Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een abonnement van De Lijn aanvragen in mlp

Dovnload 196.12 Kb.

Een abonnement van De Lijn aanvragen in mlpDatum25.10.2017
Grootte196.12 Kb.

Dovnload 196.12 Kb.

Handleiding ‘Een abonnement van De Lijn aanvragen in Mijn Loopbaan voor Partners”

Een abonnement van De Lijn aanvragen in MLP
De samenwerking tussen De Lijn en de VDAB werd in het najaar van 2010 herbekeken. Vanaf 1 januari 2011 wordt het abonnement van De Lijn afgeschaft voor werkzoekenden in trajectbegeleiding. Indien de werkzoekende burger financiële problemen aanhaalt als reden om een gevraagde verplaatsing niet te doen, dan kan je hem/haar naar de Werkwinkel sturen om een rittenkaart van De Lijn (max. 10 ritten, afhankelijk van de afstand) aan te vragen.
Werkzoekende burgers in opleiding krijgen niet langer onmiddellijk een jaarabonnement van De Lijn. Indien een werkzoekende burger in opleiding kiest voor een abonnement van De Lijn, dan registreer je eerst een abonnement van 1 maand. Dit kan nadien verlengd worden met een abonnement van 1 maand, 3 maanden of 1 jaar. De duur van het tweede abonnement wordt bepaald door de voorziene resterende duur van de opleiding.

Wanneer de werkzoekende burger in opleiding naast een abonnement ook een rittenkaart nodig heeft - om de levertijd van het abonnement te overbruggen – dan stuur je hem/haar naar de Werkwinkel. Daar zullen ze de rittenkaart (max. 10 ritten, afhankelijk van de afstand) voor hem/haar aanvragen.


Opmerking:

Wanneer een niet-werkende werkzoekende start met een door de VDAB erkende opleiding, dan kan hij/zij bij de start van de opleiding kiezen tussen een abonnement van De Lijn of een forfaitaire verplaatsingsvergoeding.

Wanneer hij/zij gebruik moet maken van gecombineerd vervoer (bv. bus-trein-fiets) dan mag je geen Lijnabonnement afleveren! Kies dan voor de forfaitaire verplaatsingsvergoeding en noteer bij ‘vervoer’ het aantal km van de enkele afstand woonplaats – opleidingsplaats.


Inhoudstafel


Afspraken met de burger 2

De registratie in MLP 3

Het afleveren van een abonnement van De Lijn 5

Contactgegevens 6
Afspraken met de burger

Controleer steeds de gegevens in het basisdossier van de burger en informeer de burger over de volgende afspraken: • Het Lijnabonnement volgt de normale reglementering van De Lijn.

 • Het Lijnabonnement is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan anderen.

 • Het Lijnabonnement geeft recht op alle diensten van het geregeld vervoer van De Lijn. Dit zijn in de praktijk alle gewone diensten van trams en (trolley-)bussen van De Lijn in heel Vlaanderen zoals ze in de dienstregelingen zijn opgenomen (geen extra diensten).

 • Tijdens verplaatsingen met een Lijnabonnement mag de gebruiker gratis 4 kinderen onder de 12 jaar meenemen.

 • In geval van verlies of diefstal kan de gebruiker op basis van een geschreven verklaring een gratis duplicaat van zijn of haar Lijnabonnement bekomen bij de diensten van De Lijn (binnen de eerste maand van het abonnement). Indien later gemeld, dient de abonnee duplicaatskosten te betalen. De prijs van een duplicaat bedraagt 10 euro.

 • In geval van beschadiging wordt het Lijnabonnement gratis vervangen. Als de essentiële gegevens van het Lijnabonnement niet meer leesbaar zijn wordt echter de prijs van een duplicaat aangerekend.

 • Er is géén terugbetaling in geval van opzegging van een Lijnabonnement.


De registratie in MLP

Een abonnement van De Lijn vraag je aan via de tab ‘Begeleiding’, subtab ‘Stappen naar werk’.


Via de link ‘Voeg een stap toe’ krijg je een klaplijst met mogelijke nieuwe stappen.

Open de klaplijst en kies voor “De Lijn abonnement aanvragen”.


Als je vervolgens op “Toevoegen” klikt, wordt het detailscherm voor de aanvraag geopend.Begindatum abonnement

 • De begindatum van het abonnement mag nooit in het verleden liggen!

 • De duurtijd voor de aflevering van een abonnement is 7 dagen. Tel dus 7 werkdagen (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet meegerekend) bij de aanvraagdatum.

Start betrokkene de opleiding vóór de startdatum van het abonnement, dan kan hij/zij in afwachting van dat abonnement een rittenkaart bekomen in de Werkwinkel.

Vul daarvoor het voorziene aanvraagformulier in.
Looptijd


 • De looptijd van het eerste abonnement is steeds 1 maand!

 • Wanneer dit eerste maandabonnement verlopen is, kan je kiezen voor een abonnement van:

  • 1 maand,

  • 3 maanden,

  • 1 jaar.

De duur van het tweede abonnement wordt bepaald door de voorziene resterende duur van de opleiding.
Einddatum abonnement

Wanneer je de begindatum en de looptijd ingevuld hebt, wordt de einddatum automatisch berekend.Klik op “Bevestigen” om de aanvraag te registreren. Je ziet dat de aanvraag werd toegevoegd in het overzichtsscherm in “Stappen naar werk”.

Je kan de actielijn openklikken om de detailgegevens te bekijken. De aanvraag ‘Abonnement De Lijn’ kan geannuleerd worden , dit onmiddellijk na de aanmaak via ‘mogelijke bewerkingen’.De aanvragen worden ’s avonds afgeladen en doorgestuurd naar de Lijn, vandaar dat annulatie van de aanvraag enkel de dag zelf nog mogelijk is.

Je hoeft geen rekening te houden met de vermelding over het remgeld!
Voor de registratie van de aanvraag van het volgende Lijnabonnement dien je na te gaan tot welke datum het eerste abonnement loopt. Voer dan een nieuwe aanvraag in met als begindatum de opleidingsdag volgend op de einddatum van het vorige abonnement.


Het afleveren van een abonnement van De Lijn

De aanvragen worden elke nacht verwerkt en op basis van de postcode van de werkzoekende burger verstuurd naar de vijf provinciale entiteiten van De Lijn. De werkzoekende burger ontvangt het abonnement binnen 7 werkdagen na aanvraag.Contactgegevens

De verschillende provinciale diensten abonnementen werden begin 2014 gecentraliseerd in Oostende.


De dienst abonnementen is nu bereikbaar via :
Algemeen telefoonnummer : 070 22 02 00

Algemeen e-mailadres : abonnementen@delijn.be


28 Oktober 2014

 • Afspraken met de burger
 • De registratie in MLP
 • Het afleveren van een abonnement van De Lijn
 • Contactgegevens

 • Dovnload 196.12 Kb.