Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een casestudy naar de gevolgen van het niet consistent en integraal organiseren in de chemische procesindustrie

Dovnload 0.56 Mb.

Een casestudy naar de gevolgen van het niet consistent en integraal organiseren in de chemische procesindustriePagina15/16
Datum04.04.2017
Grootte0.56 Mb.

Dovnload 0.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Nawoord en dankbetuiging

Deze studie, met als sluitstuk de scriptie die voor u ligt, is tot nu toe het zwaarste leerproces uit mijn leven. Vele malen ben ik mijzelf tegengekomen en heb ik overwogen het bijltje er bij neer te gooien. Zonder het aanhoudende vertrouwen en steun van mijn thuisfront had ik dit ook zeker gedaan. Nu, achteraf, op dit moment ben ik blij dat ik het afgerond heb en weet ik dat dit een overwinning op mezelf is.

Pety, hoe vaak ik ook heb gescholden, nu ben ik ontzettend dankbaar dat jij dit allemaal voor mij gedaan hebt. Terwijl ik maar bleef twijfelen, wist jij allang wat het voor mij zou opleveren. Wat dit voor mij heeft betekent, is eigenlijk met geen woord te beschrijven. Het zit voor altijd in mijn hart en ik zal het niet vergeten. Duizendmaal dank!
Buiten het persoonlijke leerproces was er natuurlijk het wetenschappelijke leerproces. Dit was buitengewoon boeiend en interessant, maar desalniettemin ook zwaar. Ik ben mijn begeleider Bert Jetten veel dank verschuldigd voor zijn voortdurende opbouwende kritiek en aanvullende opmerkingen.

Bert, jij wist mij steeds over een dood punt heen te trekken en door de bomen het bos weer te laten zien. Ook hiervoor nogmaals hartelijk dank!


At last, but not at least: het onderzoek was alleen mogelijk met de hulp van Du Pont Dordrecht. Van het begin af aan heb ik het vertrouwen gekregen van het DPS-team en heeft men mij op allerlei fronten geholpen. Ik mocht alles vragen en weten, ik kreeg alle benodigde informatie en data en mocht aansluiten bij diverse vergaderingen.

Ad Simoen, jij hebt vanaf het begin het volste vertrouwen aan mij gegeven. Jij was het die er voor zorgde dat ik in een goede positie binnen Du Pont en het DPS-team kwam, waardoor deuren voor mij open gingen! Dat je daaraan dacht heeft mij enorm geholpen, maar heeft mij ook geraakt. Daar ben ik je nog dankbaar voor. Ik kon je altijd bellen en geen verzoek werd afgewezen. Ook hiervoor nogmaals hartelijk dank!

Ook alle andere zeer behulpzame medewerkers van Du Pont, zoals Ed, Ad, Marco, Tim, Jeffrey: hartelijk dank!

Literatuurlijst en bronvermeldingVoorblad: naar de originele omslag van het boek ‘Du Pont: From the Banks of the Brandywine to the Miracles of Science’ (2002) by Adrian Kinnane. Wilmington, Delaware: E.I. du Pont de Nemours and Company.
Geraadpleegde literatuur en bronnen

Adler, Paul S. (2003), Time-and-Motion Regained. Harvard Business Review, 1993.

Alblas, Gert/ Wijsman, Ella (1998), Gedrag in organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff, tweede druk.

Alders, B. (1993), Lean Production: is er sprake van een West-Europees perspectief?. M&O, nr.1, 39-54.

Amelsvoort, Pierre van(1999), De moderne sociotechnische benadering: een overzicht van de sociotechnische theorie. Vlijmen: ST-Groep.

Amelsvoort, Pierre van(2006), Lean Management: Oude wijn in nieuwe zakken? Panta Rhei, jaargang 16, nummer 1 juli 2006. Vlijmen: ST-Groep.

Babson, Steve (1993), Lean of Mean: The MIT Model and Lean Production at Mazda. Labor Studies Journal/Summer, 3-24.

Berger, Anders (1997), Continuous Improvement and Kaizen: standardization and organizational designs. Integrated Manufacturing Systems, 8/2, 110-117.

Beurden, Marieke van (2007), Mensen maken het verschil: het resultaat van een evaluatie van 10 jaar werken zonder functies maar in rollen. Panta Rhei, jaargang 17, nummer 2. Vlijmen: ST-Groep.

Boonstra, J.J.; Steensma, H.O.; Demenint, M.I. (1996, 11e oplage 2008), Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties: Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen. 's Gravenhage: Reed Business bv.

Braster, J.F.A. (2000), De kern van casestudy's. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.

Brunet, Adam Paul and New, Steve (2003), Kaizen in Japan: an empirical study. International Journal of Operations & Production Management, Vol.23, No.12, 1426-1446.

Cheser, Raymond N. (1998), The effect of Japanese Kaizen on employee motivation in U.S.Manufacturing. The International Journal of Organizational Analysis, Vol.6, No.3 (July), 197-217.

