Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenheden: voorvoegsels

Dovnload 3.34 Mb.

Eenheden: voorvoegselsPagina10/45
Datum05.12.2018
Grootte3.34 Mb.

Dovnload 3.34 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

Veer

½ mv0² = ½ kX² + μkFN½ mv0² = ½ kX² + μkmg

~> μk = (v0²/2gX) - (kX/2mg)
Zwaartekracht

->F = −G mMA . ˆr

r2

2 2

W = ∫ ->F d->l = - GmMA ∫ (ˆr . d->l )/r²1 2 1

= - GmMA ∫ dr/r²

1

= GmMA (1/r2 - 1/r1) = (GmMA)/r2 - (GmMA)/r1

~> conservatieve kracht

->F = −G mMA . ˆr

r2

ΔU = U2 − U1 = - (GmMA)/r2 + (GmMA)/r1

~> U(r) = - (GmMA)/r + C½ mv1² − (GmMA)/r1 = ½ mv2² − (GmMA)/r2
Ontnappingssnelheid

½ mv1² − (GmMA)/r1 = ½ mv2² − (GmMA)/r2

ontnappen aan de aarde:

minimale snelheid <--> snelheid = 0 op oneindig

½ mvont² − G . mMA = 0 + 0

rA

~> vont = √(2GMA/rA) = 11, 2 km/s

Aarde Maan

MA = 5, 98 · 1024 kg mM = 7, 35 · 1022 kg

rA = 6, 38 · 106 m rM = 1, 74 · 106 m

vont(aarde)/vont(maan) = √((MA/mm)(rM/rA)) = 4, 7

K ~ v² ~> K(aarde) = 22 × K(maan)
Vermogen

Vermogen = snelheid waarmee arbeid verricht wordt

¯ P = W/t

P = dW/dt

Snelheid waarmee energie omgezet wordt

Eenheid: W (Watt) ; 1 W= 1 J/s

Oude eenheid: paardekracht (pk) : 1 kW≈ 1, 3 pk

P = dW = ->F · d->l = ->F · ->v

dt dt

* voorbeeld:Vermogen: mens

 • Massa m = 60 kg

 • Trap op in t = 4, 0 s

 • Totale hoogte y = 4, 5 m

¯P = W/t = mgy /t = (60 kg)g(4, 5 m) /4, 0 s = 660 W

E = ¯ Pt = (660 W)(4, 0 s) = 2600 JVermogen: auto

 • Massa m = 1400 kg

 • Helling van 10 aan 80 km/u

 • Versnelt van 90 km/u tot

 • 110 km/u in 6, 0 s

 • FR = 700 N

stilstaan : F = 700 N + mg sin 10° = 700 N + (1400 kg)g sin 10° = 3100 N

¯ P = Fv = (3100 N)(22 m/s) = 68, 0 kW ≈ 91 pk

rijden : F = max + FR = (1400 kg)(0, 93 m/s2) + 700 N = 2000 N

¯ P = Fv = (2000 N)(30, 6 m/s) = 61, 2 kW ≈ 82 pk

Hoofdstuk 9: Impuls

-----------------------------------------------------------------------------

Impuls - kracht

* Definitie: ->p = m->v

Eenheid: kg·m/s

Newton: “hoeveelheid beweging”

* 2de wet van Newton : ∑ ->F = d->p/dt

Constante m: ∑ ->F = d->p/dt = d(m->v)/dt = m. (d->v/dt) = m->a

* voorbeeld: Tennisopslag


 • Opslag: v = 55 m/s (≈ 180 km/u)

 • Massa: m = 60 g

 • Tijdsduur: 4 ms

Fgem = Δp/Δt = (mv2 − mv1)/t = ((0, 060 kg)(55 m/s) − 0)/0, 004 s ≈ 800 N

* voorbeeld: waterstraal • Waterstraal: 1, 5 kg/s

 • Snelheid: 20 m/s

Fgem = Δp/Δt = (mv2 − mv1)/t = (0 − (1, 5 kg)(20 m/s))/1 s ≈ -30 N

Kracht van auto op water

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

 • Zwaartekracht
 • Impuls - kracht

 • Dovnload 3.34 Mb.