Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eigenzinnig en verbonden

Dovnload 7.3 Kb.

Eigenzinnig en verbondenDatum31.10.2018
Grootte7.3 Kb.

Dovnload 7.3 Kb.

Zomerdiensten in de Ontmoetingskerk op het scharniermoment van het afgelopen en het komende jaarthema "eigenzinnig en verbonden".

30 juni Voorganger ds Tineke Boekenstein in de Adventskerk


Organist: Geert Pool
Thema: 'druk-druk-druk’ – waar vind je dan nog rust?
Centraal staat de vraag: Jezus volgen - hoe doe je dat in de drukte van alledag?' In het themanummer “druk-druk-druk: de middengeneratie” heeft de redactie van Samen ruimte geboden aan de manier van leven en denken van de middengeneratie.
De kerkelijk werker Herma van der Veen richt zich op deze groep mensen. Zij gaat in op de vraag hoe de kerk als spiritueel tankstation of pleisterplaats kan helpen om rust te vinden om vervolgens weer doelbewust je levensweg te vervolgen. Net zoals het niet de bedoeling is dat je bij een tankstation stil blijft staan of continu op een pleisterplaats blijft, is ook de kerk geen plek waar je moet blijven zitten. De kerk geeft juist voeding waar je weer de drukte mee in kunt.  Een overdenking n.a.v. Lukas 9: 51 - 62

7 juli: Voorganger ds Tineke Boekenstein in de Adventskerk
Organist: Jaap Morgenstern
Thema: Zingen – de levenstijden door.
In de vierign zal veel gezongen worden rond de grote levensthema’s als geboorte, kind zijn, volwassen worden, relaties aangaan, ouder worden en sterven. Daardoor heen spelen natuurlijk ook levensthema’s als: blijdschap, verdriet, boosheid, machteloosheid, liefde, vertrouwen, los laten. Een dienst rond ps. 139: 1 - 10

 

14 juli: Voorganger ds Tineke Boekenstein in de Adventskerk


Organist Foppe Kootstra
Thema: Wie gelooft dat nog?
Vroeger waren er belijdenisgeschriften waar naar verwezen kon worden: dát geloven wij! Denk bijvoorbeeld aan de Heidelberger Catechismus die 450 jaar bestaat. Maar die centrale plaats is langzaam aan het verdwijnen. Sommigen vinden dat jammer, anderen juist niet. De vraag blijft wel: als iemand ons vraagt wat wij geloven, wat is dan ons antwoord? Is het tijd om een nieuw geloofsdocument op te stellen, als kerk en in onze gemeente? En als dat gebeurt, wat is daar dan de kern van? En zijn woorden genoeg of spelen in onze tijd ook beelden en geluid een rol?

Een dienst met discussie!
21 juli Voorganger ds Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk
Organist: mevrouw Cathrien Scheurer
Thema: De vernieuwde kracht van het denken in "presentie".
Met Tafelviering en een overdenking van: 1 Samuël 1: 1-20 en Lucas 10: 38-42

28 juli Voorganger ds Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk
Organist: mevrouw Cathrien Scheurer
Thema: Diversiteit, vernieuwing en continuïteit in Latijns-Amerika als spiegel voor onze context. Met een foto-presentatie.
Met een overdenking naar aanleiding van: Lucas 11: 1-13

4 augustus Voorganger ds Elbert Grosheide m.m.v. Herma van der Veen in de Ontmoetingskerk
Organist: mevrouw Cathrien Scheurer
Thema: Kansen, inspiratie en valkuilen in gemeenschapsvorming, diversiteit en continuïteit.
Met een overweging van: Kolossenzen 3: 12-17

  • 7 juli: Voorganger ds Tineke Boekenstein in de Adventskerk Organist: Jaap Morgenstern
  • 14 juli: Voorganger ds Tineke Boekenstein in de Adventskerk Organist Foppe Kootstra
  • 21 juli Voorganger ds Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk Organist: mevrouw Cathrien Scheurer
  • 4 augustus Voorganger ds Elbert Grosheide m.m.v. Herma van der Veen in de Ontmoetingskerk Organist: mevrouw Cathrien Scheurer

  • Dovnload 7.3 Kb.