Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eileen soumillion arnout verschoore

Dovnload 321.65 Kb.

Eileen soumillion arnout verschoorePagina1/14
Datum04.04.2017
Grootte321.65 Kb.

Dovnload 321.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

https://www.kuleuven.be/communicatie/congresbureau/congres/musoc%202012/logos/logo-sedes-kuleuven.jpg/image_previewHANDLEIDING

SPORT, EEN MANNENWERELD?
SPORT EN VROUWENEMANCIPATIE: SPIEGEL OF HEFBOOM?

Lectoren Eindproduct HDO

S. De Keyser ingediend door:

G. Putseys

K. Vermeulen ANNELIES AUDENAERT

H. Verschaffel MIET CASIEREILEEN SOUMILLION

ARNOUT VERSCHOORE

Leuven 2012-2013

Inhoudsopgave


1)Concept 2

1)Opstelling van de tentoonstelling 2

2)Opbouw van de les 5

3)Lesdoelen 5

4.1) Algemene lesdoelstelling 5

4.2) Concrete lesdoelen 5

4)Eindtermen 6

5.1) Eindtermen ASO 6

5.2) Eindtermen TSO 7

5.3) Eindtermen BSO (Project Algemene Vakken) 8

5)Vakoverschrijdende eindtermen 9

6.1) De stam 9

6.2) De zeven contexten 9

6)A-teksten tentoonstelling 9

7.1) Maatschappij 9

7.2) Wielrennen 10

7.3) Tennis 10

7)B-teksten tentoonstelling 10

8.1) B-teksten maatschappij 10

8.1.1) De eerste feministische golf (1870 tot 1960) 10

8.1.2) De tweede feministische golf (1960 tot nu) 11

8.2) B-teksten wielrennen 11

8.2.1) 1870-1920 11

8.2.2) 1920-1945 12

8.2.3) 1945-1960 12

8.2.4) 1960-1990 13

8.2.5) Vanaf 1990 13

8.3) B-teksten tennis 13

8.3.1) 1870-1920 14

8.3.2) 1920-1945 14

8.3.3) 1945-1960 14

8.3.4) 1960-1990 15

8.3.5) Vanaf 1990 15

8)Extra uitleg voor de leerkrachten 16

9.1) Maatschappij 16

9.1.1) De eerste feministische golf 16

9.1.2) De tweede feministische golf 19

9.2) Wielrennen 21

9.2.1) 1870-1920 21

9.2.2) 1920-1945 23

9.2.3) 1945-1960 25

9.2.4) 1960-1990 25

9.2.5) Vanaf 1990 26

9.3) Tennis 29

9.3.1) 1870-1920 29

9.3.2) 1920-1945 32

9.3.3) 1945-1960 33

9.3.4) 1960-1990 35

9.3.5) Vanaf 1990 36

9)De quiz 37

10.1) Groepsindeling 37

10.2) Toelichting bij de quizrondes 39

10.3) Quizvragen en antwoorden 40

10)Invulbladen tentoonstelling 42

11.1) Invulbladen wielrennen 44

11.2) Invulbladen tennis 46

11)Bronvermelding 50

12.1) Bronvermelding maatschappij 50

12.2) Wielrennen 53

12.3) Tennis 57

12)Literatuurlijst 60

13.1) Maatschappij 60

13.2) Sport algemeen 61

13.3) Wielrennen 62

13.4) Tennis 63  1. Concept

Dit project is gewijd aan de wisselwerking tussen de emancipatiestrijd (de maatschappij) en de sport. Het project richt zich enerzijds op de rol die sportvrouwen hebben gespeeld binnen de emancipatiestrijd, en anderzijds op de invloed die de voortschrijdende emancipatie heeft uitgeoefend op de vrouwensport. Leerlingen moeten zich met andere woorden de vraag stellen of sport slechts een spiegel was van evoluties in de maatschappij, of dat de sport er ook een hefboom voor is geweest.


