Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3

Dovnload 385.55 Kb.

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3Pagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte385.55 Kb.

Dovnload 385.55 Kb.
  1   2

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3


De koppen zijn verdeeld in hiërarchische niveaus. Om het overzichtelijk en tevens makkelijk te maken om te leren kun je koppen in en uitklappen. Dit zie je aan het pijltje voor de blauwe kop.

H1


Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huis

Schulden/consumptief krediet:

 • Persoonlijke lening=

  • lening aan consument

   • regelmatig inkomen (hoogte inkomen)

   • 18+

  • Vervroegde aflossing boete

 • Doorlopend krediet(privé) / Rekening-courant(zakelijk>H3) =

  • Kredietlimiet= bedrag maximaal lenen

 • Huurkoop=

  Ongedekt/blanco krediet

  • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen

  • eigenaar>na laatste termijn>betaald

  • impulsaankopen

  • vervroegde aflossing boete

 • Koop op afbetaling=

  • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen

  • direct eigenaar

  • impulsaankopen

  • vervroegde aflossing boete

 • Creditcard

 • Hypothecaire lening=

  • Gedekt krediet

  • Onderpand: onroerend goed= grond en alles wat zich aardvast verbind

  • Hypotheek=zakelijk zekerheidsrecht

  • Lage rente

  • onder voorbehoud

   • Inkomen

   • executiewaarde

  • Hypotheekrecht

   • Eigenaar

    • Hypotheekgever>ruil>hypothecaire lening krijgen

    • geldnemer

   • Bank

   • Afsluiten

    • Hypotheekakte>notaris>inschrijven hypotheekregister!

     1. Looptijd lening

     2. Rentepercentage

     3. Rentepercentage vastgelegd (variabel) (langer>hoger)

     4. Wanneer vervroegd MAG aflossen
 • Voordelen:

  • Meteen kopen

 • Nadeel:

  • Hoge rente

  • Vastzitten

 • Voordelen:

  • rente

 • Nadeel:

  • Geld kwijt

Rente/interest= vergoeding voor het t.b.s. van geld

Rente(n)/vervallen= een reeks betalingen gelijke tussenruimten

Periode= tijd verstrijkt tussen 2 betalingen

Termijnen= bedragen
Annuïteitenhypotheek=


 • Periodiek(rente+aflossing) gelijkblijvend bedrag

 • aflossingsdeel groter + interestbestanddeel kleiner (in verhouding met elkaar)

lineaire hypotheek=

 • elk jaar vast afgelost + rente>niet afgeloste deel (rente minder)

spaarhypotheek=

 • niet afgelost (looptijd) / spaarpremie + rente (totale bedrag) + overlijdensrisicoverzekering

 • maximale fiscale renteaftrek= belasting aftrekbaar + spaarrente belastingvrij

executiewaarde= opbrengst onroerend goed>veiling

basishypotheek= hypotheek>75/90% executiewaarde

tophypotheek= hogere lening>basis


enkelvoudig interest= rente over hoofdsom/alleen over kapitaal

samengesteld interest= rente over rente/rente over hoofdsom/rente over kapitaal + bijgeschreven rente


belastingvoordeel= interestbedrag x belasting (betaalde % over inkomen)

bruto lasten= aflossing + rente

nettolasten= brutolasten - belastingvoordeel
ondernemers>alle rente aftrekbaar > particulieren alleen hypothecaire lening
aflossen:


 1. einde looptijd (spaar)

 2. elke periode gelijk (lineaire)

 3. begin weinig>einde veel (annuïteit)

aflossingsplan=

 • hoeveel>periode aflost

 • hoeveel>rente

 • schuldrest (einde jaar)

contante waarden= • omgekeerde eindwaarde

 • bedrag toekomst terug rekenen>vergelijkbaar bedrag op dit moment


  1   2


Dovnload 385.55 Kb.