Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ed Nijpels heeft de volgende parttime hoofdfuncties

Dovnload 16.89 Kb.

Ed Nijpels heeft de volgende parttime hoofdfunctiesDatum17.05.2017
Grootte16.89 Kb.

Dovnload 16.89 Kb.

De Raad van Toezicht van AVROTROS bestaat uit zes leden. Drie leden zijn afkomstig van de eerdere Raad van Toezicht van TROS, twee leden van het eerdere Bestuur van AVRO en een lid van de eerdere Verenigingsraad van AVRO. Volgens een rooster treedt per 1 januari 2017 een lid af, per 1 januari 2018 treden twee leden en per 1 januari 2020 treden drie leden af. De Raad van Toezicht zal vanaf 1 januari 2018 bestaan uit vijf leden. De Raad van Toezicht bestaat thans uit de volgende leden.
Ed Nijpels is voorzitter en heeft als aandachtsgebieden het algemene bestuurlijke toezicht en de relatie van AVROTROS met overheid en politiek. Voorheen was Ed Nijpels onder meer Minister van VROM, Commissaris van de Koningin in Friesland, burgemeester van Breda en fractievoorzitter van VVD in de Tweede Kamer.
Ed Nijpels heeft de volgende parttime hoofdfuncties:

- Voorzitter SER Borgingscommissie Energieakkoord;

- Kroonlid Sociaal-Economische Raad;

- Voorzitter Thuiswinkel.org (uit dien hoofde Lid Raad van Advies ECP.nl;

- Lid Maatschappelijk overleg Betalingsverkeer (o.l.v. De Nederlandsche Bank);

- Voorzitter Papier Recycling Nederland (PRN) en VRN;

- Voorzitter Koninklijke Boekenbond.
Ed Nijpels heeft de volgende nevenfuncties:

Bedrijven:

- Lid Raad van Commissarissen Siers Groep B.V.;

- Lid Raad van Commissarissen Arriva;

- Lid Raad van commissarissen Tinguely;

- Voorzitter Raad van Commissarissen Maltha Recycling B.V.;

- Voorzitter GeoBusiness Nederland.
Maatschappelijke instellingen:

- Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland;

- Voorzitter Raad van Toezicht van de Raad voor de Accreditatie;

- Voorzitter Stichting Milieu Centraal;

- Voorzitter Klimaatcentrum Internationale Rode Kruis;

- Voorzitter bestuur Vrienden van de Friezenkerk (Rome);

- Lid Curatorium Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW);

- Voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders;

- Voorzitter Stichting Sterkin;

- Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie;

- Voorzitter Stichting “Water for Life”;

- Voorzitter Abe Bonnema Stichting;

- Voorzitter Stichting tot instandhouding van de begraafplaats met klokkenstoel Dijken;

- Voorzitter Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

- Voorzitter Raad van Toezicht Wetsus.

Mirjam Nouwen is vice-voorzitter en heeft als aandachtsgebied het financieel-economisch beleid van AVROTROS. Zij is econoom en heeft langjarige ervaring in bankwezen (Rabobank International en NIBC). Thans werkt zij als consultant.

Mirjam Nouwen heeft de volgende nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Commissarissen Moonene Packaging Group (bezoldigd);

- Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep (bezoldigd);

- Voorzitter Raad van Advies Flexfront (bezoldigd);

- Lid Bestuur J.C.Ruigrokstichting (onbezoldigd);

- Lid Bestuur Stichting Derdengelden YourGift Cards (bezoldigd);

- Lid Raad van Commissarissen RET (bezoldigd).
Derk Haank heeft als aandachtsgebied de uitgeverijen van AVROTROS. Hij is econoom en thans CEO van Springer Science + Business Media. Voorheen was hij onder meer lid van de Raad van Bestuur van Reed Elsevier.

Derk Haank heeft de volgende nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen KPN (bezoldigd);

- Lid Raad van Commissarissen Eisma Media Groep (bezoldigd).


Peter van Gorsel heeft als aandachtsgebied de creatieve processen binnen AVROTROS en is contactpersoon met de Ondernemingsraad. Hij is onder meer werkzaam geweest in de muziekuitgeverij, het hoger onderwijs (met name in media en creatie) en consultancy.

Peter van Gorsel heeft de volgende nevenfuncties:

- Eigenaar Serendip unexpected advise (bezoldigd);

- Lid redactie INCT (onbezoldigd);

- Lid bestuur Stichting House of Denim (bezoldigd);

- Senior consultant Spektor (bezoldigd);

- Publisher Balans (bezoldigd).

Boele Staal heeft als aandachtsgebied de interne organisatie van AVROTROS. Hij is onder meer werkzaam geweest als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer. Binnen de publieke omroep heeft hij bestuurlijke functies gehad bij de Wereldomroep en de NOS.

Boele Staal heeft de volgende nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen bij ONVZ-Zorgverzekeraar (bezoldigd);

- Voorzitter Raad van Toezicht van het St Antoniusziekenhuis Nieuwegein (bezoldigd);

- Voorzitter Raad van Commissarissen Vitens (bezoldigd);

- Voorzitter branchevereniging Vebon-Novb (bezoldigd);

- Voorzitter Raad van Toezicht Rijndam Revalidatiecentrum (bezoldigd);

- Lid Bestuur Internationaal Franz Liszt Pianoconcours (onbezoldigd);

- Adviseur Helen Dowling Instituut (onbezoldigd).

Eric Mijnsberge heeft als aandachtsgebied de juridische aangelegenheden bij AVROTROS. Hij is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam.
Eric Mijnsberge heeft de volgende nevenfunctie:

- Lid Bestuur plaatselijke afdeling van de VVD (onbezoldigd).


Nevenfuncties Directie

Eric van Stade, algemeen directeur

- Lid College van participantren Bindinq (QQ);

- Lid Raad van Commissarissen HMC Uitgeverij (QQ);

- Lid raad van toezicht POA (QQ);

- Lid bestuur Stichting Openluchttheater Bloemendaal (onbezoldigd);

- Lid Klankbordraad NL Confidential (onbezoldigd).


Remco van Leen, mediadirecteur

- Geen.
Niels van ’t Hooft, zakelijk directeur

- Lid Bestuur Stichting AKN (QQ);

- Lid Raad van Commissarissen HMC Uitgeverij (QQ);- Lid Bestuur Stichting Raadhuisconcerten Hilversum (onbezoldigd).

- Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Museum Hilversum (onbezoldigd).

  • Mirjam Nouwen
  • Peter van Gorsel
  • Eric Mijnsberge
  • Remco van Leen

  • Dovnload 16.89 Kb.