Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dyscalculie

Dovnload 23.04 Kb.

DyscalculieDatum26.09.2017
Grootte23.04 Kb.

Dovnload 23.04 Kb.

DYSCALCULIE

Dyscalculie REC-Clusterindeling: n.v.t.
Signaleren
Kernwoord: Stoornis op het gebied van rekenen
Kenmerken: in vergelijking tot de klas

 • Het niet geautomatiseerd hebben van basale rekensommen. Optellen en aftrekken onder de 20.

 • Kan niet uit redactiesommen herleiden wat berekend moet worden.

 • Inzicht in rekenvaardigheden ontbreekt. (trucjes)

Mogelijke oorzaak; • Hersenbeschadiging

 • Erfelijk

 • Pedagogische en/of didactische verwaarlozing.

Verkenning van mogelijkheden :Overleg met direct betrokkenen: • Leerling

 • Docenten

 • Ouders

 • RT-er

 • Mentor

Wanneer signaleren: • Aanmelding (bespreking of het aanmeldingsformulier)

 • Naar aanleiding van de Kennis-en vaardigheden test.

 • Naar aanleiding van de wiskundecijfers

Diagnosticeren / Indiceren

Geschikte onderzoeken:


 • Vlot

 • Kwantiwijzer

 • Diagnostisch rekenonderzoek van Erp (Swets en Zeitlinger)

 • KEV-test

Bevoegden tot diagnosticeren: • Psycholoog

Aanmelding door wie? • School:

0 afdelingsleider

0 zorgcoordinator

0 RT-er

l


 • Ouders

Procedure en aan te leveren gegevens:


Plaatsen


Mogelijkheden intern:

 • Afspraken over te maken werk en becijferen

 • Afspraak extra tijd

 • RT

Beperkingen intern: • geen

Ondersteuning: • mentor

 • vakdocent

 • RT-er

Wie moet geïnformeerd worden: • ouders

 • vakdocent

Waar moet rekening mee gehouden worden:

 • Leerling wil het wel maar kan het niet. Extra hulp en tijd.

Aanpassingen in de klas / school?: • geen

Welke hulpmiddelen? Aanwezig? Aan te schaffen?: • rekenmachine

 • software

 • telraam

Wie bewaakt het proces: • (zorg)coördinator

Wie evalueren wanneer?: • Rapportenvergadering: de RT-er vraagt

 • Handelingsplan: coördinator

Tips:

Uitvoeren / begeleiden

Het begeleidingsplan

Wie maakt het? • Zorgcoördinator (team)

Wie moeten daar rekening mee houden?: • Vakdocenten

Hoe werkt dat in de praktijk?: • Zorgcoördinator zorgt voor verspreiding informatie.

Verwijzen: plaatsing extern

Mogelijkheden

Verwijzen naar


Communicatie
Achtergronden
Bekostiging

Diagnose stellen: school betaalt


Adressen
Literatuur:

 • Braams T. Dyscalculie, een verzamelnaam voor uiteenlopende stoornissen. Uit: tijdschrift voor remedial teaching 200/4, 6-11

 • Menne J.J. 2001, Met sprongen vooruit. Productief oefenprogramma.

 • Ruijssenaars A.J.J.M., Rekenproblemen. Theorie, diagnostiek en behandeling. Lemniscaat.

April 2005Dovnload 23.04 Kb.