Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een genealogie swanenburg (diverse spellingen) (leiden)

Dovnload 47.75 Kb.

Een genealogie swanenburg (diverse spellingen) (leiden)Datum28.10.2017
Grootte47.75 Kb.

Dovnload 47.75 Kb.
  1. EEN GENEALOGIE SWANENBURG (diverse spellingen) (LEIDEN)


A.J. van der Zeeuw


Als (voorlopig ?) sluitstuk van mijn genealogische escapades presenteer ik hier een genealogie Swanenburg. Mijn favoriete tante, mijn moeders oudere zuster, was getrouwd met Klement Swanenburg. Klement was mobiele groentenhandelaar in Leiden, en een broer van hem had een groentenwinkel in de Heerenstraat in die stad. Ook in zijn wat verdere familie kwam al of niet mobiele handel veel voor. Al eerder had ik al wat gegrasduind in de familie Swanenburg, en daarbij gevonden dat de beruchte gifmengster 'Goeie Mie' een oudtante van Klement was, een zuster van zijn grootvader.
Toen ik besloot wat dieper in die genealogie te duiken, was natuurlijk de eerste stap de naam, voorzien van allerlei jokers, in te voeren in de Leidse digitale stamboom. Het bleek dat de naam Clement als vroeg in de 17e eeuw vaak voorkwam in Leiden en de (naaste) omgeving. Al in 1646 trad een Clement Fransz van Swanenburg op als doopgetuige in de (NG) Hooglandse Kerk, en in 1689 sloot een Frans Swanenburgh een NG huwelijk met als getuige zijn broer Clement Swanenburg uit Leiderdorp. Ik ga ervan uit dat beiden zoons waren van de eerder genoemde Clement Fransz. Hoewel het verleidelijk is om voor die oude gegevens een directe relatie met 'mijn' Klement te veronderstellen, is dat toch grotendeels speculatie, omdat ik het niet heb kunnen aantonen. Er zijn namelijk twee problemen. De familie van 'mijn' Klement was in de vroegst gevonden generaties (eerste kwart 18e eeuw) RK. Zij kwamen uit Voorhout en trouwden en lieten hun kinderen dopen in Sassenheim. Van de RK doop- en trouwboeken uit deze en andere streekparochies zijn nauwelijks vroegere gegevens bewaard. De Leidse, Leiderdorpse en andere families, ook die waarin de naam (C,K)lement veel voorkwam, waren Nederduits Gereformeerd.
Verder zoekend op de site 'mijnstambomen', een mij al lang bekende verzamelsite van Leidse genealogieën geredigeerd door Jouke de Vries, vond ik twee genealogieën Swanenburg, beide vrij ver teruggaand tot in de 16e eeuw. In geen van beide vond ik een relatie met 'mijn' genealogie Swanenburg. Op dezelfde site echter komt ook een stuk voor 'voorouders van de gifmengster Goeie Mie'. De Swanenburglijn in dit stuk eindigt bij een Clement (Swanenburg), van wie verder niets bekend is. Hij wordt gevolgd een zoon Jacob Clemens (Swanenburg), en die op zijn beurt door een Arie Jacobs Swanenburg.
I Jacob Clementse (SWANENBURG), geb. ?, overl. ?, wnd. Voorhout,

tr. RK Sassenheim 06-01-1727 Grietje Jans (van Beijeren), geb. ?, overl. ?, wnd. Voorhout.

Uit dit huwelijk, allen RK ged. Sassenheim:

1. Adrianus (Arie), geb. Voorhout, ged. 01(?)-11-1728, get. Klaes Clementse en Antje Clementse. volgt IIa 2. Maria (Maartje) Jacobs Swaanenburg, ged. 20-08-1731, tr. RK Sassenheim 1) 19-05-1754 Jan Willems Walraaven, 2) 28-07-1765 Engel Florisz Bronsgeest.

3. Margaretha, ged. 27-01-1734

4. Joannes, ged. 06-07-1736

5. Clemens, ged. 21-11-1739

6. Antonius (Teunis), ged. 19-03-1743

7. Joannes, ged. 09-06-1745

8. Joannes (Jan), ged. 07-07-1747, volgt IIb

9. Cornelia, ged. 29-10-1748

10. Petrus, ged. 31-01-1752


IIa Arie Jacobsz SWAANENBURG, geb. Voorhout, RK ged. Sassenheim 01(?)-11-1728, overl., tr. 1)(gerecht) Warmond 09-04-1752 Willemijntje Willems van den Boom, wed. Ary Cornelisz Glasbergen, tr. 2) (gerecht) Oegstgeest 18-08/03-09-1758 Maria van (N)Es, ged. Oegstgeest 29-05-1736, overl. 08-1779.

