Amber G en Jolieke)

-microfoon en stopwatch

 1 persoon die de doordraaischema’s en puntentelling uitdeelt aan de groepen en de ouders voorziet van de nodige uitleg en eventuele benodigdheden. Daarna loopt ze rond om te kijken of het goed gaat en iedereen voorziet van alles wat hij/zij nodig heeft. (vliegende kiep) (Lara)

 Iedere groep wordt begeleidt door hun slaapouder of begeleider.

Speluitleg en puntentellingen
Tumbling OF stormbaan

Speluitleg tumbling: De kinderen mogen turnen, hierbij is geen puntentelling.
Tumbling


In de wisseltijd (die niet benut wordt bij tumbling omdat er 2 rondes achter elkaar gespeeld wordt) krijgen de kinderen ranja en een stuk fruit.

Belangrijk met de veiligheid is dat de kinderen absoluut niet op de tumbling baan mogen met eten!! Neem dus alle kinderen mee naar de picknicktafels, eet gezamenlijk en ga dan pas met zijn alle weer terug!

Levend memory



Speluitleg: Voor elke memorie 1 punt toekennen. Zijn ze allemaal geraden? Begin opnieuw met een andere deelnemer die memories moet zien te vinden. Hoe vaker ze opnieuw kunnen beginnen hoe meer kinderen de memories kunnen gaan zoeken en hoe meer punten ze kunnen behalen. Tip: voor de oudere groepen kun je het moeilijker maken door bijvoorbeeld alleen sprongen te gebruiken. (hurksprong, hurkhoek, wissel-hurkhoek, kattensprong, spagaatsprong, sisonne)
Levend Memorie


Estafette



Speluitleg: Verdeel de kinderen in 2 groepen. Zorg ervoor dat de eerste 2 kinderen klaar gaan staan en laat ze de estafette zo snel mogelijk afwerken.

Puntentelling: Voor elk kind dat is binnengekomen tel je 1 punt. Zodra de een binnen is mag de ander vertrekken. Zijn het 2 verschillende groepen? Laat ze dan een wedstrijdje doen tegen elkaar. Degene die gewonnen heeft krijgt 5 punten bovenop het aantal gelopen kinderen.
Estafette

Klompenlopen tot aan de hoepel – door de hoepel – zigzaggen door de pionnen – 5x touwtjespringen – tot aan de eindstreep skippyballen – terugrennen naar het begin.



Waterspel OF balansspel



Speluitleg waterspel: Vul ballonnen met water en laat de kinderen een voor een met 2 satéprikkers de ballon oppakken en een parcours lopen. Komt de ballon heel terug dan krijgen ze 1 punt.
Speluitleg balansspel: Zet de kratten op een rij, maar zorg dat er een ruimte tussen blijft. Laat de kinderen op de kratten staan en zorg dat ze allemaal 2 stokken krijgen. Het eerste kind krijgt een bal. Deze moet doorgegeven worden aan het volgende kind zonder dat deze valt. Valt iemand van de krat af of valt de bal op de grond begin dan opnieuw. Voor elke keer dat de bal op en neer is gegaan zonder te vallen krijgen ze 1 punt. Niet vergeten: de handen mogen de bal niet aanraken, daarvoor hebben ze stokken.
Balansspel

Acro-gym


Speluitleg: De kinderen proberen zoveel mogelijk figuren te maken zoals aangegeven op het voorbeeld. Voor elk correct figuur krijgen ze 1 punt.
Acro-Gym


rechthoek 41

Regenprogramma ik hou van Holland spellen

 • Geen ja geen nee

 • Liedjes raden (voor de selectie misschien leuk om liedjes van de vloeroefeningen te gebruiken en hun te laten raden van welke turnster het liedje is)

 • Woorden spellen

 • Topografie

 • Vragen over turnen

 • De verjaardag: maar dan met een ballon met confetti

 • Verhaal doorvertellen

 • Mysterie guest

Dit lijkt ons gezamenlijk het leukste, met alle groepen tegelijk. Zo kunnen ze tegen elkaar strijden en komt er uiteindelijk een groep uit die heeft gewonnen. Doordat de onderbouw groepen en bovenbouw groepen toch al van elkaar gescheiden zijn is het makkelijker aan te passen aan het niveau van de groepen.


