Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenheden: voorvoegsels

Dovnload 3.34 Mb.

Eenheden: voorvoegselsPagina35/45
Datum05.12.2018
Grootte3.34 Mb.

Dovnload 3.34 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45

Continenten

Dichtheid continent < dichtheid mantelgesteente

~> continenten “drijven” op mantelgesteente

Typische waarden: ρcon = 2800 kg/m³ ; ρmantel = 3300 kg/m³ ; Dikte con. = 35km

Vverplaatst/Vvoorwerp = ρvoorwerpvloeistof = 2800/3300 = 0, 85

~> Continent steekt 5, 3 km boven mantel uit


Ballonnen

FB ≥ mHeg + mlastg

ρlucht Vg ≥ (ρHeV + 180 kg)g

V ≥ 180 kg/(ρlucht − ρHe)

V ≥ 180 kg/(1, 29 kg/m³ − 0, 179 kg/m³) = 160 m³

Op grotere hoogte: ρlucht ~> V


Hydrodynamica

Stroomlijnen

Laminaire stroom vs turbulente stroom

Interne wrijving: viscositeitWervelingen
Continuïteitsvergelijking

Massadebiet: Δm/Δt

Hoeveelheid vloeistof die een plaats passeert :

Δm1/Δt = (ρ1ΔV1)/Δt = (ρ1A1Δl1)/Δt = ρ1A1v1

Geen vloeistof bij of weg:

~> ρ1A1v1 = ρ2A2v2 ( ρ constant : A1v1 = A2v2)

Volumedebiet: ΔV/Δt = Av

* voorbeeld: Verwarmingskanaal

Ruimte van 300 m³ ; Lucht elke 15 min ververst ; Snelheid in kanaal: v1 = 3,0 m/s

A2v2 = A2l2/t = V2/t

A1 = (A2v2)/v1 = V2/(v1t) = 300 m³/((3, 0 m/s)(900 s)) = 0, 11 m²
Bernoulli


Vloeistof in 1 duwt vloeistof in 2 naar rechts

Arbeid verricht op blauw vloeistofvolume:

Door vloeistof links van 1 : W1 = F1Δl1 = P1A1Δl1

Door vloeistof rechts van 2 : W2 = − P2A2Δl2

Door zwaartekracht : W3 = −mg(y2 − y1)

W = W1 +W2 +W3

= P1A1Δl1 − P2A2Δl2 − mgy2 + mgy1

½ mv2²- ½ mv1² = P1A1Δl1 + mgy1 − P2A2Δl2 − mgy2

½ ρv2²- ½ ρv1² = P1 + ρgy1 − P2 − ρgy2

m = ρV = ρAΔl

P1 + ½ ρv1² + ρgy1 = P2 + ½ ρv2² + ρgy2

Geen stroming (hydrostatica): v1 = v2 = 0

P2 − P1 = −ρg(y2 − y1)

Geen hoogteverschil: y1 = y2 = 0

P1 + ½ ρv1² = P2 + ½ ρv2²

Grootste snelheid <--> kleinste druk


Torricelli

Diameter vat groot ~> v2 ≈ 0

Atmosfeerdruk gelijk ~> P1 = P2

½ ρv1² + ρgy1 = ρgy2

~> v1 = √(2g(y2 − y1))

Zelfde snelheid als na vrije val!


Bernoulli toegepast

Gelijke hoogte P1 + ½ ρv1² = P2 + ½ ρv2²Grootste snelheid <--> kleinste druk
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45

  • Hydrodynamica
  • Bernoulli toegepast

  • Dovnload 3.34 Mb.