Uit het tweede huwelijk, allen ged. Leiden:

1. Daniël, RK ged. Bakkersteeg 19-12-1760, volgt IIIa

2. Clemens, RK ged. Bakkersteeg 23-12-1763 (get. Theunis Swaenenburg en

Grietie Swaenenburg.), volgt IIIb 3. Wilhelmus, RK ged. Bakkersteeg 13-08-1766 4. Margarita, RK ged. Utr. Veer 14-02-1770 (vader genoteerd als

Arnoldus) 5. Cornelis, RK ged. 15-10-1773 6. Maria, RK ged. Utr. Veer 01-01-1777 7. Maria, ged. 29-06-1778

IIb Jan Jacobsz SWANENBURG, RK ged. Sassenheim 07-07-1747, tr. RK Sassenheim 1) 05-06-1763 Joostje Jans Slagkamp, geb. , overl. , dr van , 2) 11-05-1766 Marijtje Jans Eering. Uit het eerste huwelijk: (alle kinderen RK ged. in Sassenheim) 1. Anna, ged. 13-10-1764 2. Jacoba, ged. 18-11-1765 Uit het tweede huwelijk: 3. Jacobus, ged. Sassenheim 21-03-1767 4. Cornelia, ged. 26-07-1771 5. Jannetje Zwanenburg, ged. 01-12-1773, tr. Sassenheim RK 17-05-1801 Hendrik Wiggers. 6. Pieternelletje, ged. 07-11-1774 7. Pieter, ged. 11-11-1775, 8. Clement, ged. 30-05-1778 9. Nicolaus, ged. 03-09-1779 10. Arnoldus, ged. 16-08-1782

IIIa Daniël SWANENBURG, ged. 19-12-1760, droogscheerder, overl. RK Weeshuis 16-09-1826, tr. (Sch) 07-10-1785 Johanna Kroon, geb.1758, spinster, overl. 27-12-1818, dr van Willem Kroon en Maria Kriek.

Geen kinderen gevonden.

IIIb Clement(is) SWANENBURG, RK ged. (Bakkersteeg) Leiden 23-12-1763, rokjeswerker, overl. 01-11-1833, otr./tr. (sch.) Leiden 26-04/11-05-1793 Catharina van der Drift, RK ged. (Kuipersteeg) Leiden 03-06-1766, spinster, overl. Leiden 21-10-1821, dr van Willem van der Drift en Catharina Zwonk.

Uit dit paar:

1. Maria Catharina Swanenburg, ged. 26-05-1793, overl. 14-04-1870, tr.

21-10-1814 Petrus Hendricus van Oyen, ged. 16-05-1789, wednr. Willemina

Federica Montagne, smidsknecht, overl. 03-02-1867, zn van Hendrik van Oyen

en Elisabeth Verkroost.

2. Catharina, RK ged. 17-05-1795

3. Adrianus, RK ged. 01-01-1798, volgt IVa

4. Wilhelmus, RK ged. 12-02-1801

5. Wilhelmus, RK ged. 15-02-1805, volgt IVb

6. Catharina, RK ged. 08-02-1809

7. Clement, RK ged. 26-07-1810, volgt IVc
IVa Adrianus (Arie) SWANENBURG, ged. 01-01-1798, opperman, overl. 25-07-1870, tr. 10-01-1828 Judik Riebeek, geb. 11-03-1792, spinster, overl. 29-06-1866, dr van

Uit dit huwelijk:

1. Klement, geb. 01-10-1821(erkend), overl. 04-02-1838.

2. Hester, geb. 29-10-1824 (erkend),

3. Agnes Zwaanenburg, geb. 11-05-1828, overl. 06-02-1900, tr. 23-04-1846

Willem Fielemon, geb. 22-07-1810, sjouwer, overl. 28-01-1897, zn van

Jacobus Fielemon en Elsje van Poelgeest.