Bijlage V Puntentelling


Tijdens het kamp kunnen de kinderen met hun groepje voor verschillende onderdelen en prestaties punten behalen. Er zijn in totaal 10 groepjes. De puntentelling is in de vorm van gouden, zilveren en bronzen klompjes die de groepen kunnen verdienen. De gouden klompjes zijn 10 punten waard, de zilveren 5 punten en de bronzen 2 punten. Deze zien er als volgt uit:




De klompjes worden vastgemaakt aan magneetjes die we op een whiteboard bevestigen zodra er punten worden verdiend. Er kunnen punten worden verdiend voor onder andere de spellen, de meest enthousiaste groep, de groep met de schoonste kamer, etc.



Op het whiteboard is een schema getekend met de 10 groepen aan de linkerzijde. Wanneer een groep de meeste punten haalt bij bijvoorbeeld een spellencircuit, wordt één paar gouden klompjes bij de betreffende groep op het whiteboard bevestigd. De groepen die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd ontvangen vanzelfsprekend de zilveren en bronzen klompjes.

Het schema op het whiteboard wordt op deze manier steeds verder ingevuld en dit leidt tot bijvoorbeeld dit schema:



GROEP

VERDIENDE KLOMPJES

TOTAAL

PLAATS


Groep 1






59 punten



1



Groep 2








46 punten



2



Groep 3








17 punten



5



Groep 4








29 punten



4



Groep 5








38 punten



3


Groep 6

Etc…….







Groep 7










Groep 8










Groep 9










Groep 10










Steeds wordt er aan het eind van de dag een tussenstand gegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de groepjes die wat minder gescoord hebben nog wat extra gemotiveerd worden om hun best te doen.
Vrijdag

Op vrijdag kunnen de eerste punten verdient worden. Dit zal zijn met:

 • Schoonste kamer; Hierbij zullen een tweetal vrijwilligers langs de kamers gaan om dit te beoordelen. Hier zal dan een top drie van gemaakt worden.


Zaterdag

Op de zaterdag zullen de volgende punten worden weggegeven:

 • Knutselen; De kinderen mogen deze dag gaan knutselen voor het optreden die ze die avond hebben. Hier word ook weer een top 3 gemaakt van de beste knutselgroepjes.

 • Spellencircuit; Tijdens het spellencircuit kan je met de spellen punten behalen. De groepjes de beste drie groepjes krijgen de punten.

 • Enthousiaste groep; De groepen die het enthousiaste zijn kunnen punten verdienen. Om dit te beoordelen hebben we wel hulp nodig, want we kunnen niet overal alles in de gaten houden. Dus als je je iets opvalt, geef het door dan kunnen we hier rekening mee houden in de beoordeling. Denk hierbij aan het knutselen, spellencircuit, meedoen aan de kamp dans/liedje etc.

 • Bonte oavendj; Op de bonte avond zullen optredens gegeven worden. Dit zal door een jury beoordeeld worden. De top drie van deze optredens zullen de punten ontvangen.


Zondag

Zondag is de laatste dag dat er punten verdient kunnen worden.

 • Schoonste kamer: De top 3 die hun kamer het schoonste achterlaat wordt beloond met een aantal punten.

 • Speurtocht; Tijdens de speurtocht moeten opdrachten worden uitgevoerd en hierbij kunnen ook weer punten verdient worden. De top drie zal weer het gouden, zilveren of bronzen klompje verdienen.

 • Zeskamp; Tijdens de zeskamp moeten de groepen de spellen uitvoeren. Bij deze spellen kunnen ze weer punten verdienen. De beste drie zullen weer de punten ontvangen.

 • Enthousiaste groep; De groepen die het enthousiaste zijn kunnen punten verdienen. Om dit te beoordelen hebben we wel hulp nodig, want we kunnen niet overal alles in de gaten houden. Dus als je je iets opvalt, geef het door dan kunnen we hier rekening mee houden in de beoordeling. Denk hierbij aan de speurtocht, zeskamp, meedoen aan de kamp dans/liedje etc.

 • Meest enthousiaste begeleider


In totaal kunnen er maximaal 90 punten verdient worden.

Wie aan het einde van het weekend in de top drie is beland, zal een prijsje ontvangen.

1   2   3   4   5   6   7   8

 • Bijlage V Puntentelling

 • Dovnload 0.81 Mb.