Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een alternatief geluid van de media in Afrikaanse autoritaire landen De democratische functie van media

Dovnload 119.91 Kb.

Een alternatief geluid van de media in Afrikaanse autoritaire landen De democratische functie van mediaPagina1/7
Datum05.12.2018
Grootte119.91 Kb.

Dovnload 119.91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Een alternatief geluid van de media in Afrikaanse autoritaire landen
- De democratische functie van media -

Universiteit van Amsterdam


Bachelor Thesis: Media in oorlog, vrede en verzoening

Student: Thomas van Asperen

Student nummer: 0503568

Datum: 20-1-2010

Docent: J. Hoffmann

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 2

Onderzoeksmethode 5

a. De literatuuranalyse 5

b. De werkwijze 5

1. Afrikaanse autoritaire regimes en het conflict met democratische principes 7

1.1 Autoritaire regimes in Afrika 7

1.2 De rol van media in autoritaire regimes 8

2. Democratiseringspotentieel 9

2.1 Media en de publieke ruimte 9

2.2 Vrijheid van meningsuiting als democratisch principe 10

3. Alternatieve media in Afrika 12

3.1 Kleinere media en alternatieve communicatieruimte 12

12

3.2 Alternatieve media en (zelf)censuur 133.3 Tweeledig effect van alternatieve media 14

3.4 Nieuwe alternatieve media 15

4. Internet als alternatief medium in Afrika 16

4.1 De voordelen van internet als alternatief medium 16

4.2 Democratiseringspotentieel van internet 17

4.3 De mogelijkheden van internet in de praktijk 18

4.4 Internet als vrijer medium 19

5. Casestudy Zimbabwe 21

5.1 Door de staat gecontroleerde media 21

5.2 Media als politieke machtsfactor 22

5.3 Alternatieve media, waaronder internet, als pluriform platform 23

Conclusie en discussie 25

Literatuurlijst 28


Inleiding

In Nederland en in bijna alle andere westerse landen hebben burgers, politici en ook journalisten het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit is per wet vastgelegd en is voor velen een vanzelfsprekendheid. Toch zijn er wereldwijd enorm veel landen waar burgers en vooral ook pers veel minder vrijheid genieten. Regelmatig verschijnen er in de westerse media berichten over landen waar journalisten op verschillende manieren het werk onmogelijk wordt gemaakt; landen waar de pers niet vrij is en onderdrukt wordt door de regering.

Afrika is een continent waar het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid nog relatief vaak in het gedrang komen. Wel hebben er de laatste twee decennia veranderingen plaatsgevonden en zijn er steeds meer Afrikaanse landen waar democratische ontwikkelingen plaatsvinden. Er zijn echter ook een aantal landen waar geen enkele sprake is van vrije media. Landen met een autoritair regime waar mensenrechten grof geschonden worden en kritische geluiden niet worden getolereerd. De media zijn dan in handen van de staat of regerende partij. Zijn de media onafhankelijk dan wordt er streng op toegezien wat er gepubliceerd wordt. Zimbabwe is hier een voorbeeld van. Ongeveer alle democratische grondbeginselen komen in dit land in het geding. Onafhankelijke media die informatie verspreiden, die ook maar enigszins kritisch is ten aanzien van de regerende partij, worden met geweld een halt toegeroepen. Zo werd in 2001 de drukkerij van een particuliere krant in Zimbabwe, de Daily News, gebombardeerd (“Bomaanslag op kritische pers in Zimbabwe”, 2001) en een jaar later werd de studio en de behuizing van de kritische radiozender ‘Voice of the People’ in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare door een bomaanslag vernield (“Bomaanslag op zender Zimbabwe”, 2002). Toch zijn er ook in deze landen manieren om ondanks de strenge censuur en onderdrukking een ander, alternatief geluid te laten horen. Mede door de opkomst van moderne communicatiemiddelen is het mogelijk op grotere schaal weerstand te bieden. Journalisten maar ook burgers kunnen met hulp van het internet informatie, die achtergehouden wordt in de door de staat gecontroleerde media, vinden en publiceren. Een interessante onderzoeksvraag is dan ook of internet een bijdrage kan leveren aan de verandering van een autoritair regime naar een meer democratische samenleving en de daarbij behorende idealen.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk eerst een duidelijk theoretisch kader te schetsen. Zo moet het helder zijn wat er wordt verstaan onder een autoritair regime en ook moet het begrip ‘democratiseringspotentieel’ nauwkeurig worden afgebakend. Dit gebeurt in de hoofdstukken één en twee. In hoofdstuk drie wordt het alternatieve medialandschap in Afrikaanse landen, waar de media niet vrij zijn, beschreven. Hierbij wordt gekeken naar alternatieve media en hun rol in autoritaire landen. Hierna wordt in hoofdstuk vier de rol van internet als alternatief medium verder uitgewerkt. Vervolgens wordt Zimbabwe als casestudy gebruikt ter illustratie. Tot slot zal aangegeven worden in hoeverre internet, als alternatief medium, bij kan dragen aan een democratische ontwikkeling in een Afrikaans land met een autoritair regime.


  1   2   3   4   5   6   7

  • Inhoudsopgave

  • Dovnload 119.91 Kb.