4. Wilhelmus, geb. 08-01-1832. volgt Va 5. Pieter, geb. 12-05-1838, volgt Vb


IVb Wilhelmus SWANENBURG, RK ged. 15-02-1805, pleistermakersknecht, overl. 20-07-1866, tr. 31-0-1828 Agnes Hakkart, RK ged. 21-07-1804, dienstbode, overl. ?, dr van Jacobus Hakkart en Catharina Deinsel.

Uit dit paar:

1. Catharina, geb. 15-11-1828, overl. 28-08-1832

2. Jacoba, geb. 21-05-1831, overl. 24-10-1840

3. Clement, geb. 04-01-1834, volgt Vc

4. Catharina Maria, geb. 24-02-1837

5. Jacoba Swaanenburg, geb. 04-09-1841, dienstbode, overl. , tr.

10-11-1869 Johannes Henricus Aalberse, geb. 10-10-1837, sjouwer,

overl. 12-07-1913, zn van Petrus Henricus Aalberse en Elisabeth de Man.

6. Wilhelmus, geb. 31-03-1846, overl. 02-03-1850

IVc Clemens SWANENBURG, RK ged. (Kuipersteeg) Leiden 26-07-1810, sjouwer, overl. Leiden 30-06-1882, zn van Clement(is) Swanenburg en Catharina van der Drift, tr. Leiden 10-06-1830 Joanna Dingjan, RK ged. (Kuipersteeg) Leiden 05-04-1810, overl. Leiden 06-04-1882, dr van Hermanus Dingjan en Elisabeth Timp.

Uit dit paar:

1. Clement, geb. 22-06-1830, volgt Vd

2. NN, geb./overl. 29-06-1832

3. Catharina, geb./overl. 09/13-05-1834

4. Elisabeth, geb./overl. 09/13-05-1834

5. Elisabeth, geb. 15-05-1835, overl. 13-09-1836

6. Elisbeth Catharina, geb. 24-09-1837, overl. 08-11-1842

7. Maria Catharina Swanenburg, geb. 09-09-1839, overl. Gorinchem 11-04-

1915, tr. 13-05-1868 (sch. op eis man) 29-01-1886) Johannes van der Linden,

geb. 18-01-1844, overl. 25-02-1898, zn van Arie van der Linden en Rebecca

de Haas.


Maria Catharina Swanenburg is bekend en berucht als 'Goeie Mie'. Met als

doel het innen van verzekeringspenningen op hun leven vergiftigde zij met

arseen 102 mensen, van wie er 27 stierven, onder wie 16 familieleden. In

1885 werd zij veroordeeld tot levenslang tuchthuis. Zij stierf in de

Vrouwengevangenis van Gorinchem.

8. Johanna, geb. 01-02-1842, overl. 02-01-1849

9. NN, geb./overl. 05-02-1844

10. Johanna Catharina Swanenburg, geb. 19-12-1844, overl. 04-04-1892, tr.

26-11-1862 Gerrit van Putten, geb. 04-12-1841, sjouwer, overl. ?, zn van

Gerrit van Putten en Johanna Timmermans

11. Petronella Johanna Zwanenburg, geb. 30-06-1848, overl. 23-05-1883,

tr. 11-11-1874 Johannes Lepelaar, geb. 16-03-1851, smid, overl. 20-02-1883,

zn van Abraham Lepelaar en Lena Kleijn.

12. Johanna Maria, geb. 12-01-1851, overl. 13-02-1855

13. Hendrik, geb. 12-08-1854, volgt Ve

Va Wilhelmus ZWANENBURG, geb. 08-01-1832, schippersknecht, overl. 17-07-1864, tr. 10-12-1856 Pieternella Hakkaart, geb. 05-06-1835, overl. 18-08-1909, dr van Johannes Hakkaart en Johanna Engelbrecht.

Uit dit huwelijk:

1. NN, geb./overl. 07-10-1857

2. Antje, geb./overl. 02-10/21-11-1858

3. Pieternella Zwanenburg, geb. 08-12-1859, overl. 08-10-1920, tr. 10-08-1879 Lucas de Romijn, geb. 24-04-1861, sigarenmaker, overl. 15-03-1931, zn van Lucas de Romijn en Johanna Wilhelmina Albers.

