Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenheden: voorvoegsels

Dovnload 3.34 Mb.

Eenheden: voorvoegselsPagina7/45
Datum05.12.2018
Grootte3.34 Mb.

Dovnload 3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45

Kinematica

Tot nu toe: snelheid, versnelling, kracht: ->v, ->a, ->F

Kies assenstelsel

Vaak: ->a --> ->aR, ->a||

Radiale, tangentiale versnelling/kracht
Arbeid


Arbeid = Grootte verplaatsing × Component van de kracht || aan de verplaatsing

~> W = F|| d of W = Fd cos θ

Eenheid: J (joule) ; 1 J= 1 N·m

* Verrichte arbeid = 0 :Geen verplaatsing, wel F of Verplaatsing | kracht

* Arbeid verricht door elke kracht?

Zwaartekracht, normaalkracht:

WG = mgx cos 90° = 0

WN = FN x cos 90° = 0

Trekkracht:

WP = FP x cos θ = (100 N)(40 m) cos 37° = 3200 J

Totale arbeid op krat? : W = WG +WN +WP = 0 + 0 + 3200 J = 3200 J

Nettokracht op krat: Fnet = FP cos θ

~> Wnet = Fnet x = (100 N) cos 37° (40 m) = 3200 J

* voorbeeld:  • h = 10, 0 m

  • m = 15, 0 kg

  • Constante snelheid

∑Fy = may & FH − mg = 0

~> FH = mg = (15, 0 kg)(9, 80 m/s2) = 147 N
WH = FH(d cos θ) = FHh = mgh = 1470 J

WG = mg(d cos(180 - θ)) = −mg cos θ = −mgh = −1470 J

~> Netto-kracht op rugzak = 0

~> netto verrichte arbeid = 0!
Arbeid: maan en aarde

Steeds: ->FG | Δx

~> W = 0

Algemeen waar voor eenparige cirkelvormige beweging


Arbeid: inwendig vectorproduct

->A · ->B = AB cos θ

~~> W = ->F · ->d = Fd cos θ


Variabele kracht

ΔW1 ≈ F1 cos θ1 Δl1

7

W ≈ ∑ Fi cos θi Δlii=1

7

W = lim ∑ Fi cos θi ΔliΔli->0

b

= ∫ F cos θ dla

b

W = ∫ ->F d->la

xb yb zb

W = ∫ Fx dlx + ∫ Fy dly + ∫ Fz dlz

xa ya za

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45

  • Arbeid: maan en aarde
  • Arbeid: inwendig vectorproduct

  • Dovnload 3.34 Mb.