Collins, David (1998), Organizational Change: Sociological Perspectives. London-New York: Routledge.

Conger, Jay A., Kanungo, Rabindra N. (1988), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, Vol.13, No.3, 471-482.

Dankbaar, Ben (2008), Arbeid in verandering, in: Joris Van Ruysseveldt en Jacques van Hoof (red.), Arbeidsorganisatie in de tweede helft van de 20e eeuw (pp.45-78) en Arbeid en arbeidsorganisatie in Nederland (pp.79-106). Deventer: Kluwer, Open Universiteit Nederland.

Delbridge, Rick; Oliver, Nick; Lowe, James (1998), Japanization on the shopfloor. UP Limited (MCB).

Du Pont (2008), Onderweg naar gezonde groei. Dordrecht: DPS team.Dumbrell, Tom; Montfort, Rowena de; Finnegan, Wendy (2002), New Skills in process manufacturing. National Centre for Vocational Education Research (NCVER), Leabrook, Australia.EIFFEL (2007), Sociale innovatie: visies, voorbeelden en feiten. Arnhem: EIFFEL.

Eijbergen, Rob van (1999), De invoering en het effect van zelfsturende teams in organisaties. Utrecht:Uitgeverij Lemma BV.

Handel, Michael J. (2003), The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary and Critical Readings. London: Thousand Oaks - New Delphi: Sage Publications, Inc.

Hootegem, Geert van; Amelsvoort, Pierre van; Beek, Gert van; Huys, Rik (2008), Anders organiseren & beter werken: Handboek sociale innovatie en verandermanagement. Leuven: Uitgeverij Acco.

Hut, Jacqueline en Molleman, Eric (1998), Empowerment and team development. Team Performance Management, Vol.4 No.2, 53-66, MCB University Press.

Huys, Rik en Van Hootegem, Geert (1994), Beheerste reacties: Techn. En sociaal-organisatorische innovaties in de chemische industrie. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid Vorming.

Huys, Rik; Sels, Luc; Hootegem, Geert van; Bundervoet, Jan; Henderickx, Erik (1999), Toward Less Divison of Labor? New Production Concepts in the Automotive, Chemical, Clothing, and Mach.Tool Industrial Human Relations, Vol.52, No.1, 67-93.

Jaarsveld, Jos van; Amelsvoort, Pierre van (2005), Een aanpak voor het invoeren van zelfsturende teams. ST-GROEP/05 Reader een aanpak voor het invoeren van ZST-OWC, Vlijmen: ST-Groep.

Kirkman, Bradley L. and Rosen, Benson (1999), Beyond self-management: antecedents and consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, Vol.42, No. 1, 58-74.

Klein, J.A.(1989), The Human Costs of Manufacturing Reform. Harvard Business Review, March-April, 60-66.

Kommers, Hans (1998), De ondernemingsraad als partner bij organisatievernieuwing. Vlijmen: ST-Groep.

Kuipers, Ben S. and De Witte, Marco C. (2005), Teamwork: a case study on development and performance. The International Journal of Human Resoource Mangement 16:2 February, 185-201.

Kuipers, Ben S. and Stoker, Janka I. (2009), Development and performance of self-managing work-teams: a theoretical and empirical examination. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 20, No. 2, February, 399-419.

Lammers, D.J., Nijs, A.A, Van Noort, W.J. (1983). Organisaties vergelijkenderwijs (8e druk 2000). Utrecht: Het Spectrum B.V.

Landsbergis, Paul A; Cahill, Janet; Schnall, Peter (1999), The Impact of Lean Production and Related New Systems of Work Organization on Worker Health. Journal of Occupational Health Psychology, No.2, 108-130.

Lee, W.G.K.; Baines, T.; Tjahjono, B; Greenough, R. (2006), Towards a conceptual framework of manufacturing paradigms. SIMTech technical reports, Volume 7, Number 3, jul-sep, 169-177.

Liker, Jeffrey K. (2004), The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. Mc Graw-Hill, New York.

Malloch, Hedley (1997), Strategic and HRM aspects of Kaizen: a case study. New Technology, Work and Employment, 12:2, 108-121, Blackwell Publishers Ltd.

Maxwell, Joseph A. (1996), Qualitative Research Design: An Interactive Apporach. London: Thousand Oaks - New Delhi: Sage Publications, Inc.

Mintzberg, Henry (1992), Organisatiestructuren. Schoonhoven: Academic Service.

Neuman, W. Lawrence (1991, fourth edition 2000), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Needham Heights: Allyn & Bacon.

New, S.J. (2007), Celebrating the enigma: the continuing puzzle of the Toyota Production System. International Journal of Production Research, Vol.45, No.16, 15 August, 3545-3554, Taylor & Francis

Niepce, Willem and Molleman, Eric (1998), Work Design Issues in Lean Production from a Sociotechnical System Perspective: Neo-Taylorism of the Next Step in Sociotechnical Design? Human Relations, Vol.51, No.3, 259-287.