4. Willem, geb. 02-07-1863, volgt VIa

Vb Pieter ZWANENBURG, geb. 12-05-1838, stoker, overl. 12-04-1911, tr. 24-08-1859 Elisabeth Ligtvoet, geb. 21-07-1835, overl. Oegstgeest 15-03-1929, dr van Hermanus Ligtvoet en Elisabeth Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus, geb. 31-01-1860, overl. 01-06-1863

2. Johannes, geb. 12-06-1862, volgt VIb

3. Elisabeth Zwanenburg, geb. 25-07-1864, overl. 18-01-1960, tr. 14-10-1885 Paulus van Hooidonk, geb. 09-09-1862, fabriekwerker, overl. 15-09-1952, zn van Nicolaas van Hooidonk en Jannetje Dreef.

4. Adrianus, geb. 24-03-1867, overl. 03-12-1868

5. Catharina Zwanenburg, geb. 30-03-1874, overl. Oegstgeest 26-03-1954, tr. 11-05-1898 Dirk Bartholomeus Erades, geb. 03-08-1876, fabrieksarbeider, overl. 06-03-1940, zn van Bartholomeus Erades en Aaltje Hemerik.

6. Hermanus, geb. 02-09-1876, overl. 29-03-1881

7. Wilhelm, geb. 03-03-1880, volgt VIc


Vc Clement SWANENBURG, geb. 04-01-1834, opperman, overl. 22-11-1906, tr. 03-05-1871 Alida Clasina Noordermeer, geb. 04-08-1837, overl. 18-10-1905, dr van Adrianus Noordermeer en Clasina Raaphorst.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus, geb./overl. 07-07/02-11-1871

2. Johanna, geb. 30-04-1873, overl. 12-04-1876

3. Clement, geb. 01-04-1875, volgt VId
Vd Clement SWAANENBURG, geb. 22-06-1830, gaswerker, overl. 12-05-1896, tr. 02-02-1853 Catharina Pont, geb. 08-06-1827, dienstbode, overl. 06-01-1904, dr van Cornelis Pont en Sara Barbara Schaft.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Catharina,geb./overl. 24-11/09-12-1853

2. Cornelis, geb. 23-03-1859, volgt VIe

3. Alida, geb. 10-05-1863, overl. 06-08-1872

4. Clement, geb. 02-05-1866, volgt VIf


Ve Hendrik SWANENBURG, geb. Leiden 12-08-1854, koopman, overl. Leiden 19-12-1935, zn van Clemens Swanenburg en Joanna Dingjan, tr. Leiden 23-04-1879 Wilhelmina Catharina Vogelenzang, geb. Leiden 11-12-1856, overl. Leiden , dr van Pieter Vogelenzang en Lijdia Alida Vermond.

Uit dit huwelijk:

1. Klement, geb. 06-08-1879, volgt VIg

2. Lydia Alida Swanenburg, geb. 11-10-1882, overl. 30-01-1958, tr.

05-07-1905 Abraham Kasteelen, geb. 05-07-1878, meubelmaker, overl. ,

zn van Jan Kasteelen en Antonia Nierop.

3. Hendrik, geb. 19-06-1885, volgt VIh

4. Pieternella,geb. 25-12-1887,overl. 16-02-1890

5. Pieter, geb. 06-02-1891, volgt VIj

6. Elias, geb. 12-07-1893

7. Leendert, geb. 24-05-1895

8. Wilhelmina Catharina, geb. 23-08-1897

VIa Willem ZWANENBURG, geb. 02-07-1863, fabrieksarbeider, overl. 23-03-1950, tr. 10-07-1901 Mietje Kramer, geb. 13-04-1876, overl. 24-04-1939, dr van Dirk Kramer en Maria de Beij.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Wilhelmina Zwanenburg, geb. 18-11-1899, tr. 18-08-1920 Willem Cornelis van der Tuin, geb. 27-06-1898, vlaggendoekwever, overl. 20-08-1960, zn van Isaac van der Tuin en Jacoba van der Reijden.

2. Pieternella Zwanenburg, geb. 07-01-1902, tr. 24-01-1923 Abraham Vermeer, geb. 19-11-1899, schippersknecht, zn van Klaas Vermeer en Johanna van Doorn,

3. Willem, geb. 23-04-1904

4. Maria Zwanenburg, geb. 21-07-1906, tr. 30-11-1927 Izaäk Florijn, geb. 23-12-1899, voorspinner, zn van Izaäk Florijn en Maria Rijken.

