Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een pedagogisch-didactische observatie in kaart brengen

Dovnload 47.73 Kb.

Een pedagogisch-didactische observatie in kaart brengenDatum05.12.2018
Grootte47.73 Kb.

Dovnload 47.73 Kb.

http://inteamindeklas.weebly.com

een pedagogisch-didactische observatie in kaart brengen


soort tool

sjabloon

doel

*studenten voeren en pedagogisch-didactische observatie uit

*studenten toetsen het pedagogisch-didactisch handelen van hun duopartner af aan de opleidingsdoelstellingen

*studenten noteren elkaars sterktes en leerpunten

gebruiker

mentoren/leerkrachten in team teaching/studenten in duostage

hoe gebruiken

zelfstandig

trefwoorden

duostage, team teaching, observeren, talent, reflecteren, feedbackBeginsituatie


Dit is enkel aan te raden bij gevorderde duo en pas in te vullen minstens 3 dagen stage of een korte stageperiode.

Benodigdheden


Sjabloon 'elkaar observeren gebaseerd op het competentieprofiel': zie pagina 4 tot 6 (pagina 4 kan als optie bij uitbreiding)

Instructie


Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt en communiceert. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat de werkopdrachten van de ander onvoldoende in orde zijn, of dat het juist heel erg goed is. Door het geven van  feedback stuur je elkaar bij waar nodig. Feedback wordt echter te vaak verward met het uiten van kritiek. Dat is een spijtige zaak, want wie feedback ziet als een kans om te leren bevindt zich dagelijks in een boeiende leeromgeving. Onderstaande sjablonen kunnen hierbij een hulp zijn.

Tabel: De duopartner noteert in de eerste kolom enkele zeer specifieke competenties die de medestudent goed (+) of niet goed (-) doet.

Bijvoorbeeld:

Te verwerven competenties als leerkracht

+


-


Waarom?

FG 2: spontaniteit enthousiasme

X
Je hebt een zeer warm contact met de kdn. Je laat duidelijk zien dat je graag in de buurt bent van kleuters. De kdn komen spontaan naar jou toe.

Attitudes
X

Je bent wat verlegen en teruggetrokken. Durf gerust wat meer vragen te stellen aan mij of de mentor. Je stoort hiermee zeker niet.

Deze competenties kunnen zeer uiteenlopend zijn afhankelijk van waar jij als observator de nood voelt om deze zaken te communiceren aan je duopartner om elkaar te helpen groeien tot een goede leraar kleuteronderwijs.

De student kan in samenspraak met de opleiding kiezen of alle functionele gehelen moeten besproken worden of enkel de relevante en geobserveerde zaken. Afhankelijk van deze keuze kunnen de studenten ook de opleidingsspecifieke termen per functioneel geheel handteren in plaats van zuiver over functionele gehelen te spreken.TIP: Na een langere periode kan teruggegrepen worden naar dit document om te kijken of er vorderingen zijn en op welke functionele gehelen.

Wat zou jij anders doen: Onderaan het document heeft de observator of duopartner de mogelijkheid om bepaalde tips mee te geven aan zijn of haar duopartner over functionele gehelen die als werden aangeduid.

Johari-venster (+ zie sjabloon op pagina 6): Zelfbewuster worden is een groeiend inzicht krijgen in jezelf, je eigen tekortkomingen kennen en beter weten hoe anderen jou percipiëren. De geobserveerde student reflecteert met behulp van het johari-venster op wat de duopartner observeerde en noteerde gebaseerd op het competentieprofiel. Het johari-ventster heeft vier kwadranten:

  • OPEN RUIMTE: De student noteert wat bekend is zowel voor de duopartner als voor de student zelf.

  • VERBORGEN GEBIED: De student vult zelf het verslag van de duopartner aan om aan te geven dat hij/zij nog verborgen talenten of kwaliteiten heeft die de duopartner niet heeft opgemerkt.

  • BLINDE VLEK: De geobserveerde student is zich niet bewust van deze eigenschap(pen) die door de duopartner werden geobserveerd.

  • ONBEKEND GEBIED: Dit luik zal leeg blijven omdat het zowel voor de observator als de geobserveerde onbekend is.

ELKAAR OBSERVEREN GEBASEERD OP HET COMPETENTIEPROFIEL

datum/periode: .................................................................................... activiteit: ..................................................................................................

Dit document werd ingevuld door ........................................................... voor (naam duopartner) ...................................................................................


Te verwerven competenties als onderwijzer+


-

Waarom?


Bv. FG 1: ... (je noteert hier een bepaalde competentie passende bij FG 1)Hier motiveer je waarom je duopartner hier goed of niet goed scoorde.
Wat zou jij anders doen? (medestudent)

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

STUDENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wat van bovenstaande gegevens (h)erken je (niet)?


Bekend aan jezelf

Onbekend aan jezelfBekend aan anderen

OPEN RUIMTEBLINDE VLEKOnbekend aan anderen

VERBORGEN GEBIEDONBEKEND GEBIEDPagina


 • Beginsituatie
 • Instructie

 • Dovnload 47.73 Kb.