Parker, Sharon K. (2003), Longitudinal Effects of Lean Production on Employee Outcomes and the Mediating Role of Work Characteristics. Journal of Applied Psychology, Vol.88, No.4, 620-634.

Parker, Sharon K.; Chmiel, Nik; Wall, Toby D. (1997), Work Characteristics and Employee Well-Being Within a Context of Strategic Downsizing. Journal of Occupational Health Psychology, Vol.2, No.4, 289-303.

Prajogo, Daniel Indarto (2000), Inside Continuous Improvement - a Literature Review. Jurnal Teknik Industri, Vol.2, No.2, December, 65-71.

Pruijt, Hans D. (1997), Job Design and Technology: Taylorism vs.Anti-Taylorisme. London-New York: Routledge.

Pruijt, Hans (2000), Repainting, modifying, smashing Taylorism. Journal of Organizational Change Management, Vol.13 No.5, 439-451, MCB University Press.

Pruijt, Hans (2003), Teams between neo-Taylorism and anti-Taylorism. Economic and Industrial Democracy, Vol 24.1, 77-101.

Ruysseveldt, Joris van; Witte, Marco de; Grumbkow (red.), Jasper von (1998), Organiseren van mens en arbeid: Hedendaagse benadering van de kwaliteit van de arbeid. Heerlen: Open universiteit.

Ruysseveldt, Joris van; Hoof, Jacques van (2008), Arbeid in verandering. Deventer: Kluwer, Open Universiteit Nederland.

Schein, E. (1985), Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey Bass

Schumann, Michael (1998), New Concepts of Production and Productivity. Economic and Industrial Democracy, Vol.19, No.1, 17-32.

Scott, W.Richard; Davis, Gerald F. (2007-Pearson International Edition), Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open System Perspectives. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Smadi, Sami Al (2009), Kaizen Strategy and the drive for competitiveness: challenges and opportunities. Competitiveness Review: An International Business Journal, Vol.19, No.3, 203-211.

Smith, Vicki (1997), New Forms of Work Organization. Annual Reviews Sociology, 23, 315-339.

Spear, Steven and Bowen, H.Kent (1999), Decoding the DNA of the Toyota Productiion System. Harvard Business Review, September-October, The President and Fellows of Harvard College.

Steen, Boudien van der; Poppel, Lourens van; Cook, Julian; Westerveld, Suzanne; Donlagic, Ademira (2008), Dupont Productie Systeem. Werkstuk Master AOM FSWS 434-08 Organisatieonderzoek.

Steijn, Bram (2001), Work systems, quality of working life and attitudes of workers: an empiracal study towards the effects of team and non-teamwork. New Technology, Work and Employment 16:3, 191-203.

Steijn, Bram (2004), Werken in de informatiesamenleving. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV

Styhre, Alexander (2001), Kaizen, Ethics, And Care of the operations: management after empowerment. Journal of Management Studies 38:6, September.

Tuckman, Alan (1994), The Yellow Brick Road: Total Quality Management and the Restructuring of Organizational Culture. Organization Studies, 15/5, 727-751.

Volberda, Henk W.; Bosch, Frans A.J. van den; Jansen, Justin J.P. (2005), Slim managen & Innovatief organiseren: Onderzoeksverslag. Rotterdam: Erasmus Strategic Renewal Centre (ESRC).

Watson, Tony J. (1980). Sociology, Work and Industry (fourth edition 2003). London-New York: Routledge.

Wolters, Bart (2007), Intergraal organiseren = creëren van verbinding. Panta Rhei, jaargang 17, nummer 2 november.

Womack, J.P.; Jones, D.T.; Roos, D. (1990), The Machine that changed the world. New York: Rawson.

Wright, Martyn and Edwards, Paul (1998), Does Teamworking Work, and if so, Why?: a case study in the Aluminium Industry. Economic and Industrial Democracy, Vol.19, No.1, 59-90.

Websites

http://www2.dupont.com/Heritage/en_US/related_topics/dordrecht_netherlands.html

http://www.st-groep.nl/wie.asp

http://www2.dupont.com/Our_Company/en_US/glance/sus_growth/sus_growth.html

http://www2.dupont.com/Dordrecht_Plant_Site/nl_NL/assets/downloads/Responsible%20Care%20verslag%202008%20DEF.pdf

http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/index.html

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.maddoe.nl/images/M322.jpg&imgrefurl=http://www.maddoe.nl/p451321.html&h=364&w=636&sz=49&tbnid=BfCue4mQYs9B1M:&tbnh=78&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dfunctiestructuur&hl=nl&usg=__LFNBIwY4L6w2kSngvNb_YlvhZDY=&sa=X&ei=FK1BTOb6MYOKOLD-7Z0N&ved=0CCoQ9QEwBA

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

  • Literatuurlijst en bronvermelding

  • Dovnload 0.56 Mb.