5. Dirk, geb. 28-10-1908

6. Jansje Zwanenburg, geb. 26-02-1910, tr. (1) 27-04-1932 Willem Siera, geb. 28-08-1906, schipper, zn van Johannes Siera en Jacoba Cornelisse, overl. 20-03-1935, tr. (2) 14-11-1938 (sch. 07-01-1944) Willem la Rooij, geb. 30-11-1909, huisschilder, zn van Samuel la Rooij en Hillegonda Verhoeven.

7. Lucas, geb. 01-05-1912, overl. 03-10-1913

8. Johanna, geb. 21-07-1914


VIb Johannes ZWANENBURG, geb. 12-06-1862, wolsorteerder, overl. 18-02-1950, tr. (1) 26-11-1884 Koosje Reen, geb. Sneek 02-03-1863, overl. 13-12-1910, dr van Douwe Reen en Maria Catharina Labordus, tr. (2) 05-06-1912 Jansje Arnoldus, geb. 30-11-1869, overl. 01-11-1957, dr van Pieter Arnoldus en Adriana Catharina Wilhelmina Labordus.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth, geb. 02-09-1885

2. Maria Catharina, geb. 05-01-1887

3. Koosje, geb. 15-10-1888, overl. 16-06-1891

4. Fiete, geb. 22-02-1891

5. Pieter, geb. 04-05-1893, volgt VIIa

6. Jacoba, geb. 23-04-1896

7. Johanna, geb. 04-10-1906, overl. 18-11-1911

VIc Wilhelm ZWANENBURG, geb. 03-03-1880, fabriekswerker, tr. 16-04-1902 Henriëtta Le Noble, geb. 17-11-1880, dr van Pieter Martinus Le Noble en Henrietta Sampimon.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, geb. 25-03-1904

VId Clement SWANENBURG, geb. 01-04-1875, winkelbediende, overl. 29-07-1903, tr. 28-05-1902 Maria Johanna Petronella van der Westen, geb. 04-07-1872, overl., dr van Cornelis Martinus van der Westen en Johanna Kalmeijer.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Clement Joseph, geb. 24-07-1903

M.J.P van der Westen hertrouwde met Pieter de Meij en vertrok met hem en haar zoon op 18-12-1912 naar Den Haag. Na het overlijden van haar tweede man vertrok zij op 25-01-1918 met haar zoon (goudsmid) en haar dochter uit tweede echt naar Utrecht.

VIe Cornelis SWAANENBURG, geb. 23-03-1859, smid, overl. 28-06-1935, tr. 28-06-1882 Elisabeth Aniba, geb. 28-12-1859, overl. , dr van Hendricus Aniba en Jacoba Maria van Soest.

Uit dit huwelijk:

1. Clément Cornelis, geb. 15-04-1883, volgt VIIb

2 Henricus Jacobus, geb. 19-07-1884

3. Catharina Elisabeth, geb. 10-02-1887

4. Bartholomeus Wilhelmus Josephus, geb. 27-04-1889

5. Maria Margaretha Swaanenburg, geb. 15-09-1891, overl. , tr. 19-10-

1921 Antonius Innocentius Bos, geb Huissen 1889, kleermaker, overl., zn van Gerardus Johannes Bos en Katarina Wilhelmina van Heek.

6. Johanna Huiberdina, geb. 20-02-1894, overl. 26-01-1897

7. Cornelis, geb. 16-04-1896

8. Johannes Jacobus, geb. 12-02-1899

9. Cecilia Petronella Swaanenburg, geb. 13-06-1901, overl. Boskoop 24-

05-1930, tr. 06-02-1929 Cornelis Johannes Snelderwaard, geb. Leiderdorp 03-05-1903, boekdrukker, overl. , zn van Johannes Snelderwaard en Catharina Vermunnicht.


VIf Clement SWAANENBURG, geb. 02-05-1866, kleermaker, overl. 09-04-1937, tr. 29-06-1887 Catharina Kop, geb. 15-12-1864, overl. 12-01-1940, dr van Pieter Kop en Catharina Petronella Uljee.

