Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een opdracht waarin leerlingen zich erin bekwamen zo welsprekend mogelijk te schelden

Dovnload 12.27 Kb.

Een opdracht waarin leerlingen zich erin bekwamen zo welsprekend mogelijk te scheldenDatum14.10.2017
Grootte12.27 Kb.

Dovnload 12.27 Kb.
Schimptaal

Een opdracht waarin leerlingen zich erin bekwamen zo welsprekend mogelijk te schelden.
Je kunt een boete krijgen als je een agent uitscheldt. Maar niet als je dat slim aanpakt, volgens Jaap de Berg. Als je het maar goed formuleert, kom je er wel mee weg, volgens hem.
"Er lijkt veel voor te zeggen om de exclamatie fuck you! gericht tot een ambtenaar in functie, wettelijk strafbaar te stellen. (…) Wat drukt het uit? Meestal niet meer dan 'wat u doet of zegt, bevalt mij geenszins en in mijn gebrekkige taalmilieu zijn daarvoor geen chiquere expressiemiddelen voorhanden’.

En hier wringt de schoen. De strafbaarstelling - op zichzelf verdedigbaar - van fuck you en vergelijkbare vulgarismen criminaliseert alleen de schimptaal van een groep met een beperkt formuleringsvermogen of een dito woordenschat.

Of zou de rechter ook moeten ingrijpen, wanneer een agent van een onberispelijk articulerend heerschap te horen heeft gekregen: Uw ouders behoren naar alle waarschijnlijkheid niet tot de orde der primaten - of, bij een overtreding ergens in de bijbelgordel: Moge het u en de uwen vergaan als Korach, Datan en Abiram dan wel, bij een bekeuring wegens hardrijden in de bebouwde kom: Uw score op de Wechslertest wijkt vermoedelijk niet wezenlijk af van het getal van de hier geldende maximumsnelheid?

Jaap de Berg, Trouw 10-02-2007, “Schimptaal”Beantwoord de volgende vragen:

  1. Ben je het met de schrijver eens dat het gebruiken van fuck! een gebrek aan formuleervaardigheid betekent?

  2. Bespreek de betekenissen van de scheldzinnen die de auteur heeft bedacht.

  3. Zou een rechter deze varianten inderdaad niet strafbaar vinden? Waarom wel/niet?

  4. Bedenk zelf ook zinnen waarmee je ongestraft een agent kunt uitschelden.

  5. Bespreek elkaars vondsten: welke zou wel/niet strafbaar zijn?Tip:

Bespreek de kwestie door de (lastige) column van De Berg weg te laten. Laat leerlingen in dat geval zonder voorbeelden zelf ‘chique manieren’ verzinnen om ongestraft een agent te beledigen.

  • Beantwoord de volgende vragen

  • Dovnload 12.27 Kb.