Sport als spiegel van de maatschappij

  • De emancipatie van vrouwen komt tot uiting in de sport. Denk bijvoorbeeld aan de geleidelijke toename van de deelname van vrouwen aan competitiesporten en de evolutie in de kledij die sportvrouwen (mogen) dragen.

Sport als hefboom voor de maatschappij

  • Soms is sport echter ook een drijvende kracht geweest voor de vrouwenemancipatie. Denk bijvoorbeeld aan de fiets, die door de suffragettes werd gebruikt als symbool voor de eerste feministische golf.

Omdat ‘sport’ een nogal brede term is, hebben we ervoor gekozen de wisselwerking tussen sport en maatschappij te onderzoeken aan de hand van twee sporttakken: tennis en fietsen. Tennis leek ons een erg voor de hand liggende keuze, omdat het een van de eerste sporten is die ook door vrouwen gespeeld mocht worden. Bovendien is het een sport die dankzij vrouwen als Sabine Appelmans, Kim Clijsters en Justine Hénin erg populair is geworden in België. Bij fietsen ligt dit anders: het is een sport waarin de aanwezigheid van vrouwen pas veel later geaccepteerd werd, en waarin zij nog steeds moeten knokken om de belangstelling van het publiek te wekken.


Onze doelgroep voor dit project is het zesde jaar ASO/TSO/BSO. De inhoud kadert immers binnen de leerstof rond de strijd voor gelijke rechten in de 19e en 20e eeuw, die in het laatste jaar van de humaniora wordt besproken. De les is opgebouwd rond een tentoonstelling, en zou één tot twee lesuren in beslag nemen.


1)Opstelling van de tentoonstelling

De tentoonstelling kan makkelijk opgesteld worden in een klaslokaal of een sporthal. Hieronder vind u de ‘ideale opstelling’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vier muren van het lokaal, plus een rij panelen die diagonaal door het lokaal loopt.

De ene driehoek (fietsen 1 + tennis 1 + maatschappij) is de driehoek van Team 1, terwijl de andere driehoek (fietsen 2 + tennis 2 + maatschappij) de driehoek is van Team 2. Beide driehoeken zijn identiek: ze bevatten dezelfde A-teksten, B-teksten, C-teksten en foto’s. De B-teksten vormen de basis van de tentoonstelling. Het zijn deze teksten waarin zowel de evolutie van de sport(kledij) als de emancipatiestrijd van de vrouwen wordt uiteengezet. A-teksten zijn introductieteksten, waarin elke sport kort wordt voorgesteld en C-teksten zijn onderschriften bij de foto’s.

Tennis en Fietsen worden tentoongesteld in 5 clusters, die 5 opeenvolgende periodes symboliseren. De eerste periode loopt van 1870 tot 1920, de tweede periode van 1920 tot 1945, de derde periode omspant de jaren 1945 tot 1960, de vierde periode 1960 tot 1990 en de laatste periode tenslotte loopt van 1990 tot vandaag. De vijf clusters staan elk in een ring. Deze vijf ringen hebben elk een eigen kleur, zoals de vijf Olympische ringen. In deze ringen bevinden zich telkens een zestal foto’s (met onderschrift) uit die periode en een B-tekst waarin een algemeen woordje uitleg staat over de desbetreffende periode.
Het onderdeel ‘Maatschappij’ wordt tentoongesteld in de vorm van een tijdslijn. Deze tijdslijn is opgedeeld in twee grote perioden, de Eerste en de Tweede Feministische Golf, voorafgegaan door een inleidende A-tekst. Beide perioden zijn nog eens onderverdeeld volgens de vijf clusters die bij het onderdeel over ‘Sport’ worden gebruikt. Voor elk van deze onderverdelingen is er een B-tekst voorzien, opgesteld in korte puntjes. Bij elke periode wordt ook telkens weer een aantal foto’s voorzien, die ijkpunten in de geschiedenis van de vrouwenemancipatie verbeelden.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • Concept
  • 1)Opstelling van de tentoonstelling

  • Dovnload 321.65 Kb.