Uit dit huwelijk:

1. Clement, geb. Leiderdorp 11-09-1888, overl. Leiden 06-06-1889

2. Petrus, geb. Leiderdorp 18-01-1890, overl. Leiden 26-02-1890

3. Johannes Anthonius, geb. Leiderdorp 15-03-1891, overl. Leiden 27-09-

1895


4. Catharina Petronella, geb. Leiderdorp 13-07-1892

5. Maria, geb. Leiderdorp 13-03-1895

VIg Klement SWANENBURG, geb. Leiden 06-08-1879, koopman, overl. Leiden 03-02-1957, zn van Hendrik Swanenburg en Wilhelmina Catharina Vogelenzang, tr. Leiden 30-08-1899 Abigaël Wilhelmina Wijling, geb. Leiden 03-08-1878, overl. Leiden , dr van Pieter Wijling en Jansje Bavelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, geb. 18-01-1900, volgt VIIc

2. Jannetje Swanenburg, geb. 01-06-1901, overl. , tr. 19-07-1922 Jan

Dirk van Egmond, geb. Oegstgeest 1899, schippersknecht, overl. , zn van Hendrik van Egmond en Jansje van Rijn.

3. Wilhelmina Catharina, geb. 10-01-1903

4. Klement, geb. 03-06-1904, volgt VIId

5. Pieter, geb. 13-01-1910

6. Abigaël Wilhelmina, geb. 28-07-1911, tr. 28-12-1938 Jacobus van

Riet, metselaar, geb. 01-12-1906, zn van Jacob van Riet en Wilhelmina Selier.

7. Johanna, geb. 23-07-1915

8. Lydia Swanenburg, geb. 12-04-1920, tr. 25-09-1940 Matthijs

Brittijn, geb. Dordrecht 1910/1911, handelsreiziger, zn van Matthijs Brittijn en Johanna Selier.


VIh Hendrik SWANENBURG, geb. 19-06-1885, koopman, overl. , tr. 24-02-1909 Bartha Wilhelmina Ramak, geb. Leiderdorp 09-07-1883, overl. , dr van Simon Ramak en Sara Apolonia van der Sluijs.

Uit dit huwelijk:

1. Simon, geb. 28-01-1911

VIj Pieter SWANENBURG, geb. 06-02-1891, koopman, overl. , tr. 13-09-1911 Dirkje Dubbeldeman, geb. 29-02-1892, overl. , dr van Gerrit Dubbeldeman en Christina Brugman.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, geb. 24-01-1912, volgt VIIe

2. Catharina, geb. 13-08-1913

3. Wilhelmina Catharina, geb. 10-03-1915

4. ll. kind, geb./overl. 30-07-1917

5. ll. kind, geb./overl. 03-12-1919

6. ll. kind, geb./overl. 17-11-1922

7. ll. kind, geb./overl. 25-04-1924

8. ll. kind, geb./overl. 07-01-1932


VIIa Pieter ZWANENBURG, geb. 04-05-1893, machinist, overl. , tr. 04-08-1924 Fokje van der Vegt, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 10-08-1900, overl., dr van Johannes van der Vegt en Aaltje van der Werf.

Uit dit huwelijk:


VIIb Clement Cornelis SWAANENBURG, geb. 15-04-1883,

(leerling-)machinist, overl. 11-10-1958, tr. 24-05-1909 Anna Cornelia van Gemert, geb. 30-03-1884, overl. 27-08-1965, dr van Hendrikus van Gemert en Antje Verhoeff.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Anna Johanna Catharina, geb. 05-12-1910


VIIc Hendrik SWANENBURG, geb. 18-01-1900, koopman, overl. , tr. 06-06-1923 Hendrika Onderwater, geb. 28-04-1902, overl. , dr van Johannes Onderwater en Jacoba Labordus.

uit dit huwelijk:


VIId Klement SWANENBURG, geb. Leiden 03-06-1904, groentenhandelaar, overl. Leiden sept. 1985, zn van Klement Swanenburg en Abigaël Wilhelmina Wijling, tr. Leiden 29-05-1929 Clasina van den Wijngaard, geb. Leiden 04-04-1905, dr van Johannes Floris van den Wijngaard en Wilhelmina Kolderman, overl. Leiden 11-06-1981.

Uit dit huwelijk:

1. Abigaël Wilhelmina Swanenburg, geb. 27-10-1929, tr. Gerlof ten Wolde, twee dochters.

2. Johannes Floris Swanenburg, geb. 28-10-1944, (overl.), tr. Pia Meyer. Geen kinderen.VIIe Hendrik SWANENBURG, geb. 24-01-1912, koopman, overl., tr. 31-05-1933 Hendrica de Heiden, geb. 04-12-1912, overl. , dr van Leonardus Hendricus de Heiden en Catharina Stokkel.


Dovnload 47.75 Kb.