Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenheden: voorvoegsels

Dovnload 3.34 Mb.

Eenheden: voorvoegselsPagina5/45
Datum05.12.2018
Grootte3.34 Mb.

Dovnload 3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

g: rotatie aarde

pool: mg − w = 0 ~> w = mg

evenaar: mg − w’ = m . v²/rA

g’ = w’/m = g − v²/rA

v = 2πrA /1 dag = 2π(6, 38 · 106 m) /(24 × 60 × 60 s)

= 464, 0 m/s = 1670 km/u

g’ = g − 0, 0337 m/s²

~> gevolg: afplatting van de aarde


Satellieten

*Centripetale kracht = zwaartekracht door aarde

~> G mmA = m

r² r


~> G mA = v²

(rA + h)

* “Geostationaire” baan:

Hoogte ? , Snelheid ? , Snelheid op 200 km hoogte ?

G mA /r² = v²/r = (2πr)² / rT²

~> r³ = GmAT² / 4π² = G(5, 98 · 1024 kg)(86 400 s)² / 4π² = (42 300 km)³

~> h = 36 000 km

v = √(GmA /r) = √(G(5, 98 · 1024 kg) /(4, 23 · 107 m)) = 3070 m/s

v ~ √(1/r)

v’ = v . √(r/r’) = (3070 m/s) . √((42 300 km)/(6380+200) km) = 7780 m/s

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Dovnload 3.34 Mb.