Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een uitdaging op onze werktafel, het restauratieverslag van; Hs. IV 138 Chronicon Balduini Ninivensis

Dovnload 0.94 Mb.

Een uitdaging op onze werktafel, het restauratieverslag van; Hs. IV 138 Chronicon Balduini NinivensisPagina1/11
Datum10.10.2017
Grootte0.94 Mb.

Dovnload 0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Een uitdaging op onze werktafel, het restauratieverslag van;
Hs. IV 138 Chronicon Balduini Ninivensis.
In ons atelier krijgen we boeken uit verschillende eeuwen op onze tafel ter restauratie, sommige met een kleine schade, andere net het tegendeel.

De Hs. IV 138, een kroniek uit de 13e eeuw, zag er niet desastreus uit, maar werd toch één van onze moeilijkere opdrachten. Het zat ‘m allemaal in de kleine hoekjes en kantjes en de meeste ingrepen waren na afloop niet meer zichtbaar. Daarom hieronder de beschrijving en foto’s, met de uitdrukkelijke toestemming van de heer H. Janssens, archivaris abdij Averbode.


Titel;
Kroniek van Boudewijn van Ninove.
Periode en herkomst;
Ninove, einde 13e eeuw met bijvoegsels van latere datum.

Herkomst: abdij Ninove.

Na uitdrijving der religieuzen in het bezit gekomen van V. Cl. Vergauwen te Gent.

Bij verkoop in 1884 aangekocht door Stanislaus Joris, bibliothecaris van de abdij Averbode, waar het thans nog berust.A. F. Caeyers (1918 – 2006) archivaris abdij Averbode.
Materiaal en samenstelling;
Boekblok en schutbladen perkament.

Band 245 x 170 mm, houten platten, rundsleder, messing boekbeslag.

Gotische minuskel (onderkast); 128 folia, waarvan 3 schutbladen vooraan, drie schutbladen + 8 witte bladen achteraan.

Vangt aan met een grote verluchte “S” met randversiering in rood en blauw.


Afwisselende rode en blauwe letters als paragraaftekens tot fol. 106v.Merkwaardige plaatsen in de rand met een “nota” aangestipt.
Inhoud van de codex en kroniekschrijver;
1) (fol. 1r – 102v) Cronice fratris balduini dyaconi, canonici ninivensis ab incarnatione domini inchoantes.

Deze kroniek loopt over de jaren 1 – 1294 na Christus’ geboorte.

Incipit: Seculi etas sexta inchoat; explicit: succedit Johannes filius eius.
2) (fol. 102v – 103v) Versus magistri gilberti de outre de guerra habita inter philippum regem francorum et guidonem comitem flandrie.

Een treurdicht over de val van Vlaanderen, onder het geweld van koning Filips, in 41 verzen met in de rand een historische kroniek over die gebeurtenissen tot 1302.


3) (fol. 103v – 104v) Gedicht van 40 verzen over graaf Guido en zijn zoon Robrecht, die na een opstand tegen hun wettige heer hun graafschap verloren, hetgeen tot voorbeeld moest strekken van de monniken, opdat zij hun prelaten gehoorzamen.

Incipit: Discant subjecti maioribus esse minores; explicit: magnificumque statum statim trahit in famulatum.


4) (fol. 104r) Melding van de geboorte van een monsterachtig kind in het jaar 1299 te Eichem.
5) (fol. 104v) Melding van de gevangenneming en onthoofding van Zeger, heer van Edingen, door Albrecht, broer van Willem graaf van Holland en Henegouwen, in het jaar 1363.
6) (fol. 105r – 114r) Recapitulatio omnium abbatum ecclesie Ninivensis.

De oorspronkelijke hand eindigt met Johannes prepositus noster de Hartbeke in het jaar 1274 (fol. 106v) met de woorden: cui successit dominus Johannes dictus millijs de.


7) De volgende folia (vanaf fol. 106) worden voortgezet door andere handen en eindigen 13 mei 1712 met de vermelding van de dood van abt Dionysius Feysers.
Men weet weinig over de kroniekschrijver.
Geboren tegen het einde van de 13e eeuw, werd hij opgevoed in de abdij van Ninove, waarvan hij lid en diaken was. Zijn sterfdatum is onbekend.

Zijn kroniek, een compilatie van vele auteurs, is slechts belangrijk voor de 13e eeuw, vooral voor de geschiedenis van zijn abdij, als tijdsgetuige en aldus een nuttige bron voor historici.

Uit “Chronicon Balduini Ninivensis” door G. Craeninckx, in “De Abdij van Sint – Cornelius en Sint – Cyprianus Ninove, Ninove, 1989, P. 135 – 136, n° 13.

Dank aan de heer H. Janssens om ons bovenstaande tekst ter beschikking te stellen.


Toestand 2014, de beschrijving van het register alwaar ons restauratieplan op gebaseerd werd.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Titel; Kroniek van Boudewijn van Ninove. Periode en herkomst;
  • Materiaal en samenstelling;
  • Inhoud van de codex en kroniekschrijver; 1)
  • Men weet weinig over de kroniekschrijver.
  • Toestand 2014, de beschrijving van het register alwaar ons restauratieplan op gebaseerd werd.

  • Dovnload 0.94 Mb.